Po plodovima ćete ih njihovim prepoznati
Foto: freebibleimages.org

Evanđelje dana za srijedu, 26. lipnja 2024. godine: Po plodovima ćete ih njihovim prepoznati. (Matej 7, 15-20)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Čuvajte se lažnih proroka
koji dolaze k vama u ovčjem odijelu,
a iznutra su vuci grabežljivi.
Po njihovim ćete ih plodovima prepoznati.
Bere li se s trnja grožđe
ili s bodljike smokve?
Tako svako dobro stablo rađa dobrim plodovima,
a nevaljalo stablo rađa plodovima zlim.
Ne može dobro stablo donijeti zlih plodova
niti nevaljalo stablo dobrih plodova.
Svako stablo koje ne rađa dobrim plodom
siječe se i u oganj baca.
Dakle: po plodovima ćete ih njihovim prepoznati.« (Matej 7, 15-20)

Evanđelje dana – komentar

Kad god se poučavaju strogi zahtjevi za istinsko učeništvo, tu su lažni proroci koji zagovaraju široka vrata i lagan put. Ljudi koji tvrde da govore u ime Boga, dolaze u ovčjem odijelu i izgledaju kao istinski vjernici. Ali iznutra su grabežljivi vukovi, tj. oni su pokvareni nevjernici koji vrebaju na nezrele, nesigurne i lakovjerne.

Lažne proroke moguće je prepoznati po njihovim plodovima. Odaju ih njihovi razvratni životi i razorna učenja. Stablo ili biljka donese plod u skladu sa svojim karakterom. Trnje ne može donijeti grožđe; čičak ne donosi smokve. Dobro stablo donosi dobre plodove, a nevaljalo stablo loše plodove. Život i naučavanje onih koji tvrde da govore u Božje ime treba iskušati Božjom Riječju: “Ako i ne govore u skladu s tom riječju to je zato što nema svjetla u njima” (Izaija 8, 20).

Sudbina lažnih proroka jest bacanje u oganj. Udes lažnih učitelja i proroka jest “brza propast” (2. Petrova 2, 1). Prepoznaje ih se po njihovim plodovima. (William MacDonald; Prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine, hvala za Tvoju Riječ koju si nam dao. Pomozi da što više vremena provodimo u čitanju i proučavanju. Sačuvaj svoj narod od lažnih učitelja i lažnog nauka. Daruj nam mudrosti i uvida da ne slijedimo lažnog pastira ili da nas lažni učitelji zavedu. Želimo slijediti samo Tebe! Amen!