Iziđi, duše nečisti, iz ovoga čovjeka!

Evanđelje dana za ponedjeljak, 29. siječnja 2024. godine: Iziđi, duše nečisti, iz ovoga čovjeka! (Marko 5, 1-20)

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Isus i učenici stigoše na onu stranu mora, u kraj gerazenski. Čim iziđe iz lađe, odmah mu iz grobnica pohiti u susret neki čovjek s nečistim duhom. Obitavalište je imao u grobnicama. I nitko ga više nije mogao svezati ni lancima jer je već često bio i okovima i lancima svezan, ali je raskinuo okove i iskidao lance i nitko ga nije mogao ukrotiti. Po cijele bi noći i dane u grobnicama i po brdima vikao i bio se kamenjem.
Kad izdaleka opazi Isusa, dotrči i pokloni mu se, a onda u sav glas povika: »Što ti imaš sa mnom, Isuse, Sine Boga Svevišnjega? Zaklinjem te Bogom, ne muči me!« Jer Isus mu bijaše rekao: »Iziđi, duše nečisti, iz ovoga čovjeka!« Isus ga nato upita: »Kako ti je ime?« Kaže mu: »Legija mi je ime! Ima nas mnogo!« I uporno zaklinjaše Isusa da ih ne istjera iz onoga kraja.
A ondje je pod brdom paslo veliko krdo svinja. Zaklinjahu ga dakle: »Pošalji nas u ove svinje da u njih uđemo!« I on im dopusti. Tada iziđoše nečisti duhovi i uđoše u svinje. I krdo od oko dvije tisuće jurnu niz obronak u more i podavi se u moru.
Svinjari pobjegoše i razglasiše gradom i selima. A ljudi pođoše vidjeti što se dogodilo. Dođu Isusu. Ugledaju opsjednutoga: sjedio je obučen i zdrave pameti — on koji ih je imao legiju. I prestraše se. A očevici im razlagahu kako je to bilo s opsjednutim i ono o svinjama. Tada ga stanu moliti da ode iz njihova kraja.
Kad je ulazio u lađu, onaj što bijaše opsjednut molio ga da bude uza nj. No on mu ne dopusti, nego mu reče: »Pođi kući k svojima pa im javi što ti je učinio Gospodin, kako ti se smilovao.« On ode i poče razglašavati po Dekapolu što mu učini Isus. I svi su se divili. (Marko 5, 1-20)

Evanđelje dana – komentar

Isus je jednom prilikom sreo neobično nasilna čovjeka opsjednuta zloduhom, prijetnju društvu. Nije uspio nijedan pokušaj da ga se obuzda. Živio je u grobnicama i u brdima, neprestano vikao i sav se rasjekao oštrim kamenjem.

Kad je opsjednuti spazio Isusa, isprva se ponašao uljudno, a zatim počeo oštro gunđati. Isus je naredio nečistom duhu da iziđe iz njega. Duh je, govoreći kroz čovjeka, priznao tko je Isus, usprotivio se njegovom pravu da se uplete i zakleo Isusa da ga prestane mučiti. Isus je čovjeka upitao za ime. Bilo je Legija, što znači da je bio opsjednut mnogim zlodusima. Vjerojatno je predstavnik zloduha molio dopuštenje da uđu u krdo svinja. Dopuštenje je dano, a ishod je bio da su dvije tisuće svinja jurnule niz obronak planine i podavile se u moru. Isusa su često kritizirali da je prouzročio smrt tih svinja, no on to nije učinio – on ju je dopustio. Sotonina je razorna moć uništila svinje.

Oni koji su bili svjedoci pogibije svinja, otrčali su do grada s novostima. Kad se mnoštvo vratilo, vidjeli su onoga što je prije bio opsjednut kako sjedi pred Isusovim nogama, odjeven i zdrave pameti. Ljudi su se preplašili i zamolili Isusa da ode iz njihova kraja. Tako i kroz sva stoljeća do danas mnoštvo još uvijek želi Krista dalje od sebe iz straha da bi, ako mu pristupe, to moglo prouzročiti neki financijski, društveni ili osobni gubitak.

Kad se Isus spremao otići lađom, iscijeljeni ga je molio da pođe s njime. Bila je to vrijedna zamolba, koja je svjedočila o njegovom novom životu, no Isus ga je poslao kući kao živo svjedočanstvo velike Božje sile i milosti. (William MacDonald; prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Slava Ti, Isuse, što mijenjaš naizgled uništene živote. Ohrabreni smo iscjeljenjem opsjednutog čovjeka, jer to je još jedan dokaz da imaš vlast nad silama zla. Hvala što nas čuvaš od Sotoninih otrovnih strijela i ne dopuštaš zlu da nas uništi. Pomozi nam da ustrajemo na uskom putu vjere i svjedočimo drugima kakvog Spasitelja imamo. Amen!

NAJNOVIJE!