Kako je izgledao Edenski vrt? Kakvo je to bilo mjesto?

Edenski vrt je bio naziv područja na Zemlji kada je Bog tek bio stvorio svijet. Prijevod hebrejske riječi Eden znači „užitak“ ili „uživanje“. Kako je izgledalo to mjesto?

„I Jahve, Bog, zasadi vrt na istoku, u Edenu, i u nj smjesti čovjeka koga je napravio. Tada Jahve, Bog, učini te iz zemlje nikoše svakovrsna stabla – pogledu zamamljiva a dobra za hranu – i stablo života, nasred vrta, i stablo spoznaje dobra i zla. Rijeka je izvirala iz Edena da bi natapala vrt; odatle se granala u četiri kraka“ (Postanak 2,8-10). 

Edenski vrt – nekoliko činjenica

Iz ovog kratkog opisa možemo zaključiti nekoliko stvari o edenskom vrtu:

  1. Sam Bog ga je osmislio i zasadio;
  2. Bio je to dom prvom čovjeku;
  3. Sadržavao je razne vrste – „svakovrsna stabla“;
  4. Bilo je to predivno mjesto jer su i stabla bila „pogledu zamamljiva“;
  5. Bilo je to bogato i plodno mjesto;
  6. Davalo je hranu i život budući da su stabla bila „dobra za hranu“;
  7. Bilo je prirodno dobro navodnjeno. Kasnije čitamo da su tamo bile i raznovrsne životinje (Postanak 2,19-20).

Ujedno možemo primijetiti da su Adam i Eva bili bez odjeće u vrtu (Postanak 2,25) što naznačuje da nisu trebali nikakvu zaštitu – okoliš, uključujući klimu, savršeno je odgovarao ljudima.

Ne znamo točnu lokaciju Rajskog vrta, ali Biblija to područje opisuje kao omeđeno sa četiri rijeke i vrlo bogato, uključujući drago kamenje i zlato (Postanak 2,11-14).

Kako je izgledao Edenski vrt?

Ujedno znamo i slijedeće: 

Edenski vrt je bilo mjesto na kojem je čovjek mogao upoznati Boga.

Stvoritelja „koji je šetao vrtom za dnevnog povjetarca“ (Postanak 3,8), a Adam i Eva su mogli biti s Njim i razgovarati s Njim.  

Edenski vrt je bilo potpuno opremljeno mjesto za život.

Bog se pobrinuo za svaki detalj prilikom stvaranja doma za ljude, stvorene na Svoju sliku (Postanak 1,27). Adamu i Evi nije ništa nedostajalo jer: „Jahve, Bog, zapovjedi čovjeku: »Sa svakoga stabla u vrtu slobodno jedi«“ (Postanak 2,16), osim sa jednog. Njihova je prehrana bila vegetarijanska.  

Edenski vrt je bilo mjesto jedinstva i prijateljstva.

Eva je stvorena u vrtu i dovedena Adamu (Postanak 2,21-22). Tako je Adam dobio „pomoć kao što je on“ (Postanak 2,18).  A jedinstvo i prijateljstvo između dvoje ljudi bilo je jednako prijateljstvu i jedinstvu koje su oni uživali s Bogom. 

Edenski vrt je bilo mjesto rada i ispunjenja.

Kada je Bog stavio Adama u vrt, dao mu je zadatak da vrt „obrađuje i čuva“ (Postanak 2,15). Ono što je Bog posadio Adam je trebao održavati. Taj je zadatak bio dodatak Adamovom glavnom zadatku: „I blagoslovi ih Bog i reče im: »Plodite se, i množite, i napunite zemlju, i sebi je podložite! Vladajte ribama u moru i pticama u zraku i svim živim stvorovima što puze po zemlji!“ (Postanak 1,28). Bog je blagoslovio čovječanstvo kojemu je dana odgovornost te mu je dan posao koji je bio značajan, kreativan i koristan. 

Edenski vrt je bilo mjesto nevinosti.

Prvotno u Edenskom vrtu nije bilo grijeha niti čega što bi moglo uzrokovati tjeskobu ili nemir. Adamova i Evina golotinja (Postanak 2,25) „naznačuje da su bili opušteni jedno prema drugome bez straha od iskorištavanja ili potencijala za zlo“ (The Bible Knowledge Commentary: Law, Walvoord and Zuck, David C. Cook, 2018. Slobodan prijevod).  

