Božja poruka iz Otkrivenja za crkvu u Efezu i za vašu crkvu

Knjiga Otkrivenja ima poruku za sedam crkava, uključujući crkvu u Efezu, koje bi nam mogle pomoći u ispitivanju zdravstvenog stanja naših crkava.

Crkve: prošlost i sadašnjost

Knjiga Otkrivenja ima poruku za 7 crkava, uključujući crkvu u Efezu, koje bi nam mogle pomoći u ispitivanju zdravstvenog stanja naših crkava. 7 crkava u Otkrivenju bile su stvarne, fizičke crkve na mjestima koje navodi Ivan, tako da su to bile crkve koje su postojale u vrijeme kada je Ivan napisao te poslanice. Neki znanstvenici vjeruju da je ovih 7 crkava povezano sa 7 različitih crkvenih doba koje su postojale otkako je Isus osnovao svoju crkvu prije 2000 godina, ali ova pisma 7 crkava poslana su svakoj od 7 crkava. Te su crkve trebale dijeliti ili razmjenjivati ova pisma s drugim crkvama. Vjerujem da su ove poruke za crkve u Knjizi Otkrivenja bile namijenjene svim crkvama (Otkrivenje 1,11), a ne samo njima, tako da vjerujem da imaju poruku za naše crkve danas. Bilo bi dobro poslušati Isusove opomene.

Grad Efez

Smatra se da je grad Efez dobio ime od riječi “Apasas”, imena grada u “Kraljevstvu Arzawa”. Značenje je “grad božice majke” ili “Počivati na pravilima”. Kada se Isus prvi put obraća Crkvi u Efezu, On im kaže: „Znam vaša djela, vaš trud i vašu strpljivost i kako ne podnosite zle, nego ste kušali one koji se nazivaju apostolima, a nisu, i utvrdio da su lažni” (Otkrivenje 2,2), a danas ne nedostaje samoproglašenih apostola koji zapravo uopće nisu apostoli. Oni su testirani i utvrđeno je da su lažni (Otkrivenje 2,2). Kako su testirani? Na temelju Biblije. Riječ Božja ih je razotkrila kao lažne proroke. Isus pohvaljuje Crkvu zbog toga što je “strpljivo izdržala i trpjela poradi imena moga i niste se umorili” (Otkrivenje 2,3), međutim On ih kritizira govoreći: “…napustili ste ljubav koju ste u početku imali”. ( Otkrivenje 2,4)

Kada crkve umiru

Isus strastveno želi sljedeće: “Sjeti se, dakle, odakle si pala; pokajte se i činite djela koja ste u početku činili. Ako ne, doći ću k tebi i maknut ću tvoj svijećnjak s njegova mjesta, ako se ne pokaješ” (Otkrivenje 2,5). Svijećnjak predstavlja samu crkvu, tako da prijetnja da će im se svijećnjak ukloniti znači da bi Isus mogao okončati život ove crkve. Crkve su poput ljudi; oni se rađaju, žive i umiru, ali neki će umrijeti prije nego drugi. Danas je Efez povijest, koji nije prihvatio Isusova upozorenja. Za njihovu čast, Isus je rekao da crkva “mrzi djela Nikolaita, koja i ja mrzim” (Otkrivenje 2,6). Tko su bili Nikolaiti?

Nikolaiti

Jesu li Nikolaiti mogli biti u srodstvu s Nikolom, koji je bio prozelit Antiohije? Može li on biti isti čovjek koji je također bio đakon u ranoj crkvi? Sjetite se da su Nikola i drugi crkveni poglavari bili “postavljeni pred apostole, i oni su se molili i položili ruke na njih” (Djela 6,5-7), tako da je možda Nikola bio taj koji je započeo ovaj sotonistički kult. Čini se da drugo poglavlje Otkrivenja povezuje običaje Nikolaita s postupcima onih koji su slušali Bileama (Otkrivenje 2,15). Ako se sjećate izvještaja, Balaam je koristio midjanske žene kako bi zavele muškarce Izraela, što ih je navelo na obožavanje drugih bogova (Brojevi 31), tako da su Nikolaiti mogli predstavljati lažne crkve koje sada dopuštaju da grijeh u crkvi postoji, bez kontrole. Kao takvi, oni imaju drugačijeg Isusa od Onoga o kojem se uči u Svetom pismu; Onaj koji je poučavao protiv seksualnog nemorala.

