Božji plan spasenja
Snimka zaslona: YouTube

Što je Božji plan spasenja? Zašto se svaki čovjek na svijetu mora spasiti? Što će nam se dogoditi ako se ne spasimo?

Bez obzira jesmo li religiozni ili ne, mnogi ljudi vide da s čovječanstvom nešto moralno i duhovno nije u redu. Čovjek ne mora biti religiozan da bi znao da postoji zlo u svijetu. Nismo savršeni i sposobni smo činiti pogreške i neposluh.

Kao što je pisano: Nema pravedna ni jednoga. (Rimljanima 3, 10)

Svi su zaista sagriješili i potrebna im je slava Božja. (Rimljanima 3, 23)

Biblija jasno kaže da je čovjek grešan, nesavršen i da ne ispunjava Božje standarde. Grijeh je pobuna ili neposluh protiv Boga i Njegove riječi.

Zašto nam je potrebno spasenje?

Zašto trebamo biti spašeni? Zato što smo grešnici i ne ispunjavamo Božji standard pravednosti. Svoju grešnu narav naslijedili smo od Adama koji nije poslušao Boga u edenskom vrtu (Postanak 3, 1-24).

Zbog toga, kao što po jednom čovjeku uđe u svijet grijeh i po grijehu smrt, i time što svi sagriješiše, na sve ljude prijeđe smrt … (Rimljanima 5, 12)

Cijelo čovječanstvo treba spasenje jer se svi moramo spasiti od moći i posljedica grijeha u svom životu. Biblija nam govori da grijeh ima posljedice. Primjerice, grijeh nas razdvaja od Boga (Izaija 59, 2), tako da živimo u neprijateljstvu s Bogom. Grijeh također stvara neprijateljstvo ili probleme u odnosima s ljudima (Postanak 4, 6-8).
Konačno, grijeh dovodi do vječne kazne ako ne odaberemo spasenje.

I vidjeh veliko bijelo prijestolje i Onoga što sjede na nj: pred licem njegovim pobježe zemlja i nebo; ni mjesta im se više ne nađe. I vidjeh mrtve, velike i male: stoje pred prijestoljem, a knjige se otvoriše. I otvori se jedna druga knjiga, knjiga života. I mrtvi bijahu suđeni po onome što stoji napisano u knjigama, po djelima svojim. More predade svoje mrtvace, a Smrt i Podzemlje svoje: i svaki bi suđen po djelima svojim. A Smrt i Podzemlje bili su bačeni u jezero ognjeno. Jezero ognjeno – to je druga smrt: tko se god ne nađe zapisan u knjizi života, bio je bačen u jezero ognjeno. (Otkrivenje 20, 11-15)

Spasenje nam je potrebno jer se moramo pomiriti s Bogom. Bez Boga smo duhovno izgubljeni i ne možemo imati odnos s Njim. Kada se spasimo, postajemo djeca Božja (Ivan 1, 12).

Božji plan spasenja: Gdje možemo naći spasenje?

Božji plan spasenja nalazi se u osobi Isusa Krista. Sam Bog je jedini koji nam može pružiti izbavljenje i spasenje. Biblija nam govori da je Isus Krist Bog koji je došao u tijelu.

I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu – slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca – pun milosti i istine. (Ivan 1, 14)

Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. (Ivan 3, 16)

Isus Krist došao nas je spasiti od moći i posljedica grijeha. Isus Krist nije došao zbog pravednika – jer NEMA savršenog čovjeka i svi su grešnici.

Isus im odgovori: “Ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima. Nisam došao zvati pravedne, nego grešnike na obraćenje.” (Luka 5, 31-32)

Isus Krist platio je kaznu za naš grijeh koju nismo mogli platiti. Isus je živio bezgrešnim životom i prinio se kao savršena žrtva za naš grijeh, prolivši svoju krv na križu za naše grijehe (Efežanima 1, 7).

Njega koji ne okusi grijeha Bog za nas grijehom učini da mi budemo pravednost Božja u njemu. (2. Korinćanima 5, 21)

Doista, i Krist jednom za grijehe umrije, pravedan za nepravedne, da vas privede k Bogu – ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu. (1. Petrova 3, 18)

Kako se možemo spasiti?
Foto: Unsplash

Kako se možemo spasiti?

Spašavamo se vjerujući u Isusa Krista kao našega Gospodina i Spasitelja.

A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime. (Ivan 1, 12)

Vjerovati znači da se potpuno pouzdajemo u milost i žrtvu Isusa Krista kao savršenu i jedinu plaću za naše grijehe. Vjerovati znači da razumijemo da se ne možemo spasiti svojim osobnim zaslugama ili naporima da budemo dobri. Umjesto toga, vjerujemo u Boga i u dostatnost Kristove smrti na križu za naše spasenje.

PROČITAJTE JOŠ: