Moliti bez prestanka
Foto: Pixabay

“Moliti se bez prestanka” znači da dok dan prolazi mi trebamo uvijek i iznova podizati svoje srce u molitvi Bogu, iznositi pred Njega stvari na koje nailazimo.

John Wesley ovako opisuje čovjeka koji ispunjava naredbu “molite se bez prestanka”:

“Njegovo srce je uvijek uzdignuto k Bogu, u svako vrijeme i na svakom mjestu. U tome nikada nije ometen, još manje prekinut od strane bilo koga ili bilo čega.

Kada je povučen i kada ima društvo, kada se odmara i kada je u poslu ili u razgovoru. Bez obzira na to da li ustaje ili leže, Bog je u svim njegovim mislima. On hoda s Bogom, neprestano s ljubavlju gledajući okom svoga uma na Njega, i svuda videći Njega koji je nevidljiv.”

To je ono što je Pavao mislio kad je rekao “molite se bez prestanka”.

Sljedeće što treba je da se molimo u Duhu. To znači biti vođen Duhom kroz molitvu. Način na koji možemo biti sigurni da nas vodi Duh je da tražimo njegovu pomoć kada se želimo moliti.

VIDI OVO: Što je molitva u Duhu?

Ne postoji ništa što može biti tako divno i očaravajuće kao biti osnažen Duhom Svetim u molitvi. Tada je srce vatreno. Um je čist. Svaka misao ima svoj red. Slavljenje Boga, zahtjevi u molitvi, posredovanja teku slobodno i netko se može doslovno satima moliti, a da osjeća kako je prošlo samo nekoliko trenutaka.

Težite molitvi u Duhu. Provodite vrijeme tražeći od Gospodina da vas vodi u molitvi prije nego počnete svoje vrijeme za molitvu. Otkrit ćete da je ovakva vrsta molitve veliku avanturu i veliki graditelj vjere.

Oswald Sanders rekao je o molitvi koju vodi Duh: “Sama činjenica da Bog polaže teret na naše srce da se molimo i drži nas u molitvi je dokaz da on namjerava dati odgovor.”

Kada su ga pitali vjeruje li zaista da će se dva njegova prijatelja za koje se molio više od pedeset godina obratiti, George Miller je odgovorio: “Mislite li da bi me Bog držao u molitvi za sve ove godine, a da ne misli da ih spasiti? ” To je molitva u Duhu.

Autor: Brian Brogersen