Božje postojanje dokaz
Foto: Pixabay

Dokaz Božjeg postojanja koji nam je najbliži smo mi sami. 

Da zasigurno. Problem je u tome želimo li mi to vjerovati ili ne? Pavao u Rimljanima 1, 20 kaže: „Uistinu, ono nevidljivo njegovo, vječna njegova moć i božanstvo, onamo od stvaranja svijeta, umom se po djelima razabire tako da nemaju isprike“.

Dokaz Božjeg postojanja koji nam je najbliži smo mi sami. Naša tijela i kako funkcioniraju i naši umovi (ono za što su sposobni mišlju, kreativnošću i zamišljanjem). Vjerovati u teoriju evolucije bez ”dizajnera” ili Stvaratelja znači poreći najveći dokaz kojeg je nama Bog ponudio.

PROČITAJTE: Ovo je najbolji dokaz da Bog postoji

Čak i najjeftinija plastična igračka imala je svog dizajnera i kreatora. Zašto je toliko teško vjerovati da svemir, svijet i sve oko nas imaju svog dizajnera, stvoritelja i održavatelja?

Ako poričemo Božje postojanje

Poricanje Božjeg postojanja neće imati učinka na Boga, ali će imati ogroman utjecaj na nas, sa nezamislivim, kobnim posljedicama. U Rimljanima poglavlje 1 stihovi 21-25 Pavao piše: „Jer premda upoznaše Boga, ne iskazaše mu kao Bogu ni slavu ni zahvalnost, nego ishlapiše u mozganjima svojim te se pomrači bezumno srce njihovo. Gradeći se mudrima, poludješe i zamijeniše slavu neraspadljivog Boga likom, obličjem raspadljiva čovjeka, i pticâ, i četveronožaca, i gmazova. Zato ih je Bog po pohotama srdaca njihovih predao nečistoći te sami obeščašćuju svoja tijela, oni što su Istinu – Boga zamijenili lažju, častili i štovali stvorenje umjesto Stvoritelja, koji je blagoslovljen u vjekove. Amen“.

PROČITAJTE: Kako možemo znati da Bog postoji?

Mi smo u potpunosti ovisni o Bogu

Psalam 14, stih 1 kaže: „Bezumnik u svome srcu kaže – nema Boga“. Mi ignoriramo dokaz koji nam je Bog dao o svome postojanju na svoju vlastitu štetu. Onima koji poznaju Boga je nemoguće poreći Njegovo postojanje; vidjet ćemo Ga na djelu u svakom segmentu naših života, imamo odnos i prijateljstvo s Bogom i shvaćamo da smo u potpunosti ovisni o Njemu jer svaki dah koji udahnemo dolazi od Boga. Svi počinjemo svoje odnose s Njime jednim korakom vjere.

Hebrejima 11,1 kaže: „A vjera je već neko imanje onoga čemu se nadamo, uvjerenost u zbiljnosti kojih ne vidimo“. Ljudi se često podsmjehuju nama koji vjerujemo u Boga kojeg ne možemo vidjeti, ali kako se to razlikuje od toga hoćemo li stići na autobus ili vlak? Popis dolazaka nam govori da će doći u određeno vrijeme, a mi vjerujemo i odlučujemo u skladu s time djelovati i u cijelosti nismo razočarani.

Bog nam je dao Bibliju. Ako je čitamo, vjerujemo onome što piše i djelujemo u skladu s Biblijom Bog će nam se pokazivati sve češće i nećemo biti razočarani.

Autorica: Eunice Burden; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Biblword.net