Dođite k meni svi koji ste izmoreni!

Evanđelje dana za srijedu, 7. prosinca 2022. godine: Dođite k meni svi koji ste izmoreni! (Matej 11, 28-30)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme reče Isus: »Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako.«

Evanđelje dana – komentar

Na što se Isusov jaram odnosi u evanđelju? Židovi su koristili sliku jarma da izraze podložnost Bogu. Govorili su o jarmu zakona, jarmu zapovijedi, jarmu kraljevstva, jarmu Božjem. Isus kaže da je njegov jaram “lak”. Grčka riječ za “lako” također može značiti “dobro pristaje”. Jarmovi su bili krojeni tako da dobro pristaju volovima. Zapovijeda nam se obući „slatki Isusov jaram“ i živjeti „nebeskim životom“. Isus također kaže da je njegov “breme lako”. Postoji priča o čovjeku koji je jednom sreo dječaka koji je na leđima nosio manjeg bogalja. “Težak je teret koji nosite”, uzviknuo je čovjek. “Nije težak; on je moj brat!” odgovorio je dječak. Nijedan teret nije pretežak kada ga nosimo u ljubavi. Isus nam nudi novo kraljevstvo pravednosti, mira i radosti. U njegovom kraljevstvu grijesi nisu samo oprošteni nego i uklonjeni, a vječni život je izliven za sve njegove građane. Ovo nije političko kraljevstvo, već duhovno.

Jaram Kristova kraljevstva, njegova kraljevska vladavina i način života, oslobađaju nas od tereta krivnje i od tlačenja grijeha i štetnih želja. Samo Isus može skinuti s nas teret grijeha i težinu beznađa. Isus je upotrijebio analogiju s jarmom da objasni kako možemo zamijeniti teret grijeha i očaja za teret slave i jaram slobode od grijeha. Jaram koji nas Isus poziva prigrliti je njegov put milosti i oslobođenja od vlasti grijeha. Vjerujete li u Božju ljubav i podređujete li se njegovoj volji i planu za svoj život?

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Isuse, neka moje srce gori ljubavlju prema tebi i prema tvojim putovima. Pomozi mi da zamijenim jaram pobune za jaram podložnosti tvojoj svetoj riječi punoj ljubavi. Oslobodi me ponosa i svega što nije u skladu s tvojom voljom. Amen!