Kraljica će juga ustati na Sudu zajedno s ovim naraštajem

Evanđelje dana za ponedjeljak, 24. srpnja 2023. godine: Kraljica će juga ustati na Sudu zajedno s ovim naraštajem. (Matej 12, 38-42)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Neki pismoznanci i farizeji zapodjenuše razgovor s Isusom: »Učitelju, htjeli bismo od tebe vidjeti znak.« A on im odgovori: »Naraštaj opak i preljubnički znak traži, ali mu se znak neće dati doli znak Jone proroka. Doista, kao što Jona bijaše u utrobi kitovoj tri dana i tri noći, tako će i Sin Čovječji biti u srcu zemlje tri dana i tri noći. Ninivljani će ustati na Sudu zajedno s ovim naraštajem i osuditi ga jer se oni na propovijed Joninu obratiše, a evo, ovdje je i više od Jone! Kraljica će Juga ustati na Sudu zajedno s ovim naraštajem i osuditi ga jer je s krajeva zemlje došla čuti mudrost Salomonovu, a evo, ovdje je i više od Salomona!« (Matej 12, 38-42)

Evanđelje dana – komentar

Neki su iskušavali Isusa tražeći od njega kakav znak s neba. Taj zahtjev je pripisao zlom naraštaju. Dok je govorio, imao je na umu židovski naraštaj koji je živio u to doba. Taj je naraštaj bio počašćen prisutnošću Sina Božjega. Ali, to ih nije zadovoljilo. Sada su se izgovarali da će, samo ako vide veliko, nadnaravno djelo s neba, povjerovati u njega. Gospodinov je odgovor glasio da im se neće dati drugi znak osim znaka Jone proroka.

Mislio je na vlastito uskrsnuće iz mrtvih. Baš kao što je Jona izbavljen iz mora nakon tri dana i noći provedenih u utrobi kita, tako će i Gospodin Isus ustati od mrtvih nakon što tri dana i tri noći provede u grobu.

Kraljica Juga, poganska kraljica od Sabe, došla je izdaleka čuti mudrost Salomonovu. Nije vidjela nijedno čudo. Da je imala povlasticu živjeti u dane našeg Gospodina, kako bi ga oduševljeno primila u srce. Zato će ustati na Sudu protiv opakih ljudi koji su bili povlašteni vidjeti nadnaravna djela Gospodina Isusa i koji su ga unatoč tome odbacili. Dok su se Ninivljani obratili na propovijedanje Jonino, narod Izraela odbio se obratiti na propovijedanje većeg od Jone. (William MacDonald; prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine Isuse, hvala što si otvorio vrata svoga Kraljevstva nama grešnima. Hvala što se još danas svatko može spasiti od vječne propasti. Upotrijebi nas da, poput Tvojih prvih učenika, širimo Radosnu vijest izgubljenima oko nas. Neka se Tvoje Ime proslavlja u svemu i kroz sve. Amen!

NAJNOVIJE!