Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske
Foto: freebibleimages.org

Evanđelje dana za utorak, 6. veljače 2024. godine: Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske. (Marko 7, 1-13)

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Skupe se oko Isusa farizeji i neki od pismoznanaca koji dođoše iz Jeruzalema. I opaze da neki njegovi učenici jedu kruh nečistih, to jest neopranih ruku.
A farizeji i svi Židovi ne jedu ako prije temeljito ne operu ruke; drže se predaje starih. Niti s trga što jedu ako prije ne operu. Mnogo toga još ima što zbog predaje drže: pranje čaša, vrčeva i lonaca.
Zato farizeji i pismoznanci upitaju Isusa: »Zašto tvoji učenici ne postupaju po predaji starih, nego nečistih ruku blaguju?«
A on im reče: »Dobro prorokova Izaija o vama, licemjeri, kad napisa:
Ovaj me narod usnama časti,
a srce mu je daleko od mene.
Uzalud me štuju
naučavajući nauke — uredbe ljudske.
Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske.« Još im govoraše: »Lijepo! Dokidate Božju zapovijed da biste sačuvali svoju predaju. Mojsije doista reče: Poštuj oca svoga i majku svoju: I: Tko prokune oca ili majku, smrću neka se kazni. A vi velite: ‘Rekne li tko ocu ili majci: Pomoć koja te od mene ide neka bude ‘korban’, to jest sveti dar, takvome više ne dopuštate ništa učiniti za oca ili majku. Tako dokidate riječ Božju svojom predajom, koju sami sebi predadoste. I još štošta tomu slično činite.« (Marko 7, 1-13)

Evanđelje dana – komentar

Farizeji i pismoznanci bili su židovski prvaci koji su izgradili golem sustav kruto nametnutih običaja koji je tako srastao s Božjim zakonom da je stekao gotovo podjednak autoritet kao i Pismo.

Ovdje vidimo kako farizeji i pismoznanci kritiziraju Isusa zato što njegovi učenici jedu neopranih ruku. To ne znači da učenici nisu prije jela prali ruke, nego da nisu prolazili kroz razrađeni obred propisan predajom. Ako se, primjerice, nisu oprali do lakata, smatrani su obredno nečistim. Isus je brzo pokazao licemjerstvo takva ponašanja. Ljudi su bili upravo ono što je Izaija predskazao. Ispovijedali su veliku odanost Gospodinu, ali su u sebi bili pokvareni. U razrađenim su se obredima pretvarali da štuju Boga, ali su svojim predajama nadomjestili nauke Biblije.

Isus je istaknuo jedan primjer kako je predaja učinila ispraznom Božji zakon. Jedna od Božjih zapovijedi nalagala je da djeca poštuju svoje roditelje (što je uključivalo i skrb za njih kada su u potrebi). Za svakoga tko je prokleo oca ili majku bila je određena smrtna kazna. Ali je nastala predaja poznata kao korban, što znači “darovan” ili “posvećen”. Uzmimo da su neki židovski roditelji bili u velikoj potrebi. Njihov je sin imao novac da se o njima skrbi, ali to nije želio učiniti. Trebao je reći samo “korban”, što bi značilo da je njegov novac posvećen Bogu ili Hramu. To ga je oslobodilo svake odgovornosti za skrb o roditeljima. Novac je mogao zadržati koliko dugo je htio i uložiti ga u posao. Nije bilo važno je li ikada predan Hramu. Dakle, vođe su smislili ovu shemu kako bi osigurali imovinu za vjerske svrhe i oslobodili ljude od svake grižnje savjesti u pogledu Božje Riječi. (William MacDonald; prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Bože, hvala što si poslao svoga Sina na svijet da bismo se mogli spasiti od vječne kazne. Ničim ne zaslužujemo Tvoje spasenje, jer ono dar koji primamo po vjeri u sve što je Isus učinio za nas grešnike. Pomozi da ljudi shvate tu istinu, jer nikakva količina dobrih djela, kao ni bilo kakve religijske prakse, nikome ne mogu osigurati spasenje. Pomozi nam da širimo Radosnu vijest i da se mnogi još spase. Amen!