Isus krenu sa svom odlučnošću prema Jeruzalemu
Foto: freebibleimages.org

Evanđelje dana za utorak, 27. rujna 2022. godineIsus krenu sa svom odlučnošću prema Jeruzalemu. (Luka 9, 51-56)

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Kad su se navršili dani da bude uznesen, krenu Isus sa svom odlučnošću prema Jeruzalemu. I posla glasnike pred sobom. Oni odoše i uđoše u neko samarijansko selo da mu priprave mjesto. No ondje ga ne primiše jer je bio na putu u Jeruzalem. Kada to vidješe učenici Jakov i Ivan, rekoše: »Gospodine, hoćeš li da kažemo neka oganj siđe s neba i uništi ih?« No on se okrenu i prekori ih. I odoše u drugo selo. (Luka 9, 51-56)

Evanđelje dana – komentar

Približilo se vrijeme Isusova uzlaska u Nebo. Dobro je znao da prije toga dolazi križ te je krenuo prema Jeruzalemu i svemu što ga čeka. Samarijansko selo na putu iskazalo je negostoljubivost Sinu Božjem. Jakov i Ivan su se toliko razljutili zbog te neuljudnosti da su predložili da zazovu oganj s neba koji će uništiti prekršitelje. Isus ih je brzo prekorio. On nije došao živote ljudi uništiti, nego spasiti. A kad prihvatimo spasenje, postajemo Njegovi sljedbenici.

PROČITAJTE: Zašto nam treba Spasitelj?

Kad nas Gospodin poziva da ga slijedimo, želi da ostavimo po strani sve što bi nas moglo spriječiti da vršimo Njegovu volju. Odanost Isusu traži žrtvu, osobito žrtvu vlastite volje za volju Božju.

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine, želim Te slijediti jer si me spasio od vječne propasti. Ne dopusti da mi nešto bude prepreka na uskom putu koji vodi u Nebo. Neka me Tvoj Duh opominje da Ti trebaš biti moja prva i najveća ljubav. Oblikuj me u slugu koji je prikladan za Tvoje Kraljevstvo. Amen!