Ištite i dat će vam se!

Evanđelje dana za nedjelju, 24. srpnja 2022. godine: Ištite i dat će vam se! (Luka 11, 1-13)

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Jednom je Isus na nekome mjestu molio. Čim presta, reče mu jedan od učenika: »Gospodine, nauči nas moliti kao što je i Ivan naučio svoje učenike.« On im reče: »Kad molite, govorite:
Oče! Sveti se ime tvoje!
Dođi kraljevstvo tvoje!
Kruh naš svagdanji daji nam svaki dan!
I otpusti nam grijehe naše:
ta i mi otpuštamo svakom dužniku svojem!
I ne uvedi nas u napast!«
I reče im: »Tko to od vas ima ovakva prijatelja? Pođe k njemu o ponoći i rekne mu: ’Prijatelju, posudi mi tri kruha. Prijatelj mi se s puta svratio te nemam što staviti preda nj!’ A onaj mu iznutra odgovori: ’Ne dosađuj mi! Vrata su već zatvorena, a dječica sa mnom u postelji. Ne mogu ustati da ti dadnem…’ Kažem vam: ako i ne ustane da mu dadne zato što mu je prijatelj, ustat će i dati mu što god treba zbog njegove bezočnosti.
I ja vama kažem: Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se! Doista, tko god ište, prima; i tko traži, nalazi; i onomu tko kuca, otvorit će se.
A koji je to otac među vama: kad ga sin zaište ribu, zar će mu mjesto ribe zmiju dati? Ili kad zaište jaje, zar će mu dati štipavca? Ako dakle vi, iako zli, znate dobrim darima darivati djecu svoju, koliko li će više Otac s neba obdariti Duhom Svetim one koji ga zaištu!« (Luka 11, 1-13)

Evanđelje dana – komentar

Luka, više od bilo kojeg drugog evanđeliste, pokazuje važnost molitve u Isusovom životu i službi. Današnji odlomak počinje s Isusom koji se “na nekome mjestu molio”. Kad je završio s molitvom, jedan od njegovih učenika traži: “Gospodine, nauči nas moliti…” (11,1). Kao odgovor, Isus nudi trodijelno učenje, uključujući uzornu molitvu, prispodobu o molitvi i neke izreke o molitvi.

Molitva Gospodnja

Isusova molitva i nauk koji slijedi međusobno se rasvjetljuju. Isus poziva svoje učenike u duboko osoban odnos s Bogom, potičući ih da Boga zazivaju istim imenom koje on koristi — Abba, Oče. Poziva svoje učenike da zazivaju Boga kao što djeca zazivaju roditelje pune ljubavi, vjerujući da pripadaju Bogu i da im Bog želi ono što je dobro i daje život.

PROČITAJTE: Molitva “Oče naš”: 4 činjenice koje trebate znati o Molitvi Gospodnjoj

Isusove riječi u 11, 11-13 pojačavaju ovaj poziv. Ako ljudski roditelji, uza sve svoje mane, znaju dati djeci dobre darove, koliko će više nebeski Otac dati dobre darove svojoj djeci koja od njega traže, uključujući i posebno dar Duha Svetoga!

Besramni prijatelj

Kako bi ilustrirao da se Bogu može vjerovati da će odgovoriti na naše molitve, Isus priča prispodobu o prijatelju koji odlazi drugome u ponoć. Gostoprimstvo je bilo od najveće važnosti u biblijskom svijetu, a kada bi gost stigao – čak i neočekivano, čak i u ponoć – nije bilo sumnje da se gostoprimstvo mora pružiti. Pa kad se čovjek u priči nađe bez dovoljno kruha za svog gosta, on ode prijatelju i traži da ga posudi, iako mora probuditi cijelo prijateljevo kućanstvo.

“Nemoj me gnjaviti”, odgovara prijatelj iznutra. “Vrata su već zaključana, a moja djeca su sa mnom u krevetu. Ne mogu ustati i ništa ti dati” (11,7). Današnji čitatelji mogli bi suosjećati s probuđenim prijateljem i pomisliti da osoba koja dolazi u ponoć pomiče granice prijateljstva. Ali u kulturi biblijskog svijeta, probuđeni prijatelj je taj koji se loše ponaša. Isus kaže da će čovjek na kraju odgovoriti na zahtjev svog prijatelja, ne zato što je on prijatelj, već zbog njegove bestidnosti (11,8). Njegov prijatelj ne pokazuje srama tražiti pomoć da ispuni zahtjeve gostoprimstva. Probuđeni prijatelj navukao bi na sebe sramotu ako ne pomogne bližnjemu u ovoj bitnoj obvezi. Pa će odgovoriti u najmanju ruku zbog društvenog pritiska.

Isus na to sve dodaje: “I ja vama kažem: Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se! Doista, tko god ište, prima; i tko traži, nalazi; i onomu tko kuca, otvorit će se.”

Iznosimo Bogu naše potrebe i molimo da ih ispuni u skladu s Njegovom voljom.

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Nebeski Oče, hvala što po zaslugama Tvoga Sina možemo doći u Tvoju prisutnost. Želiš nas čuti i želiš da molimo za oprost i životne potrebe. Pomozi da budemo ustrajni u molitvi i da tražimo ono što je Tvoja volja. Udijeli nam strpljenja dok čekamo Tvoj odgovor. Amen!