U svezi s tim Biblija nam daje samo neke smjernice. Kao prvo, ona kaže da će Isus vladati tisuću godina kao kralj na ovoj planeti. To je, također, jedna od biblijskih slika koja znači da će Isus vladati dugo vremena. Sve mi se to savršeno uklapa: prvo će postati očitim beznadežno stanje u kojem se ljudi nalaze, potom će slijediti posljednji ljudski pokušaj da se spasi svijet, i naposljetku će zavladati moj Kralj! A on zna kako se vlada! Idite malo u kuće u kojima vlada Isus. Da, već danas postoje domovi u kojima je Isus na vlasti. Ondje ćete već na samom pragu osjetiti: “Ovdje vlada drugačija atmosfera!”

Poznavah jedan mladi bračni par. Jednog dana on sjedne pokraj mene i reče mi: “Želim se predati Bogu. Dosad poricah njegovo postojanje. Često govorih protiv njega. Ne mogu više živjeti bez njega.” Tada sve izađe na vidjelo. Bijaše razočaran u braku. Objasni mi: “Htjedoh pokazati svijetu da i bez Boga brak može biti sretan.” Ali, sve je potonulo. Prvo im dijete umrje i oni se posvađaše kraj njegovog mrtvog tijela. Na koncu prizna: “Bog je protiv nas. Predajem se.” Pokop djeteta koji ja vodih bijaše potresan. U sredini bijaše lijes s mrtvim djetetom. S jedne strane bijaše čovjek sa svojom obitelji. Nasuprot, lijepa mlada žena okružena svojim rođacima. Dva svijeta, dvije stranke – a između njih mrtvo dijete.

Potraja više od godinu dana dok i žena povjerova u Gospodina Isusa. Sjećam se kako mi jednog uskršnjeg jutra napisa: “On je uskrsnuo i u mojem srcu!”

Tada se ponovo vjenčaše. Još jednom počeše od samog početka. Inače bijahu vrlo samostalni i inteligentni ali, svejedno, prije nikada ne uspjevahu postići sklad. Sada posta predivno.

On mi to ovako opisa: “Vidite, prije je u nas sve propadalo.” “A zašto je sada sve u redu?” upitah ga. Ogovori mi nasmijana lica: “Zato jer sada Isus vlada u nas! Sada moja žena više ne govori: ‘Ja vladam!’ Ni ja više ne govorim: ‘Ja vladam!’ Umjesto toga, sada se pitamo: ‘Sto želi Isus?’ I sve je u redu!”

Slušajući ga, padne mi na um misao: “Ako je tako divno i prekrasno kad Isus vlada u nečijem domu, kako li će tek biti kad zavlada na zemlji?!” To tisućugodišnje kraljevstvo će biti nešto nezamislivo prekrasno.

Nakon Isusove vladavine taj sretni svijet će još jednom biti stavljen na kušnju da se vidi jesu li srca istinski izmijenjena. Tada će đavao biti doslovce odvezan i bit će očito kako se srca ljudi u osnovi nisu izmijenila, i da je čovječanstvo ostalo kakvo je i bilo.

Biblija nam govori da će tada ljudi posljednji put ustati protiv Boga. Potom će doći kraj svijeta. Sunčev sustav će se raspasti. Nebo i Zemlja bit će uništeni. Apostol dalje piše: “Zatim opazih veliko bijelo prijestolje i onoga koji je sjedio na njemu… I opazih mrtvace, male i velike, gdje stoje pred Bogom… I otvoriše se knjige… I tko god se ne nađe zapisan u knjizi života, bi bačen u ognjeno jezero.”

Jednom me netko upita: “Pa gdje će stajati prijestolje kad više ničega ne bude?” Odgovorili mu: “To nije tvoja briga. Radije brini o tome kakav ćeš stati pred to prijestolje!” Čovjek može biti izgubljen. Bilo bi mi draže da u Bibliji ne postoji ta grozna istina. Ali u našem životu postoji ta grozna mogućnost da budemo izgubljeni za cijelu vječnost!

Opet vam moram ispričati jednu priču: U nekom se škotskom dvorcu navečer okupilo maleno društvo. Razgovaraše o svemu i svačemu pa nakraj u dođu i do kršćanstva. Poslije večere posjedaše oko kamina u kojem je gorjela vatra. Jedan gost, stariji elegantni gospodin, reče domaćici: “Prema vašim riječima zaključujem da ste kršćanka. Vjerujete li vi zaista u sve što piše u Bibliji?” – “Da!” – “I to da će mrtvi uskrsnuti?” – “Da!” – “I da će svi koji nisu zapisani u knjizi života otići u pakao?” – “Da, i to vjerujem!” – Gospodin ustane i pređe preko dvorane. U jednom je kutu visjela krletka s papagajem. Izvadi papagaja iz krletke i pođe s njim prema kaminu kao da e ga baciti u vatru. Preplašena domaćica skoči i uhvati ga za ruku: “Što to radite!? Jadna ptica!” Gospodin se na to nasmija. “Čujte, vama je žao te jadne ptice a vaš, takozvani, Bog ljubavi će baciti milijune ljudi u pakao. Čudan Bog ljubavi!” Za trenutak zavlada tišina, a onda gospođa odgovori: “Griješite! Bog nikog ne baca u pakao. Mi svojevoljno odlazimo u vječnu propast. Bog želi da se svi ljudi spase!”

Biblija nam prikazuje potresnu sliku Posljednjeg suda. Dat nam je opis Božje sudačke stolice: “I opazih mrtvace, male i velike, gdje stoje pred prijestoljem.”

Ljudi se svim silama opiru toj poruci o Božjem sudu: “To nije istina!” Jednog mog mladog prijatelja upita njegov prijatelj na poslu: “Vjeruješ li ti zaista u Sudnji dan?” “Da, vjerujem.” Ovaj mu se naruga: “Ma daj! Koliko je ljudi danas na svijetu? I koliko ih je živjelo do sada? Zamisli sada kako će svaki od njih biti suđen ponaosob. Pomisli samo kako će to dugo trajati!” Na to mladi odgovori samo: “Kad dođe taj čas, imat ćemo vremena u izobilju. Nećemo više imati ništa pred sobom.”

Da, Bog će imati mnogo vremena za nas. Time što će nam suditi svakom ponaosob, on nam posljednji put pokazuje da nas shvaća ozbiljno. To je dokazao kad je njegov Sin umro umjesto nas. I ako vi ne shvaćate ozbiljno svoj život i preživite ga u grijehu i ispraznosti, Bog sve to shvaća ozbiljno. To će se otkriti na Sudnji dan.

Biblijska vizija budućnosti završava ovim riječima: “I vidjeh novo nebo i novu zemlju u kojoj prebiva pravednost.” I dalje Biblija oslikava taj novi svijet riječima koje nadilaze naše razumijevanje. Jedna stvar je u potpunosti jasna: Bog je došao do cilja. Oni, čija su imena zapisana u knjizi života, nastavaju novi svijet. Oni su poput Boga, poput Sina Božjega. U tom svijetu nema policije, zatvora, sudova, đavla; nema ratova, ni boli, ni grijeha, ni smrti!

Pročitajte sami prekrasno dvadeset prvo i dvadeset drugo poglavlje knjige Otkrivenja. To su inače nadnaravne slike koje nadilaze naše shvaćanje, jer mi poznajemo samo svijet grijeha, muke i smrti. Ja želim biti u tom Božjem svijetu! A vi?

Autor: Wilhelm Busch; iz knjige ”Isus naša sudbina”