Duh Sveti govori umu
Foto: Pexels

Duh Sveti izravno govori vašem umu. On ne govori glasom koji se čuje. Zašto bi i trebao?

Bog progovara preko Svetog Duha. On vam daje misli, on vam daje sugestije. On u vaš um postavlja stavove ili ideje. Kada vam progovara Sotona, on vas iskušava. No kada vašem umu govori Bog, tada vas On nadahnjuje.

Isus je u Ivanovom evanđelju 14, 26 rekao „Branitelj – Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh.“

Ako ste kršćani, Duh Sveti je vaš učitelj i savjetnik. Neki ljudi troše tisuće kuna na savjetnike o životu. Vi već imate jednog!

Primijetite kako u Ivanu 14, 26 stoji „dozvati vam u pamet“. Duh Sveti izravno govori vašem umu. On ne govori glasom koji se čuje. Zašto bi i trebao?

On ne mora doći kroz vaše uši, on dolazi izravno do uma. „Sam Duh susvjedok je s našim duhom da smo djeca Božja“ (Rimljanima 8, 16).

Duh Sveti Božju istinu donosi u vaš um, no oslanja se na vas da tu istinu unesete u svoj um. Zato se morate udubiti u Bibliju.

Kada čitate, proučavate i ispunjavate svoj um sa Božjom Riječi, u sebi nakupljate istinu, onu istinu koju će Duh Sveti dovesti do uma u pravo vrijeme.

Autor: Rick Warren; Prijevod: Ida U.; Izvor: Pastorrick.com