Otpadničke crkve

Mnoge crkve danas prihvaćaju i zaređuju žene za pastire i starješine, iako je to protivno Svetom pismu (1 Timoteju 3; Titu 1) i što je još gore, vjenčaju istospolne parove u crkvama u kojima je navodno Glava Isus. Slažem se da je to crkva, ali Isus nije njezina glava. Kao što Sotona ima svoje službenike, on ima svoje crkve, no očito ima i svoje vlastite denominacije! Znamo da to ne može biti od Boga, jer oni koji prakticiraju takve stvari definitivno neće ući u kraljevstvo (1 Korinćanima 6,9-10; Galaćanima 5,21; Hebrejima 13,4; Otkrivenje 22,15), tako da postoje crkve koje su prihvatile učenja i seksualni nemoral Nikolaita, baš kao što je Bileam stavio kamen spoticanja pred Izrael, šaljući žene Midijanke u izraelski tabor, nakon čega su Izraelci počinili seksualni nemoral.

Preljub u crkvi

Nikolaiti su bili oni koji su posjećivali idolopokloničke hramove u kojima su rado primali hranu prinošenu ili žrtvovanu idolima, a pouzdano znamo da su i ti sotonistički hramovi bili mjesta gdje su se upuštali u seksualni nemoral. Tako su se prepustili svojim užicima u hrani, piću i seksu ili što god im je bilo dobro. S druge strane, vjernici se poučavaju zanijekati sebe (Matej 16,24-26), ali Nikolaiti sebi nisu ništa zanijekali. Irenej, koji je bio rani crkveni biskup, nadzornik, identificira Nikoline sljedbenike kao jednog od sedam đakona izabranih u Djelima 6 i kao ljude koji sada “vode život nesputane popustljivosti”, tako da se očito Nikola nikada nije u potpunosti obratio. Bio je đakon u crkvi, ali nikada nije spašen. Hodao je i govorio, ali je bio lažni obraćenik. Što je uzrokovalo njegov pad? Mogao je biti njegov ponos koji ga je potaknuo na formiranje kulta; Nikolaiti. Nikola je pao, možda iz istog temeljnog uzroka Luciferova pada iz milosti: ponos i moć.

Duhovni blagoslovi

Na početku povijesti crkve u Efezu, vidimo da je ona bila snažna crkva. Apostol Pavao pohvaljuje crkvu, pišući: „Čuo sam za vašu vjeru u Gospodina Isusa i vašu ljubav prema svim svetima“ (Efežanima 1,15), što znači da je ova crkva isprva bila na dobrom glasu po svojoj dobrohotnosti prema svecima. Vjerojatno je crkva bila crkva koja daje i pomaže članovima crkve u Jeruzalemu koji su gubili sve što su imali i koji su u mnogim slučajevima bili bačeni u siromaštvo. Pavao ih je podsjetio da nas je Bog već “blagoslovio u Kristu svakim duhovnim blagoslovom na nebesima” (Efežanima 1,3), tako da ne smiju uzimati te blagoslove zdravo za gotovo. Ako bi, mogli bi ih lako izgubiti.

Zaključak

Našim crkvama bi se mogla dogoditi ista stvar koja se dogodila sa 7 crkava Otkrivenja. Mogle bi biti ugašene. Mogle bi biti ako ne poslušamo Isusova upozorenja o tome da ponovno trebamo voljeti prvom ljubavlju; tom strastvenom, gorućom revnošću za Krista. Ako se to dogodi, postoji opasnost da bi Isus mogao oduzeti svijećnjak mojoj ili vašoj crkvi. Moramo se pokajati i činiti prva djela kao što smo činili kad smo bili novi vjernici (Otkrivenje 2,4). Ako ne poslušamo ova Isusova upozorenja za naše vlastite crkve, a ne samo za Crkvu u Efezu, i On bi nam mogao reći: “Doći ću k vama i maknut ću vaš svijećnjak s njezina mjesta” (Otkrivenje 2,5). Kao što sam rekao prije; crkve se rađaju, žive i umiru. Hoće li živjeti ili umrijeti, ovisi o crkvama. Upozoreni smo.

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Whatchristianswanttoknow.com

PROČITAJTE JOŠ: