Ne govorite vi, nego Duh Oca vašega!

Evanđelje dana za utorak, 26. prosinca 2023. godine: Ne govorite vi, nego Duh Oca vašega! (Matej 10, 16-23)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim apostolima:
»Evo, ja vas šaljem
kao ovce među vukove.
Budite dakle mudri kao zmije,
a bezazleni kao golubovi!
Čuvajte se ljudi,
jer će vas predavati vijećima
i po svojim će vas sinagogama bičevati.
Pred upravitelje će vas i kraljeve vodit
poradi mene, za svjedočanstvo njima i poganima.
Kad vas predadu, ne budite zabrinuti
kako ili što ćete govoriti.
Dat će vam se u onaj čas
što ćete govoriti.
Ta ne govorite to vi,
nego Duh Oca vašega govori u vama!
Brat će brata predavati na smrt
i otac dijete.
Djeca će ustajati na roditelje
i ubijati ih.
Svi će vas zamrziti
zbog imena moga.
Ali tko ustraje do svršetka,
bit će spašen.
Kad vas stanu progoniti u jednom gradu,
bježite u drugi.
Zaista, kažem vam,
nećete obići gradova izraelskih
prije nego što dođe Sin Čovječji.« (Matej 10, 16-23)

Evanđelje dana – komentar

U ovom odjeljku Isus savjetuje Dvanaestoricu o njihovu ponašanju kad se suoče s progonstvom. Trebali bi biti kao ovce među vukovima, okruženi zlim ljudima koji ih žele uništiti. Moraju biti mudri kao zmije, izbjegavajući nepotrebne uvrede ili uvlačenje u neugodne situacije. Morali bi se čuvati nevjernih Židova koji će ih predavati sudovima i bičevati o svojim sinagogama. Napad na njih bit će i građanski i vjerski.

Vodit će ih pred upravitelje i kraljeve zbog Krista. Ne moraju razmišljati o tome što će reći kad ih budu sudili. Kad dođe to vrijeme, Duh Božji će im dati božanske mudrosti da odgovore tako da proslave Krista i potpuno zbune i osujete svoje tužitelje.

Isus je svoje učenike unaprijed upozorio da će se morati suočiti s vjerolomstvom i izdajom. Brat će optuživati brata. Otac će izdavati svoje dijete. Djeca će prijavljivati svoje roditelje, a to će dovesti do smaknuća roditelja.

Učenike će svi mrziti, ali “tko ustraje do kraja, bit će spašen“. Ustrajnost je obilježje spašenih. Oni koji ustraju do kraja u doba progona pokazuju svojom postojanošću da su pravi vjernici. (William MacDonald; prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine, hvala Ti na besplatnom daru spasenja. Pomozi da ostatak života provedem u službi za Tebe – neka još mnogi prihvate Tebe kao svoga Spasitelja. Neka mi za Tebe ne bude ništa teško podnijeti, pa makar to uključivalo mržnju svijeta i progonstvo. Vjerujem da ćeš Ti biti moja snaga u svemu. Amen!

NAJNOVIJE!