Naraštaju se ovom neće dati znak doli znak Jone proroka
Foto: freebibleimages.org

Evanđelje dana za srijedu, 21. veljače 2024. godine: Naraštaju se ovom neće dati znak doli znak Jone proroka. (Luka 11, 29-32)

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Kad je nagrnulo mnoštvo, poče im Isus govoriti: »Naraštaj ovaj naraštaj je opak. Znak traži, ali mu se znak neće dati doli znak Jonin. Doista, kao što je Jona bio znak Ninivljanima, tako će biti i Sin Čovječji ovomu naraštaju.«
»Kraljica će Juga ustati na Sudu s ljudima ovog naraštaja i osuditi ih jer je s krajeva zemlje došla čuti mudrost Salomonovu, a evo ovdje i više od Salomona! Ninivljani će ustati na Sudu s ovim naraštajem i osuditi ga jer se obratiše na propovijed Joninu, a evo ovdje i više od Jone!« (Luka 11, 29-32)

Evanđelje dana – komentar

Neki su iskušavali Isusa tražeći od njega kakav znak s neba. Taj zahtjev je pripisao zlom naraštaju. Dok je govorio, imao je na umu židovski naraštaj koji je živio u to doba. Taj je naraštaj bio počašćen prisutnošću Sina Božjega. Ali, to ih nije zadovoljilo. Sada su se izgovarali da će, samo ako vide veliko, nadnaravno djelo s neba, povjerovati u njega. Gospodinov je odgovor glasio da im se neće dati drugi znak osim znaka Jone proroka.

Mislio je na vlastito uskrsnuće iz mrtvih. Baš kao što je Jona izbavljen iz mora nakon tri dana i noći provedenih u utrobi kita, tako će i Gospodin Isus ustati od mrtvih nakon što tri dana i tri noći provede u grobu.

Kraljica Juga, poganska kraljica od Sabe, došla je izdaleka čuti mudrost Salomonovu. Nije vidjela nijedno čudo. Da je imala povlasticu živjeti u dane našeg Gospodina, kako bi ga oduševljeno primila u srce. Zato će ustati na Sudu protiv opakih ljudi koji su bili povlašteni vidjeti nadnaravna djela Gospodina Isusa i koji su ga unatoč tome odbacili. Dok su se Ninivljani obratili na propovijedanje Jonino, narod Izraela odbio se obratiti na propovijedanje većeg od Jone. (William MacDonald; prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Hvala Ti, Gospodine, što si otvorio vrata svoga Kraljevstva nama poganima. Hvala što se još danas svatko može spasiti od vječne propasti. Upotrijebi nas da, poput Tvojih prvih učenika, širimo Radosnu vijest izgubljenima oko nas. Neka se Tvoje Ime proslavlja u svemu i kroz sve. Amen!