Bog je ljubav, bez ikakve sumnje. No, budući da je Bog ljubav, što je Đavao? Što Biblija kaže o tome tko je Đavao u suštini?

Bog je Ljubav

Gotovo uopće nema sumnje da je najveća Božja osobina upravo ljubav. Prva Ivanova poslanica je puna opisa o Bogu kao ljubavi, a isto vrijedi i za evanđelje po Ivanu. U 1 Iv 4,8 piše:“Tko ne ljubi, ne upozna Boga jer Bog je ljubav.“  Nadalje, Ivan u svojoj poslanici 1 Iv 4, 16 ovo tumači govoreći: „I mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj. Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog u njemu.“  Čitamo dalje u Iv 3,16: „Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.“ Druga poglavlja koja odražavaju Božju ljubav su Psalam 103, Efežanima 2, Galaćanima 2, Sefanija 3, Psalam 86 i Prva Ivanova poslanici 3 i 4. Ovo je tek nekoliko poglavlja koja progovaraju o Božjoj ljubavi te stoga, lako možemo uspostaviti činjenicu da Bog jest ljubav. No, što je Đavao ako je Bog ljubav?

Što je Đavao?

Đavao je sve suprotno od ljubavi. Bog nama želi dati vječni život; Đavao žudi za uništenjem i smrću. Pogledajte koje su sve osobine navedene kao Đavolje.

Đavao je ubojica:

Iv 8,44a: „Vama je otac đavao i hoće vam se vršiti prohtjeve oca svoga. On bijaše čovjekoubojica od početka.“

Đavao je lažljivac:

Iv 8,44b: „..i ne stajaše u istini jer nema istine u njemu: kad govori laž, od svojega govori jer je lažac i otac laži.“

Đavao je tužitelj:

Otk 12, 10b: „Jer zbačen je tužitelj braće naše koji ih je dan i noć optuživao pred Bogom našim.“

Đavao je protivnik:

Ime Đavao zapravo znači „protivnik“ i vidimo ga u njegovom pravom svjetlu u Izaiji 14, Ezekielu 28, u Knjizi Postanka u Edenu, ali i svugdje drugdje.

Đavao je klevetnik:

Jd 1,9: „Kad se Mihael arkanđeo s đavlom prepirao za tijelo Mojsijevo, nije se usudio izreći pogrdan sud protiv njega, nego reče: „Spriječio te Gospodin!

Tko je Tvoj Otac?

Čak je i Pavao shvatio da ako nisi Božje dijete, onda si „pun svake lukavosti i prevrtljivosti, sin đavolski, neprijatelj svake nepravednosti, zar nikako da prestaneš iskrivljavati ravne putove Gospodnje?“ (Dj 13,10). Očito je da postoje samo dvije vrste ljudi na ovoj zemlji… sveci i ‘nesveci’. Ili imaš Boga za Oca ili imaš Đavla za oca. Ne postoji ništa između, kao što i Isus kaže: „Tko nije sa mnom, protiv mene je, i tko ne sabire sa mnom, rasipa.“ (Mt 12,30).

Djeca Božja

Ukoliko ste nanovo rođeni, onda je vaš otac Onaj Nebeski. Ukoliko ste stavili svoje povjerenje u Isusa Krista da će vas spasiti, onda imate Nebeskog Oca i možete mu se moliti, budući da ste član Božje obitelji. Isus je na sebe uzeo gnjev Božji i sada vas Otac vidi isto kao što vidi svoga Sina, a isto piše u Hebr 10,10: „U toj smo volji posvećeni prinosom tijela Isusa Krista jednom zauvijek.“  jer „Tko vjeruje u Sina, ima vječni život; a tko neće da vjeruje u Sina, neće vidjeti života; gnjev Božji ostaje na njemu.“ (Iv 3,36). Zašto je Božji gnjev maknut s nas? „Koliko li ćemo se više sada, pošto smo opravdani krvlju Njegovom, spasiti po Njemu od srdžbe? Doista, ako se s Bogom pomirismo po smrti Sina njegova dok još bijasmo neprijatelji, mnogo ćemo se više, pomireni, spasiti životom njegovim.“ (Rim 5, 9-10).

Djeca Đavla

Ako Bog Otac nije tvoj Otac, onda si ti dijete đavla. To nije moje mišljenje i ne želim nikoga ovime razbjesniti. Ovo je rekao sam Isus za one koji nisu iz njegova stada. U Mt 13, 38 Isus kaže: „Njiva je svijet. Dobro sjeme sinovi su Kraljevstva, a kukolj sinovi Zloga.“ U Iv 6,70: „Odgovori im Isus: ‘Nisam li ja vas dvanaestoricu izabrao? A ipak, jedan je od vas đavao.’“ Iv 8, 41-45 kaže: „Vi činite djela oca svojega. „ Rekoše mu: „Mi se nismo rodili iz preljuba, jedan nam je Otac – Bog.“ Reče im Isus: „Kad bi Bog bio vaš Otac, ljubili biste mene jer sam ja od Boga izišao i došao; nisam sam od sebe došao, nego On me posla. Zašto moje besjede ne razumijete? Zato što niste kadri slušati moju riječ. Vama je otac đavao i hoće vam se vršiti prohtjeve oca svoga. On bijaše čovjekoubojica od početka i ne stajaše u istini jer nema istine u njemu: kad govori laž, od svojega govori jer je lažac i otac laži. A meni, jer istinu govorim, meni ne vjerujete.“

Biti rođen u obitelji Boga Oca

Ako niste položili svoje povjerenje u Isusa Krista i niste se pokajali za svoje grijehe, onda vaš Otac nije Bog, nego đavao. Molit ću se da danas, ovog trenutka, donesete odluku da dođete Isusu, povjerujete u Njega i primite vjeru spasenja. Djeca Boga Oca i otac đavao imaju dvije drastično različite destinacije poslije smrti. U jednoj vlada nebesko blaženstvo i radost… a u drugoj vječna muka i jeza. Izbor je vaš s obzirom na to koga ćete odabrati za Oca. Donesite tu odluku već danas ukoliko to još niste učinili, budući da nitko ne zna hoće li doživjeti „sutra“.

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Suzana Z.; Izvor: Whatchristianswanttoknow.com