Edenski vrt je bilo mjesto života.

Nasred vrta bilo je „stablo života“ (Postanak 2,9), a Adam i Eva su imali slobodan pristup njemu. 

Kako je izgledao Edenski vrt
Foto: Unsplash

Edenski vrt je bilo mjesto iskušenja.

Ujedno, u sredini je bilo „stablo spoznaje dobra i zla“ (Postanak 2,9) čiji plod Adam i Eva nisu smjeli jesti: „a stabla spoznaje dobra i zla da nisi jeo! U onaj dan u koji s njega okusiš, zacijelo ćeš umrijeti“ (Postanak 2,17). Bila je to jedina zabrana u Edenskom vrtu. Bog je stvorio Adama i Evu kako bi bili slobodni, s osjećajem za moral i sposobnošću donošenja odluka te sa mogućnošću slobodnog izbora. Prisutnost zabranjenog stabla im je davala priliku da donose prave, nužne odluke da slušaju Boga ili da Ga ne poslušaju. 

Na žalost, Adam nije prošao test. Zmija u vrtu, koju je upotrijebio Sotona, je iskušavala Evu lažnim obećanjima o blagoslovu te je žena jela zabranjeni plod. Nakon toga je plod dala i svom mužu koji je slijedio njezin primjer.

Oboje su postali neposlušni Božjoj riječi, a posljedice njihova grijeha bile su katastrofalne za njih i za sve njihove potomke (Postanak 31,1-9). Izgubili su svoje prijateljstvo s Bogom, izgubili su svoj dom te su izgubili svoju nevinost. 

Edenski je vrt bilo mjesto otkupljenja i nade.

Grijeh koji su Adam i Eva počinili Bog je osudio, no usred tog suda ležala je milost. Bog je prekrio njihovu golotinju – koje su se počeli sramiti – kožom životinja (Postanak 3,21). Tada im je dao dobre vijesti: kada je sudio zmiji, rekao je: „Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između roda tvojeg i roda njezina: on će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu“ (Postanak 3,15).

Taj citat priznaje postojanje kletve nad čovječanstvom i razdor u njemu, ali ujedno obećava da će Bog poslati Spasitelja koji će se boriti sa zmijom i pobijediti. Taj će spasitelj biti „potomak žene“; u konačnici, Isus, Sin Božji, rođen od djevice, došao je „da razori djela đavolska“ (1 Ivanova 3,8). Od samoga početka Bog je na umu imao plan spasenja, a obznanio nam ga je kada je u svijet ušao grijeh. 

Mjesto u koje se žudimo vratiti.

Bog je morao prisiliti Adama i Evu da napuste vrt te je postavio snažnu stražu kerubina kako bi čuvali ulaz u vrt: „Zato ga Jahve, Bog, istjera iz vrta edenskoga(…). Istjera, dakle, čovjeka i nastani ga istočno od vrta edenskog, pa postavi kerubine i plameni mač koji se svjetlucao – da straže nad stazom koja vodi k stablu života“ (Postanak 3,23-24). Gubitak našeg savršenog raja ostao je s nama i dio je naše duboke žudnje za onim što je dobro, čisto i vječno (vidi Propovjednik 3,11). 

Edenski vrt će biti obnovljen.

Naš pristup vječnom Božjem vrtu zasnovan je na našoj vezi s Bogom kroz Isusa Krista (vidi Luka 23,40-43). Kroz Onoga koji je dao Svoj život za nas i koji je porazio zmiju i otvorio taj raj: „Tko ima uho, nek posluša što Duh govori crkvama! Pobjedniku ću dati jesti od stabla života koje je u raju Božjem.“ (Otkrivenje 2,7). U Novom Jeruzalemu bit će slijedeće: „ I pokaza mi rijeku vode života, bistru kao prozirac: izvire iz prijestolja Božjeg i Jaganjčeva. Posred gradskoga trga, s obje strane rijeke, stablo života što rodi dvanaest puta, svakog mjeseca svoj rod. A lišće stabla za zdravlje je narodima. I neće više biti nikakva prokletstva“ (Otkrivenje 22,1-3a). 

Edenski vrt, to mjesto užitka i radosti, izgubili smo zbog našeg grijeha – a Bog, u Svojoj milosti i dobroti će ga za nas obnoviti kroz Isusa Krista.

Izvor: Gotquestions.org; Prijevod: Ida U.

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!