Budite sveti jer sam ja svet
Foto: Pexels

Bog nam zapovijeda: “Budite sveti jer sam ja svet.” Kako je to moguće? Ipak smo nesavršeni i često smo skloni pogriješiti.

U 1. Petrovoj 1, 16 nailazimo na Božju zapovijed: “Budite sveti jer sam ja svet.” Ova zapovijed nije mala stvar. Pozvani smo biti poput samog Boga. Svim srcem težiti za svetošću. Trčati za Bogom. Umrtviti djela tijela i obući se u pravednost.

Ljudi iz svijeta kažu da je bezbožno življenje u redu. Ali Bog ne misli tako. On očekuje da budemo sveti, jer je svet i prebiva u nama.

Bog mrzi grijeh, a voli pravednost

Naredba da budemo sveti kao Bog čini se nemogućim zadatkom. Ali Bog nam ne daje beznadni zahtjev. Korisno je pogledati odlomke iz kojih Petar citira kako bismo bolje razumjeli što riječ “svet” znači Bogu.

“Govori svoj zajednici sinova Izraelovih i kaži im: ‘Budite sveti; jer sam ja, Gospod, Bog vaš, svet!'” (Levitski zakonik 19, 2)

Za Izraelce je bilo važno živjeti drugačije od ostalih naroda oko sebe. Biti “svet” značilo je (i danas znači) biti “odvojen”. To je značilo odbiti jesti određenu hranu ili nositi određenu odjeću. Značilo je poštivati ​​svoje roditelje i držati se Božjih zapovijedi.

Božja je želja za Njegov narod bila da bude poput Njega. To je još uvijek Njegova želja. Bog nas je već učinio svetima u Kristu. Već nas je odvojio za sebe i spasio. Sada nas poziva da donesemo izbore koji odražavaju ono što već jesmo. Bog želi da se odvojimo od grešnika i ne živimo načinom života kakvim oni žive.

U Psalmu 1, 5 za zle piše: “Stoga se opaki neće održati na sudu, ni grešnici u zajednici pravednih.” Drugim riječima, kad Gospodin dođe suditi zemlju, zli neće izdržati. Bit će izbačeni. Budući da nisu sveti, neće moći stati pred Njega.

Kako je moguće da budemo sveti?

Naš način života trebao bi se razlikovati od nevjernika i odgovarati našem vjerovanju. Ali nije lako, zar ne? U svijetu u kojem sve prolazi, kršćani se neprestano suočavaju s iskušenjima da žive na način koji nije ugodan Bogu. Iako se bezbožni život u svijetu danas potiče, prihvaća i očekuje, Božja Riječ stoji kao svjetionik nade, života i uputa kršćanima.

1. “Budite sveti jer sam ja svet” … Pouzdajući se u Isusa

Prvi korak u tome da budemo sveti kao što je Bog svet jest položiti svoju nadu samo u Isusa Krista i pravednost koju nam pruža.

Zato opašite bokove pameti svoje, trijezni budite i savršeno se pouzdajte u milost koju vam donosi Objavljenje Isusa Krista. (1. Petrova 1, 13)

Prije nego što nam Petar zapovijedi da budemo sveti, podsjeća nas da svoju nadu u potpunosti položimo na Isusa Krista i milost koja će nam se donijeti kad se Isus vrati.

Evo duboke istine koju moramo imati na umu: dok smo na zemlji, nikada ne možemo biti istinski sveti ili pravedni kao Isus. Samo se Njegovom pravednošću možemo približiti Božjem prijestolju milosti. Od trenutka kada ga priznamo za svoga Spasitelja i Gospodina, Bog nas čini svetima u Kristu te smo pozvani živjeti tu svetost.

2. Sjetite se da ste Božje dijete

Kao poslušna djeca ne supriličujte se prijašnjim požudama iz doba neznanja. (1. Petrova 1, 14)

Primijetite da smo pozvani biti poslušni kao poslušna djeca. Drugim riječima, naša poslušnost proizlazi iz činjenice da u Kristu imamo novi identitet. Nismo više Božji neprijatelji. Mi smo voljena djeca našega nebeskog Oca.

Naš novi identitet trebao bi oblikovati našu težnju za svetošću. Ne pokoravamo se da bismo zaslužili Božju naklonost, već zato što smo Njegova djeca. Volimo svog Oca, i zato što ga volimo, želimo Mu se pokoravati.

U Ivanu 14, 15 Isus je rekao svojim učenicima: “Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati.”

Volimo Boga i pokoravamo se Njegovim zapovijedima, jer smo usvojeni u Božju obitelj.

3. “Budite sveti jer sam ja svet” … Boreći se protiv grijeha

Umrtvite dakle udove svoje zemaljske: bludnost, nečistoću, strasti, zlu požudu i pohlepu – to idolopoklonstvo! Zbog toga dolazi gnjev Božji na sinove neposlušne. (Kološanima 3, 5-6)

Ako želimo izbjeći Božji gnjev, moramo umrtviti stvari koje su “zemaljske” u nama i živjeti kao građani neba. Pozvani smo hodati po Duhu, jer dok hodamo po Duhu odupirat ćemo se grešnim željama i djelima.

Kad težimo za svetošću, postajemo “ljepši” u Božjim očima. To ne znači da nas voli više. To jednostavno znači da uživa kad nas vidi da postajemo sličniji Njemu.

PROČITAJTE JOŠ: