Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo
Foto: freebibleimages.org

Evanđelje dana za subotu, 15. srpnja 2023. godine: Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo. (Matej 10, 24-33)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim apostolima:
»Nije učenik nad učiteljem
niti sluga nad gospodarom svojim.
Dosta je da učenik
bude kao njegov učitelj
i sluga
kao njegov gospodar.
Ako su domaćina Beelzebulom nazvali,
koliko li će više njegove ukućane?
Ne bojte ih se dakle.
Ta ništa nije skriveno što se neće otkriti
ni tajno što se neće doznati.
Što vam govorim u tami,
recite na svijetlu;
i što na uho čujete,
propovijedajte na krovovima.
Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo,
ali duše ne mogu ubiti.
Bojte se više onoga
koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu.
Ne prodaju li se dva vrapca za novčić?
Pa ipak ni jedan od njih
ne pada na zemlju bez Oca vašega.
A vama su i vlasi na glavi
sve izbrojene.
Ne bojte se dakle!
Vredniji ste nego mnogo vrabaca.
Tko god se, dakle, prizna mojim
pred ljudima,
priznat ću se i ja njegovim
pred Ocem, koji je na nebesima.
A tko se odreče mene
pred ljudima,
odreći ću se i ja njega
pred svojim Ocem, koji je na nebesima.« (Matej 10, 24-33)

Evanđelje dana – komentar

Gospodinovi učenici će često biti u prigodi da se upitaju zašto moraju podnositi loše postupanje. Biti učenik znači slijediti Učitelja, a ne biti mu nadređen. Sluga ne smije očekivati da se s njima postupa bolje negoli s njegovim Gospodarom. Ako su vrijednoga Domaćina kuće nazivali Beelzebulom (ekronskim bogom čije su ime Židovi koristili za Sotonu), još će veće poruge upućivati članovima njegova kućanstva.

Tri je puta Gospodin svojim učenicima rekao da se ne boje: ne trebaju se bojati prividne pobjede svojih protivnika; ne trebaju se bojati ljudskog ubilačkog bijesa; ne trebaju se bojati ljudi, ali trebaju imati strahopoštovanje prema onomu koji može dušu i tijelo pogubiti u paklu. To je najveći gubitak – vječna odvojenost od Boga, od Krista i od nade. Duhovna smrt je gubitak koji se ni sa čim ne može nadoknaditi.

Usred teških nevolja učenici se mogu uzdati u Božju skrb. Isti Bog koji se osobno zanima za sićušnog vrapca, točno zna koliko vlasi na glavi ima svako njegovo dijete. To pokazuje da mu je narod vredniji nego mnogo vrabaca, pa zašto bi se onda bojali?

Kristovi učenici trebaju se neustrašivo priznati njegovim pred ljudima, jer svaki sram i poniženje koje će možda podnijeti bit će obilno nagrađeni u Nebu, gdje će ih Gospodin Isus priznati pred svojim Ocem. Odricanje Krista na zemlji osvetit će se odricanjem pred Bogom na nebesima. (William MacDonald; prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine, hvala Ti na besplatnom daru spasenja. Pomozi da ostatak života provedem u službi za Tebe. Neka mi za Tebe ne bude ništa teško podnijeti, pa makar to uključivalo mržnju svijeta i progonstvo. Vjerujem da ćeš Ti biti moja snaga u svemu. Amen!