Radujte se što su vam imena zapisana na nebesima
Foto: freebibleimages.org

Evanđelje dana za subotu, 7. listopada 2023. godine: Radujte se što su vam imena zapisana na nebesima. (Luka 10, 17-24)

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Vratiše se sedamdesetdvojica radosni govoreći: »Gospodine, i zlodusi nam se pokoravaju na tvoje ime!« A on im reče: »Promatrah Sotonu kako poput munje s neba pade. Evo, dao sam vam vlast da gazite po zmijama i štipavcima i po svoj sili neprijateljevoj i ništa vam neće naškoditi. Ali ne radujte se što vam se duhovi pokoravaju, nego radujte se što su vam imena zapisana na nebesima.«
U taj isti čas uskliknu Isus u Duhu Svetom: »Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče! Tako se tebi svidjelo. Sve mi preda Otac moj i nitko ne zna tko je Sin — doli Otac; niti tko je Otac — doli Sin i onaj kome Sin hoće da objavi.«
Tada se okrene prema učenicima pa im nasamo reče: »Blago očima koje gledaju što vi gledate! Kažem vam: mnogi su proroci i kraljevi htjeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli; i čuti što vi slušate, ali nisu čuli!« (Luka 10, 17-24)

Evanđelje dana – komentar

Poznajete li radost Gospodnju? Biblija kaže da je radost Gospodnja naša snaga (Nehemija 8, 10). Zašto Isus govori svojim učenicima da se ne raduju vlastitim uspjesima, čak ni duhovnim? Isus jasno kaže da je pravi izvor naše radosti Bog, i to samo Bog. Bez obzira na okolnosti, u dobrim i lošim vremenima, u uspjehu ili gubitku, Bog nam uvijek jamči pobjedu u Isusu Kristu. Isus uvjerava svoje učenike da ima svu moć nad zlom, uključujući moć Sotone i zlih duhova ili palih anđela koji kuju urotu protiv nas. Zapravo, zato je Isus došao na svijet da sruši Zloga (Ivan 12, 31). I nama, kao Isusovim učenicima, dana je duhovna vlast i moć da nadvladamo djela tame i zla (1. Ivanova 2, 13-14).

Isus zahvaljuje Ocu na nebu što je svojim učenicima otkrio Božju mudrost i znanje. Što nam Isusova molitva govori o Bogu i o nama samima? Prvo, govori nam da je Bog i Otac i Gospodar zemlje, kao i neba. On je i Stvoritelj i Autor svega što je stvorio. Isusova molitva također sadrži upozorenje da nas oholost može udaljiti od ljubavi i spoznaje Boga. Što nas čini neukima i slijepima za Božje stvari? Grešni ponos izvire iz pretjerane usredotočenosti na sebe. Zatvara um Božjoj istini i mudrosti za naše živote. Anđeli su pali u ponos i bili su zbačeni s neba.

Isus suprotstavlja intelektualni ponos dječjoj jednostavnosti i poniznosti. Jednostavna srca su poput “dojenčadi” u smislu da vide čisto bez pretvaranja i priznaju svoju ovisnost i povjerenje u Onoga koji je veći, mudriji. Ona traže jednu stvar – “summum bonum” ili “najveće dobro”, a to je sam Bog. Jednostavnost srca vjenčana je s poniznošću, kraljicom kreposti, jer poniznost naginje srce prema milosti i istini. Kao što je oholost korijen svakoga grijeha i zla, tako je i poniznost jedino tlo na kojem se Božja milost može ukorijeniti.

Isus iznosi tvrdnju koju se nitko ne bi usudio izreći: On je Bog. Jedna od najvećih istina kršćanske vjere jest da možemo upoznati živoga Boga. Naše znanje o Bogu nije ograničeno samo na to da znamo nešto o Bogu, već možemo upoznati Boga osobno. Bit kršćanstva i ono što ga čini različitim od judaizma i drugih religija je spoznaja Boga kao našeg Oca. Isus omogućuje da svatko od nas osobno upozna Boga kao svog Oca. Vidjeti Isusa znači vidjeti kakav je Bog. U Isusu vidimo savršenu Božju ljubav – Boga kojem je jako stalo i koji žudi za muškarcima i ženama, ljubeći ih do te mjere da je položio svoj život za njih na križu. Isus također obećava da će Bog Otac čuti naše molitve kada se molimo u Njegovo ime. Zato je Isus učio svoje sljedbenike da s pouzdanjem mole Oče naš koji jesi na nebesima … Molite li se svom Ocu na nebu s radošću i vjerom u Njegovu ljubav i brigu za vas?

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Nebeski Oče, zahvaljujem što je u punini vremena Tvoj Sin došao na ovaj svijet da pokaže koliko nas ljubiš. Vjerujem u Njegovo dovršeno djelo na križu i da sam Tvoje dijete. Hvala što me Tvoj Duh uvodi u Istinu i pomaže da budem izvršitelj Tvoje Riječi. Hvala što se brineš za sve moje potrebe i vodiš me na putu u nebesku domovinu. Amen!