Neka budu jedno kao i mi!
Foto: freebibleimages.org

Evanđelje dana za srijedu, 15. svibnja 2024. godineNeka budu jedno kao i mi! (Ivan 17, 11b-19)

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i pomoli se:
»Oče sveti,
sačuvaj ih u svom imenu
koje si mi dao:
da budu jedno kao i mi.
Dok sam ja bio s njima,
ja sam ih čuvao u tvom imenu,
njih koje si mi dao;
i štitio ih te nijedan od njih ne propade
osim sina propasti,
da se Pismo ispuni.
A sada k tebi idem
i ovo govorim u svijetu
da imaju puninu moje radosti u sebi.
Ja sam im predao tvoju riječ,
a svijet ih zamrzi
jer nisu od svijeta
kao što ni ja nisam od svijeta.
Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta,
nego da ih očuvaš od Zloga.
Oni nisu od svijeta
kao što ni ja nisam od svijeta.
Posveti ih u istini:
tvoja je riječ istina.
Kao što ti mene posla u svijet
tako i ja poslah njih u svijet.
I za njih posvećujem samog sebe
da i oni budu posvećeni u istini.« (Ivan 17, 11b-19)

Evanđelje dana – komentar

Gospodin Isus ponovno predviđa svoj povratak na Nebo. Moli kao da je već otišao. Njegova zamolba “da budu jedno kao mi” odnosi se na zajedništvo u kršćanskom karakteru. Kao što su Otac i Sin Jedno prema moralnoj sličnosti, tako se i vjernici moraju u tom pogledu ujediniti – da budu poput Gospodina Isusa.

Dok je bio s učenicima, Spasitelj ih je čuvao u Očevo ime, to jest po njegovoj moći i vlasti i u odanosti. “Nijedan od njih ne propadne”, reče Isus, “osim sina propasti”, to jest Jude. Ali to nije značilo da je Juda bio jedan od onih koje je Otac dao Sinu ili da je čak bio pravi vjernik. Juda nije bio prisiljen izdati Krista da ispuni proročanstvo, nego je odabrao izdati Spasitelja i time se Pismo ispunilo.

Gospodin je učenicima predao Božju riječ i primili su je. Moraju ostati ovdje, rasti u milosti i svjedočiti za Krista. Krist je molio da ih očuva od Zloga. Dakle, ne bijeg, nego očuvanje.

Kršćani nisu od svijeta, kao što ni Krist nije bio od svijeta. Toga se moramo prisjetiti kada se želimo upustiti u kakav svjetovni događaj ili udrugu u kojoj Isusovo ime nije dobrodošlo.

“Posveti ih u istini” znači da se vjernici posvećuju Riječju Božjom. Kad je čitaju i poslušni su joj, izdvajaju se kao posude prikladne za Učiteljevu uporabu. “Tvoja je riječ istina”, rekao je Isus. Nije rekao, kako to mnogi danas čine: “Tvoja Riječ sadrži istinu”, nego “Tvoja Riječ JEST istina.”

Otac je Isusa poslao u svijet da otkrije ljudima kakav je Bog. Dok je molio, Gospodin je shvatio da će se uskoro vratiti u Nebo. Zato Isus šalje učenike u svijet da bi predstavljali Boga svijetu. Naravno, kršćani ne mogu predstavljati Boga savršeno kao što je to činio Krist, jer oni nikada ne mogu biti jednaki Bogu. Kristovo je posvećenje za nas uzor i snaga. (William MacDonald; Prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Svemogući Bože, vjerujemo da je Tvoj Sin poslan na ovaj svijet da izbavi nas grešnike od grijeha i kazne za njih. Vjerujemo u Njega kao Spasitelja i želimo biti izvršitelji Tvojih riječi. Neka naša ljubav prema Tebi i bližnjima bude iskrena. Neka Tvoje Tijelo na zemlji raste. Amen!