10 stvari koje trebate znati o broju 666

„U ovome je mudrost: u koga je uma, nek odgoneta broj Zvijeri. Broj je to jednog čovjeka, a broj mu je šest stotina šezdeset i šest“ (Otkrivenje 18,18)

1. Broj 666 doslovno znači ime

Broj 666 broj je imena nadolazećeg Antikrista. Dodavanje broja imenu naziva se gematrija, a označava grčku praksu zbrajanja slova u imenu osobe. Na latinskom se naziva isopsephism. Svako slovo u grčkom jeziku ima brojevni ekvivalent. Zbrajanje slova tako dovodi do pojave broja tog imena.

2. Grci su koristili ovaj način numeriranja imena prije mnogo godina

Kada smo Julie i ja bili u vezi često sam pisao inicijale „RB + JZ“ u svoju bilježnicu ili na još neosušeni cement na pločniku. Naravno, inicijali su naša imena: „Roger Barries plus Julie Tacker“. Mladi ljubavnici u grčkoj koristili su gematriju kako bi označili svoju vezu. Na primjer, jedan natpis na zidu u Pompejima glasi: “Volim djevojku čije je ime 545.”

Naravno, vrlo je jednostavno uzeti ime i pretvoriti ga u broj. Puno je teže uzeti broj i saznati od kojeg imena on potječe.

Pretvaranje broja u ime ključno je za otkrivanje imena Antikrista.

VIDI OVO: Što simbolizira broj 3 u Bibliji?

3. Broj 666 se spominje u Otkrivenju (13,18)

„U ovome je mudrost: u koga je uma, nek odgoneta broj Zvijeri. Broj je to jednog čovjeka, a broj mu je šest stotina šezdeset i šest“ (Otkrivenje 18,18).

Prema Ivanu, oni koji su mudri mogu dobiti uvid u identitet Antikrista tako što će odgonetnuti ime iz broja.

4. U starom grčkom, hebrejskom i latinskom pismu slova su predstavljala brojeve prema njihovoj poziciji u alfabetu.

Na primjer, na grčkom alpha znači jedan, beta znači dva itd.

Slova u grčkom za ime „Neron“ zbrajaju se u broj 1005. No, ako se zbroje slova za ime „Neron Cezar“ u hebrejskom alfabetu (nrwn qsr), slova se zbrajaju u broj 666 (50 + 200 + 6 + 50 + 100 + 60 + 200 =666).

5. Originalni broj 666 nije pisan kako ga mi danas pišemo

Broj „zvijeri“ nije pisan kao „666“ nego su slova alfabeta pisana riječima.

6. Mnogi proučavatelji smatraju da je rimski car Neron bio antikrist kojeg se spominje u Otkrivenju 13.

Budući da je broj njegova imena 666 i jer se ponašao kao Antikrist prema kršćanima u prvom stoljeću po Kristu neki vjeruju da je Neron zapravo taj povijesni Antikrist te da ne možemo očekivati Antikrista u budućnosti. No, da bi brojevi imali bilo kakvo značenje za osobu iz prvog stoljeća po Kristu, morali bi se odnositi na određenu povijesnu osobu.

VIDI OVO: Tko je Zvijer iz Otkrivenja?

7. Drugi proučavatelji smatraju da se taj broj može primijeniti i na prošlost i na budućnost

Drugi proučavatelji, uključujući i mene, smatraju da knjiga Otkrivenja opisuje prošle, ali i predviđa buduće događaje (to se naziva dvojno proročanstvo). Prema ovome, Neron uistinu je bio „antikrist“, ali je bio i slika antikrista koji ima tek doći – nekoga čije će ime moći biti zbrojeno u broj 666.

8. Povijest svjedoči zašto bi se Neron savršeno uklapao u lik 666 „antikrista“.

Neron je bio pokvareni čovjek koji je ubio svoju majku. Svirao je violinu dok je Rim gorio. Okrivio je kršćane za vatru te je tako opravdao ubojstvo nebrojenih stotina ljudi koji su prigrlili Isusa kao svog Gospodina i Spasitelja. On je sam sebe proglasio „Spasiteljem svijeta“.

Budući da kršćani imaju samo jednog Boga, odbijanje prihvaćanja Nerona za Gospodina bilo je slično potpisivanju smrtne presude. Ujedno, budući da je Neron vladao od 54-68 godine po Kristu, on je taj kome bi se Pavao obratio u vezi svog slučaja (Djela 25,10-12).

Neronova zla djela tu ne prestaju…

Za one koje zanima, donji paragraf parafraziram od Tacita, grčkog povjesničara (40-12 god. po Kristu) koji je sačuvan u Analima te svjedoči neumoljivosti Neronovih progona koje nam daju ideju o njemu kao antikristu i hororu koji će budući antikrist donijeti Židovima i kršćanima.

VIDI OVO: Čije se ime krije iza broja 666?

Neron je lažno optužio stalež, koji se naziva kršćanima, kao krivce koji su pokrenuli vatru te ih je strašno kaznio. „Krist“, ime od kojeg potječe naziv kršćanin, ubijen je od strane Poncija Pilata za vrijeme vladavine Tiberija. Prema tome, najprije su uhićeni oni koji su priznali da su kršćani, a nakon toga, prema dokazima (odbijanju prihvaćanja Nerona kao Gospodara), zadobili su kaznu. Osim što su ubijeni služili su i za zabavu – oblačili su ih u grozne zvijeri i bacali ih psima; neke su razapeli, neke su zapalili kako bi osvijetlili put kada padne noć… Sve je ovo uzrokovalo osjećaj žaljenja, čak i prema osobama koje nisu tako strašno kažnjene jer je prevladavao osjećaj da su ti ljudi mučeni i ubijeni, ne za dobro naroda, nego za zadovoljenje opakih potreba jedne osobe.

9. Broj 6 broj je čovjeka.

Broj 6 je u Bibliji često asociran s čovjekom, kao što je i broj 7 savršeni broj, a broj 3 se odnosi na Sveto Trojstvo. 666 je tako broj koji nikada ne može dostići savršenstvo broja 777. Taj se broj ujedno odnosi na „ne-sveto trojstvo“ – đavla, zvijer i lažnog proroka.

10. Broj 616 isto ima značenje

Neki raniji zapisi identificirali su broj-ime Antikrista kao 616 (a ne kao 666). Uklanjanjem posljednjeg „n“ u imenu Nerona u grčkom jeziku, te prevođenjem tog imena na hebrejski, te zbrajanjem slova dolazi do toga da se javlja broj 616 kao broj Neronova imena i imena Antikrista. Bez obzira na taj broj, Neron je jedino ime koje se može svesti na 666 i 616. No, broj 616 priča je za neko drugo vrijeme.

Autor: Dr. Roger Barrier; Prijevod: Ida U.; Izvor: Crosswalk.com