Božji kompas za naše srce

Božji kompas za naše srce želi nas oblikovati tako da budemo što sličniji Njemu, kako u ponašanju, tako i u djelovanju.

Kršćanima je Božja Riječ “kompas” tijekom cijelog života. Slijeđenje Božjih uputa promijenit će ponašanje i izazvati naše razmišljanje, stavove i želje. Navodi nas da drugačije razmišljamo o sebi, svojim vrijednostima, pa čak i o poteškoćama s kojima se suočavamo.

Jer Božja je riječ uistinu živa i djelotvorna. Oštrija je od dvosjeklog mača; prodire dotle da dijeli dušu od duha i zglobove od moždine te prosuđuje nakane i misli srca. (Hebrejima 4, 12)

Božji kompas za naše srce

Prirodno želimo odrediti vlastiti tijek života. Čini se da je to jedini logičan način da stignemo kamo želimo ići. Ali biti mudar u vlastitim očima je grijeh ponosa. Da bismo se borili protiv ove tendencije, Bog nas upućuje da Ga se bojimo i odvraćamo od zla.

Ne umišljaj da si mudar, poštuj Boga i kloni se zla. To će donijeti zdravlje tvome tijelu i snagu tvojim kostima. (Izreke 3, 7)

Ovaj “strah” nije strepnja pred nebeskim Ocem, već stav poštovanja koji nas motivira da Ga poslušamo i za naše dobro i za Njegovu slavu.

Želimo zadržati sav novac za sebe

Želja za boljim životnim stilom ili strah da nemamo dovoljno navodi nas da zadržimo sve što zaradimo. Ali Božja Riječ nas usmjerava da častimo Boga dajući mu prvinu od svega što imamo, vjerujući Mu da će osigurati naše potrebe.

Časti Boga svojim bogatstvom i prvinama svih svojih usjeva pa će ti spremišta biti puna žita i tvoje bačve mladoga vina. (Izreke 3, 9-10)

Mrzimo Božju disciplinu

Često nam se u početku čini da Njegovi bolne lekcije dokazuju da Mu nije stalo do nas. Ali naš nebeski Otac kaže da je Njegova disciplina dokaz koji potvrđuje Njegovu ljubav i užitak u nama kao Njegovoj djeci.

Dijete, prihvati Božju stegu i ne posustani kad te ispravlja. Jer, Bog ispravlja koga voli, kao otac sina kojim se ponosi. (Izreke 3, 11-12)

Ponekad je teško raditi ono što Bog kaže, ali da bismo ostali na Njegovom putu moramo ispraviti smjer – ponajprije u srcu i umu.

PROČITAJTE JOŠ: