Približilo se kraljevstvo nebesko

Evanđelje dana za subotu, 7. siječnja 2023. godine: Približilo se kraljevstvo nebesko. (Matej 4, 12-17.23-25)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Kad je Isus čuo da je Ivan predan, povuče se u Galileju. Ostavi Nazaret te ode i nastani se u Kafarnaumu, uz more, na području Zebulunovu i Naftalijevu da se ispuni što je rečeno po proroku Izaiji:
»Zemlja Zebulunova i zemlja Naftalijeva, Put uz more, s one strane Jordana, Galileja poganska — narod što je sjedio u tmini svjetlost vidje veliku; onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu.«
Otada je Isus počeo propovijedati: »Obratite se, jer približilo se kraljevstvo nebesko!«
I obilazio je Isus svom Galilejom naučavajući po njihovim sinagogama, propovijedajući evanđelje o Kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć u narodu.
I glas se o njemu pronese svom Sirijom. I donosili su mu sve koji bolovahu od najrazličitijih bolesti i patnja — opsjednute, mjesečare, uzete — i on ih ozdravljaše.
Za njim je pohrlio silan svijet iz Galileje, Dekapola, Jeruzalema, Judeje i Transjordanije. (Matej 4, 12-17.23-25)

Evanđelje dana – komentar

Čuvši da je Ivan Krstitelj utamničen, Isus je shvatio da je to predznak njegova vlastita odbacivanja. Odbacujući Kraljeva prethodnika, narod je, iz sasvim praktičnih razloga, odbacivao i Kralja. Ali nije ga strah odveo na sjever, u Galileju. Zapravo, išao je ravno u središte Herodova kraljevstva – onoga istoga kralja koji je netom zatočio Ivana. Odlazeći u pogansku Galileju pokazivao je da će evanđelje, zato što su ga Židovi odbacili, otići poganima.

Isus je ostao u Nazaretu sve dok ga svjetina nije pokušala ubiti zbog toga što je objavljivao spasenje za pogane (vidi Luku 4, 16-30). Zatim je otišao u Kapernaum uz Galilejsko more. Njegovo sklanjanje u Galileju bilo je ispunjenje Izaije 9, 1-2. Neuki i praznovjerni pogani koji su živjeli u Galileji vidjeli su svjetlost veliku – to jest Krista, svjetlost svijeta. Od tada je Isus preuzeo poruku koju je Ivan propovijedao: “Obratite se, jer približilo se kraljevstvo nebesko!” Kraljevstvo se približilo u tom smislu što je Kralj bio nazočan.

Služba Isusa Krista bila je trojaka: naučavao je Božju Riječ po sinagogama, propovijedao je evanđelje (dobra vijest o spasenju) o Kraljevstvu i ozdravljao bolesne. Glas o njemu pronio se svom Sirijom (područje sjeverno i sjeveroistočno od Izraela). Svi koji bolovahu, opsjednuti i uzeti osjetili su njegov ozdravljajući dodir. (William MacDonald; Prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine, došao si na ovaj grešan svijet kako bi obasjao naša mračna srca i pozvao  nas na obraćenje. Oprostio si nam sva naša nedjela i darovao nam život vječni. Nismo zaslužili spasenje, ali Tvoja ljubav i milost su nam ga darovali. Hvala na svemu što si do sada učinio i što ćeš činiti u našim životima. Amen!

NAJNOVIJE!