Gluhima daje čuti, nijemima govoriti
Foto: freebibleimages.org

Evanđelje dana za petak, 09. veljače 2024. godine: Gluhima daje čuti, nijemima govoriti. (Marko 7, 31-37)

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Vrati se Isus iz krajeva tirskih pa preko Sidona dođe Galilejskom moru, u krajeve dekapolske.
Donesu mu nekoga gluhog mucavca pa ga zamole da stavi na nj ruku. On ga uzme nasamo od mnoštva, utisne svoje prste u njegove uši, zatim pljune i dotakne se njegova jezika. Upravi pogled u nebo, uzdahne i kaže mu: »Effata!« — to će reći: »Otvori se!« I odmah mu se otvoriše uši i razdriješi spona jezika te stade govoriti razgovijetno.
A Isus im zabrani da nikome ne kazuju. No što im je on više branio, oni su to više razglašavali i preko svake mjere zadivljeni govorili: »Dobro je sve učinio! Gluhima daje čuti, nijemima govoriti.« (Marko 7, 31-37)

Evanđelje dana – komentar

S obale Sredozemlja naš se Gospodin vratio na istočnu obalu Galilejskog mora – u kraj poznat kao Dekapol. Ondje se zbio događaj koji je samo zabilježen u Markovu evanđelju.

Zabrinuti prijatelji dovedu mu gluhog mucavca. Isus je najprije odveo čovjeka na stranu, nasamo. Stavio je svoje prste u njegove uši, zatim pljunu i dotaknu se njegova jezika govoreći tako čovjeku nekom vrsti znakovnog jezika da će otvoriti njegove uši i razdriješiti njegov jezik. Zatim pogleda u nebo, pokazujući da je Njegova moć od Boga. Naposljetku reče: “Effatha!”, što je aramejska riječ za “otvori se”. Čovjek je odmah primio normalan sluh i govor. Gospodin zaiska od ljude da ne razglašuju to čudo, no oni nisu poslušali njegove upute.

Gledatelji su bili zadivljeni i rekoše: “Dobro je sve učinio! Gluhima daje čuti, nijemima govoriti.” Ipak, nisu znali istinu onoga što su rekli. (William MacDonald; prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Bože, Ti si svemoguć i danas činiš divna čuda. Toliki su se kroz sva stoljeća do danas spasili od pakla i primili dar vječnoga života. Ti si Liječnik i duše i tijela, i hvala što iz Tvojih ruku primamo blagoslove za naše biće. Oprosti nam što smo malo zahvalni, a često nezadovoljni što neke naše molitve nisu uslišane. Amen!