Je li istina da Bog mrzi grijeh, ali voli grešnika?

Bog mrzi grijeh, ali voli obraćenog grešnika. Bog gleda takvu osobu kao novo stvorenje u Kristu, ali ne gubi iz vida njezin grijeh, koji mrzi.

Grijeh je bezakonje ili kršenje Božjeg zakona. Grijeh je nešto što je Bogu tako odvratno da je morao poslati svoga jedinog Sina da umre za to. Čak i ako sebe smatrate dobrom osobom, vaša dobrota je poput prljave haljine pred Bogom (Izaija 64, 5), tako da nikada neće biti dovoljna da pokrije vaše grijehe.

Bog mrzi grijeh! To je istina. Iz Biblije znamo da se Bog protivi svakom grijehu. Na primjer, čujemo Boga kako govori: “Mrzim krađu” (Izaija 61, 8); “Mrzim razvod” (Malahija 2, 16). Izreke 6, 17-19 čak navode šest stvari koje Bog mrzi, sedam koje mu se gade: “ohole oči, lažljiv jezik, ruke koje prolijevaju krv nevinu, srce koje smišlja grešne misli, noge koje hitaju na zlo, lažan svjedok koji širi laži, i čovjek koji zameće svađe među braćom.”

Bog mrzi grijeh, jer “Bog je svjetlost i tame u njemu nema nikakve” (1. Ivanova 1, 5).

Bog je ljut na zle

Bog je sudac pravedan, jedan Bog koji svakog dana prijeti. (Psalam 7, 11)

Grešnici koji odbijaju pokajati se, navlače Božji gnjev na sebe. U stvari, Pavao poručuje svakom grešniku: “Tvrdokornošću svojom i srcem koje neće obraćenja, zgrćeš na se gnjev za Dan gnjeva i objavljenja pravedna suda Boga” (Rimljanima 2, 5).

Zamislite branu i iza nje se nakuplja sve više vode. Jednog dana će se ta brana rasprsnuti i, kad se dogodi, to će biti tako žestok sud da ga nitko ne može opisati. Iza ove brane koja drži Božji gnjev, evo što čeka svakog nevjernika: “Sva je tama sačuvana njemu kao blago; žderat će ga oganj, ni od koga raspiren; izgorjet će, što još preostade u šatoru njegovu” (Job 20, 26).

Jer plaća je grijeha smrt, a dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našem. (Rimljanima 6, 23)

Bog mrzi grijeh, ali voli grešnika

Ako Bog mrzi grijeh, a to je istina, kako onda može voljeti nas koji smo spašeni po vjeri u Isusa, a koji još uvijek griješimo? Bog mrzi naše grijehe, ali nam oprašta ako se pokajemo i priznamo ih Njemu.

Ako priznamo grijehe svoje, vjeran je on i pravedan: otpustit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravde. (1. Ivanova 1, 9)

Ako kažete da niste grešnik, zapravo Boga nazivate lažljivcem (1. Ivanova 1, 8. 10), jer je svaki čovjek koji je ikada živio sagriješio (Rimljanima 3, 23). One koji su se nanovo rodili, koji su uzvjerovali da je Isus Krist žrtva pomirnica za njihove grijehe, Bog ih voli, ali nikada ne voli njihov grijeh.

A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije. (Rimljanima 5, 8) 

Bog mrzi grijeh, ali nikada ne mrzi one koji smo Božja djeca. Kada vjernici sagriješe, a svi to činimo, žalostimo Boga. On nas može čak kazniti na način koji je pravedan, a koji opet pokazuje Njegovu ljubav. Zato je važna svakodnevna ispovijed pred Njim. Bog je voljan da nam sve oprosti.

Iako griješimo, nikad ne prestaje odnos Otac (Bog) – dijete (vi). Ako bi vas vaša djeca razočarala, možda bi izgubila vašu naklonost i morali biste ih disciplinirati, ali oni će uvijek biti vaša djeca. Ako bi iskazali neposlušnost i nakon toga došli k vama tražiti nešto, oklijevali biste im to dati dok ne priznaju svoju neposlušnost i ispričaju se. Kada se ispričaju, stvari postaju bolje. Isto je između Boga i nas.

Ukratko, možemo reći: Bog mrzi grijeh, ali voli obraćenog grešnika. Bog gleda takvu osobu kao novo stvorenje u Kristu, ali ne gubi iz vida grijeh te osobe, koji uvijek mrzi. Takva osoba ima Njegovog Duha koji je potiče na pokajanje i borbu s grijehom. Takva osoba, iako nesavršena, teži ka posvećenju.

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!