Duhovnost

Pročitajte i pogledajte najnovije, najbolje i najzanimljivije objave na temu ”duhovnost” na najčitanijem vjerskom portalu u regiji.

Tko je bila Kajinova supruga? Je li Kajinova supruga bila ujedno njegova sestra?

Biblija ne kaže specifično tko je bila Kajinova supruga. Jedini mogući odgovor bio bi taj da je Kajinova supruga bila njegova sestra, nećakinja ili pranećakinja itd.

VRLO OPASNO: Kako se kletvom i proklinjanjem nekome može nanijeti zlo?

U kletvi i proklinjanju izražava se želja da se drugome dogodi zlo. A jasno je da je izvor zla u Sotoni.

Ne postoji stanje, ne postoji okruženje i ne postoji situacija koju Krist ne može promijeniti!

Svugdje su nevolja, očaj, ratovi i glasine o ratovima; slomljena srca, razorene nade i propali životi. Ljudi su gladni, ljudi su goli, ljudi su pritisnuti teretom depresije ovoga vremena.
dođi hodaj sa mnom

Božja ruka određuje okolnosti koje su nam odbojne, jer nas priprema za veću svrhu koju još ne vidimo!

Isto kao što se glina mora prepustiti u ruke lončara, tako se i mi moramo prepustiti u snažne i sigurne ruke Boga koji ima svrhu za naš život, viziju za naš život; plan kojeg ćemo tek vidjeti i doživjeti.

8 đavolskih blaženstava: prepoznajte jeste li lak plijen za đavla!

Prepoznajte jeste li lak plijen za đavla?

Hoće li nam Bog suditi odmah nakon smrti ili kasnije?

Ako je Isus iz Nazareta išta naučavao, onda je to učenje koje je nedvosmisleno ponovio više puta, a to je da će svatko od nas ustvari biti izveden pred prijestolje Božje radi konačnog i potpunog suda.

3 načina na koja nam Bog govori

Vjera zadire u područje nadnaravnog. Iskusno duhovno uho će čuti i poznati glas Gospodnji. U Ivanu 10,27, Isus kaže : „Ovce moje slušaju glas moj;...

Što su sedam pečata i sedam truba u knjizi Otkrivenja?

Predstavljaju tri niza Božjih osuda koje će doći jedna za drugom u posljednjim vremenima.

Kako su ljudi iz Staroga zavjeta mogli biti spašeni ako su umrli prije dolaska Isusa Krista?

Kako je moguće da su ljudima grijesi bili oprošteni na temelju Isusove žrtve, kada su umrli prije nego je žrtva učinjena?

Zašto se trebamo moliti kada Bog zna što ćemo ga moliti i prije nego što ga pitamo?

Zašto se trebamo moliti kada Bog sve savršeno nadzire i zna što mi treba prije nego ga zamolim?