Mogu li svatovi postiti dok je zaručnik s njima?
Foto: freebibleimages.org

Evanđelje dana za ponedjeljak, 15. siječnja 2024. godine: Mogu li svatovi postiti dok je zaručnik s njima? (Marko 2, 18-22)

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Ivanovi su učenici i farizeji postili. I dođu neki i kažu mu: »Zašto učenici Ivanovi i učenici farizejski poste, a tvoji učenici ne poste?«

Nato im Isus reče: »Mogu li svatovi postiti dok je zaručnik s njima? Dokle god imaju zaručnika sa sobom, ne mogu postiti. Doći će već dani kad će im se ugrabiti zaručnik i tada će postiti u onaj dan!«

»Nitko ne prišiva krpe od sirova sukna na staro odijelo. Inače nova zakrpa vuče sa starog odijela pa nastane još veća rupa.«

»I nitko ne ulijeva novo vino u stare mješine. Inače će vino proderati mješine pa propade i vino i mješine. Nego — novo vino u nove mješine!« (Marko 2, 18-22)

Evanđelje dana – komentar

Ivanovi su učenici i farizeji provodili post kao vjersku vježbu. U Starom je zavjetu uveden kao izražaj duboke tuge. Ali, izgubio je mnogo od svoga značenja i postao rutinskim obredom. Oni su vidjeli da Isusovi učenici ne poste, a kad su od Gospodina zatražili objašnjenje vjerojatno ih je mučila zavist i samosažaljenje.

Odgovarajući, svoje je učenike usporedio sa zaručnikovim svatovima. On sam je bio Zaručnik. Dokle god je bio s njima, nije bilo razloga za tugovanje. Ali doći će dani kad će i m se On ugrabiti, tada će imati razloga postiti.

Gospodin je odmah dometnuo dvije slike kako bi objavio dolazak Novoga razdoblje, koje je nespojivo s prethodnim.

Prva je slika govorila o novoj zakrpi od nenakvašena sukna. Ako se upotrijebi za krpanje stare halje, neizbježno će se stegnuti i nešto će morati popustiti. Odijelo sačinjeno od staroga sukna bit će slabije od zakrpe i ponovno će se poderati kad god se na nj prišije zakrpa. Isus je Staro razdoblje usporedio sa starim odijelom. Bog nikada nije mislio da se kršćanstvom treba zakrpati židovstvo; kršćanstvo je bilo novi početak. Tuga Staroga razdoblja, izražena u postu, mora se povući pred radošću Novoga.

Druga je slika govorila o novome vinu u starim mješinama. Kožnate su mješine izgubile svoju rastezljivost. Kad bi se u njih ulijevalo novo vino, pritisak koji nastaje zbog vrenja razderao bi kožu. Novo vino prikazuje radosti i snagu kršćanske vjere. Stare mješine su slika običaja i obreda judaizma. Novome su vinu bile potrebne nove mješine. Bilo je uzaludno Ivanovim učenicima i farizejima prisiljavati Gospodinove sljedbenike na žalobni post kako su to oni činili. Radosti i žaru novoga života mora se dopustiti da se izraze.

Kršćanstvo je uvijek patilo od pokušaja da ga se pomiješa sa zakonodavstvom (legalizmom). Gospodin Isus je naučavao da se to dvoje ne mogu uspoređivati. Zakon i milost su oprečna načela. (prema “Komentaru Novoga zavjeta”, autora Williama MacDonalda)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Bože moj, pomozi mi spoznati pravo vrijeme za svaku moju duhovnu aktivnost – gozbu i post, veselje i plač, tješenje, slavljenje i skrušeno kajanje. To te molim u Isusovo ime. Amen.