Oni ostaviše sve i pođoše za njim
Foto: freebibleimages.org

Evanđelje dana za subotu, 23. rujna 2023. godine: Oni ostaviše sve i pođoše za njim. (Luka 5, 1-11)

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Dok se oko Isusa gurao narod da čuje riječ Božju, stajaše on pokraj Genezaretskog jezera. Spazi dvije lađe gdje stoje uz obalu; ribari bili izašli iz njih i ispirali mreže. Uđe u jednu od tih lađa; bila je Šimunova pa zamoli Šimuna da malo otisne od kraja. Sjedne te iz lađe poučavaše mnoštvo.
Kada dovrši pouku, reče Šimunu: »Izvezi na pučinu i bacite mreže za lov.« Odgovori Šimun: »Učitelju, svu smo se noć trudili i ništa ne ulovismo, ali na tvoju riječ bacit ću mreže.« Učiniše tako te uhvatiše veoma mnogo riba; mreže im se gotovo razdirale. Mahnuše drugovima na drugoj lađi da im dođu pomoći. Oni dođoše i napuniše obje lađe, umalo im ne potonuše.
Vidjevši to, Šimun Petar pade do nogu Isusovih govoreći: »Idi od mene! Grešan sam čovjek, Gospodine!« Zbog lovine riba što ih uloviše bijaše se zapanjio on i svi koji bijahu s njime, a tako i Jakov i Ivan, Zebedejevi sinovi, drugovi Šimunovi. Isus reče Šimunu: »Ne boj se! Odsada ćeš loviti ljude!« Oni izvukoše lađe na kopno, ostaviše sve i pođoše za njim. (Luka 5, 1-11)

Evanđelje dana – komentar

Jedna od primarnih Isusovih funkcija tijekom Njegove službe bilo je propovijedanje i poučavanje Riječi Božje. Ova usredotočenost na objašnjavanje Svetog pisma omogućila mu je da otkrije kako izgleda život u svjetlu Božjeg Kraljevstva. Takva je pouka bila ključna za Isusove učenike ako su htjeli nastaviti Njegovo poslanje.

Gospodin je upotrijebio Petrovu lađu kao propovjedaonicu s koje će poučavati mnoštvo. Petru je točno rekao gdje će naći mnogo riba – nakon što su se on i ostali bezuspješno trudili. I upravo je tajna uspjeha u kršćanskom djelovanju u tome što nas On vodi. Petar je rekao: “… na tvoju riječ bacit ću mreže” i ishod su bile pune mreže. Mreža im se počela razdirati tako da su lađe gotovo tonule. Služenje Kristu donosi teškoće – ali to su prekrasne teškoće jer ih podnosimo radi Njega.

Dok je Petar bio zaokupljen svojim svakodnevnim poslom, Krist ga je pozvao da bude ribarom ljudi i umjesto riba lovi ljude. Petar, Jakov i Ivan izvukoše svoje lađe na obalu, ostaviše sve i pođoše za Isusom. (William MacDonald; prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Isuse, i danas stavljaš pred ljude poziv da Te slijede. Ne obećavaš lagodan život na zemlji, ali obećavaš vječnost s Tobom. I to je najveći blagoslov! Ovaj će život brzo proći i naša najveća utjeha je što ćemo Te gledati oči u oči. Pomozi nam da podnesemo sve kušnje i životne izazove i ustrajemo u službi za Tvoje Kraljevstvo. Amen!