Duh Sveti pomaže vjernicima
Foto: Pixabay

Kako Duh Sveti pomaže vjernicima? 

Isus je objasnio učenicima da je najbolje za njih da ih On napusti, jer će im tada Duh Sveti doći u pomoć (Ivan 16,7). Zadivljen sam koliko različitih vrsta pomoći mogu vjernici primiti od Njega.

1. Postajemo vjernicima po djelu Duha Svetoga. Kao nevjernici mi smo duhovno mrtvi, ali kada dođemo Bogu u pokajanju i vjeri, rađamo se duhovno. Postajemo novo stvorenje (2. Korinćanima 5,17). Nanovo smo rođeni od Duha Svetoga i primamo novi prirodu. To iskustvo teolozi nazivaju novim rođenjem (Ivan 3,5-7; Efežanima 2,5; Titu 3,5).

2. Od Duha Svetoga primamo silu za svjedočenje (Djela 1,8). Kada odlučimo drugima govoriti o Radosnoj vijesti, susrećemo se s problemima. Okolnosti, ljudi i zlodusi na u tome sprječavaju. Moramo imati potrebnu silu da bi se mogli oduprijeti i nadići prepreke. Duh Božji je izvor snage iz kojega moramo crpsti, da bi naše svjedočenje bilo djelotvorno.

3. Duh Sveti je naš Učitelj (Ivan 14,26; 15,26; 16,13). Čovjek ne mora pripadati povlaštenoj klasi da bi se za pomoć obratio Duhu Svetome. On je uvijek spreman poučiti. On je uvijek spreman, svakome tko to želi, otkriti Božju istinu (1. Korinćanima 2,12-14).

4. Duh nam pomaže kroz svoje zastupništvo. To znači da naše potrebe iznosi pred Boga Oca. Jesi li ti već doživio situacije u kojima ne znaš kako moliti? Ponekad nam se čini da uopće ne možemo moliti. U takvim se trenucima možemo osloniti na molitvu Duha Svetoga (Rimljanima 8,26).

5. Duh nas svakim danom vodi k pobjedničkom i Kristu sličnijem životu… Tajna pobjede nad grijehom je vladanje Duha Svetoga u nečijem životu. Duhu je nadasve stalo do naše pobjede nad grijehom. Duhu je stalo do našeg duhovnog razvitka. Mjesto i značaj što ga dajemo Duhu Svetome, odlučujuće utječe na naš karakter.

6. Duh Sveti proizvodi plod u kršćaninovu životu. Živjeti po Duhu znači stalno se oslanjati na Njega i vjerovati da je On u stanju osloboditi nas u bilo kojem području života. Iako nam nije obećano da ćemo uspjeti u bezgrešnom savršenstvu, bit ćemo divno preobražavani što se budemo više ispunjavali Duhom i dozvoljavali Mu da nama upravlja.

Autori: Floyd C. Woodworth Jr i David D. Duncan; iz knjige ”Temeljne istine” (Izvori Osijek)