Ovo su četiri biblijske činjenice o onome što je Daniel prorokovao o 70 tjedana.

To je Božje proroštvo, a ne Danielovo

Prvo, trebamo prepoznati da to uopće nije Danielovo proroštvo. To je Božje proroštvo jer u svakom proroštvu piše „tako govori Gospodin“, a ne tako govori Danijel. Apostol Petar je napisao, „A ovo najprije znajte, da se nijedno proročanstvo Pisma ne smije tumačiti na svoju ruku. Jer nikad nije bilo proročanstvo javljeno po volji čovječjoj, nego su ponukani od Duha Svetoga govorili sveti Božji ljudi“. (2. Petrova 1, 20-21)

Danijel je znao da „ima Bog u nebu, koji otkriva tajne. On javlja tebi, kralju Nebukadnozore, što će se dogoditi u budućnosti“. (Daniel 2, 28) Dakle, prva činjenica govori da to nije Danielovo proroštvo nego Božje. Danijel je jednostavno zapisao ono što mu je Bog otkrio.

Gabrielova poruka

Kada je Gabriel došao kod proroka Daniela on mu je donio poruku. Isto tako, Gabriel je želio da Daniel zapiše sve ove stvari kako bi ih i drugi mogli kasnije razumjeti. Daniel je zapisao, „Sedamdeset je sedmica određeno tvom narodu i tvom svetom gradu da se dokrajči opačina, da se stavi pečat grijehu, da se zadovolji za bezakonje, da se uvede vječna pravednost, da se stavi pečat viđenju i prorocima, da se pomaže Sveti nad svetima“. (Daniel 9, 24)

PROČITAJTE: 10 stvari koje niste znali o biblijskom proroku Danielu

Mnogi vjeruju da ovi stihovi govore o Kristu kao o onome koji je pomazan jer Krist će biti „pomazan Sveti nad svetima“. Ovo proroštvo se mora odnositi na Isusa Krista.

Tjedni u godinama

Većina učenjaka gleda na šezdeset i dva tjedna i na sedamdeset tjedana kao na četrdeset i devet godina (62 tjedna) plus 434 godine (tjedana) što piše u Danielu 9, 25 i što je sveukupno 483 godine. Vremensko razdoblje u kojemu je Daniel pisao ovo proroštvo je bilo negdje 457. godine prije Krista i ono bi završilo 27. godine prije Krista, što odgovara vremenu u kojemu bi Pomazanik započeo svoju zemaljsku službu. Pomazanik je očito Isus Krist koji je uskoro trebao biti odrezan iz svijeta živih.

Biti pogubljen

U Danielu 9, 26 Daniel vjerojatno misli na vrijeme Isusove smrti na Golgoti kada piše, „A poslije šezdeset i dvije sedmice bit će Pomazanik pogubljen, ali ne za sebe. Narod jednog kneza koji će doći razorit će Grad i Svetište: svršetak im je u propasti, a do svršetka rat i određena pustošenja“. Pomazanik je bio pogubljen, ali je i to bio dio Božjeg suverenog plana, što je prorokovao i Daniel i mnogi drugi proroci. Pomazanik je bio pogubljen kako bismo svi mi mogli biti združeni s Bogom u zajedništvu kao Njegova djeca.

Zaključak

Da nije bilo Isusa i mi bismo bili za cijelu vječnost odrezani od Boga zbog naših grijeha (Izaija 59, 2), bez nade. Ipak, sada je naša nada u Isusu Kristu, u Njegovoj krvi i Njegovoj pravednosti (2. Korinćanima 5, 21). Njemu pripada sva slava, ne prorocima i proročicama. Usmjerimo svoj pogled na Isusa i vjerujmo u Boga koji sve čini onako kako On to želi. Bog je u kontroli. Jedina stvar koju znam o budućnosti jest to da će svi oni koji su se pokajali i koji su svoju vjeru položili u Isusa Krista dobiti vječni život. I to je ono što je dovoljno za mene.

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Faithinthenews.com