Poče ih slati
Foto: freebibleimages.org

Evanđelje dana za nedjelju, 14. srpnja 2024. godine: Poče ih slati (Marko 6, 7-13)

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Dozva Isus dvanaestoricu te ih počne slati dva po dva dajući im vlast nad nečistim dusima. I zapovjedi im da na put ne nose ništa osim štapa: ni kruha, ni torbe, ni novca o pojasu, nego da nose samo sandale i da ne oblače dviju haljina.
I govoraše im: »Kad uđete gdje u kuću, u njoj ostanite dok ne odete odande. Ako vas gdje ne prime te vas ne poslušaju, iziđite odande i otresite prah ispod svojih nogu njima za svjedočanstvo.«
Otišavši, propovijedali su obraćenje, izgonili mnoge zloduhe, i mnoge su nemoćnike mazali uljem i oni su ozdravljali. (Marko 6, 7-13)

Evanđelje dana – komentar

Došlo je vrijeme da Dvanaestorica pođu. Bili su pod Spasiteljevim skrbništvom kakva nema ravna: sada će otići kao vjesnici slavne poruke. Poslao ih je dva po dva. Nadalje im je dao vlast nad nečistim duhovima.

Učenici nisu ništa smjeli ponijeti sa sobom – ni torbe, ni kruha, ni novca o pojasu. Morali su se uzdati u Njega da će im zadovoljiti sve potrebe. Bilo im je dopušteno ponijeti sandale i štap (vjerojatno za zaštitu od životinja) te samo jednu halju. Gdje god im se ponudi, trebali su prihvatiti gostoprimstvo te ostati ondje dok ne odu iz toga kraja. Ta ih je uputa odvratila od ponude za udobnijim konačištem.

Ako neko mjesto odbije učenike i njihovu poruku, nisu obvezni ostati. Bilo bi to bacanje biserja pred svinje. Odlazeći, učenici su trebali otresti prašinu ispod svojih nogu, što simbolizira Božje odbacivanje onih koji odbijaju Njegovog ljubljenog Sina.

Učenici su otišavši propovijedali pokajanje, zloduhe mnoge izgonili i mazali uljem mnoge nemoćnike i ozdravljali ih. (William MacDonald; prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine Isuse, i nama si dao nalog da idemo po cijelom svijetu i učinimo Tvojim učenicima sve narode. Opremi nas silom i snagom Tvoga Duha i pomozi da ustrajemo u službi za Tvoje Kraljevstvo. Neka ono iz dana u dana raste i neka se još mnogi spase od vječne smrti. Amen!