Ivan je svjetiljka što gori i svijetli

Evanđelje dana za petak, 16. prosinca 2022. godine: Ivan je svjetiljka što gori i svijetli. (Ivan 5, 33-36)

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus Židovima: »Vi ste poslali k Ivanu i on je posvjedočio za istinu. Ja ne primam svjedočanstva od čovjeka, već govorim to da se vi spasite. On bijaše svjetiljka što gori i svijetli, a vi se htjedoste samo za čas naslađivati njegovom svjetlosti. Ali ja imam svjedočanstvo veće od Ivanova: djela koja mi je dao izvršiti Otac, upravo ta djela koja činim, svjedoče za mene — da me poslao Otac.«

Evanđelje dana – komentar

Isusovi protivnici odbili su prihvatiti njegov božanski autoritet i tvrditi da je jedinorođeni Božji Sin. Zahtijevali dokaze za njegovu tvrdnju da je Mesija i jednak s Bogom. Isus počinje svoju obranu citirajući Ivana Krstitelja kao svjedoka, budući da je Ivan javno ukazivao na Isusa kao Mesiju i opetovano je svjedočio za njega.

PROČITAJTE: Zašto je Isus Mesija?

Isus također tvrdi da su veće svjedočanstvo njegova identiteta znamenja koja je činio. On citira svoja djela, ne da bi ukazao na sebe, već da bi ukazao na Božju moć koja djeluje u njemu i kroz njega. On navodi Boga kao svog najvećeg svjedoka. Onima koji pažljivo čitaju Stari zavjet, osobito Mojsijeve knjige (Petoknjižje) ukazuju na Isusa kao na Mesiju, obećanog Spasitelja. Problem s pismoznancima i farizejima bio je taj što nisu vjerovali onome što je Mojsije napisao. Željeli su pohvale od svojih bližnjih i zbog toga nisu mogli prepoznati i razumjeti Božju Riječ. Njihov ih je ponos učinio gluhima za Božji glas. Bog se otkriva poniznima, onima koji se ne uzdaju u sebe, nego u Njega. Gospodin otvara uši onima koji su željni čuti njegov glas i ispunjava njihova srca i umove svojom ljubavlju i mudrošću.

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine, vjerujem da si Mesija, Božji Sin, Pomazanik, i moj Spasitelj. Hvala što si se žrtvovao na križu za moje otkupljenje. Neka me Tvoj Duh oblikuje i preobražava da budem svjetlo svijetu – Tvoja produžena ruka. Tebi pripada sva čast i slava. Amen!