Što, dakle, Bog združi, čovjek neka ne rastavlja
Foto: freebibleimages.org

Evanđelje dana za petak, 12. kolovoza 2022. godine: Što, dakle, Bog združi, čovjek neka ne rastavlja. (Matej 19, 3-12)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Pristupe Isusu farizeji pa, da ga iskušaju, kažu: »Je li dopušteno otpustiti ženu s kojega god razloga?« On odgovori: »Zar niste čitali: Stvoritelj od početka muško i žensko stvori ih i reče: Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; i dvoje njih bit će jedno tijelo? Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što, dakle, Bog združi, čovjek neka ne rastavlja
Kažu mu: »Zašto onda Mojsije zapovjedi dati otpusno pismo i — otpustiti?« Odgovori im: »Zbog tvrdoće srca vašega dopusti vam Mojsije otpustiti žene, ali od početka ne bijaše tako. A ja vam kažem: Tko otpusti svoju ženu — osim zbog bludništva — pa se oženi drugom, čini preljub.«
Kažu mu učenici: »Ako je tako između muža i žene, bolje je ne ženiti se.« A on im reče: »Ne shvaćaju toga svi, nego samo oni kojima je dano. Doista, ima za ženidbu nesposobnih koji se takvi iz utrobe materine rodiše. Ima nesposobnih koje ljudi onesposobiše. A ima nesposobnih koji sami sebe onesposobiše poradi kraljevstva nebeskoga. Tko može shvatiti, neka shvati.« (Matej 19, 3-12)

Evanđelje dana – komentar

Kako bismo odredili ispravnu primjenu rasprave o razvodu u Mateju 19, moramo uzeti u obzir nekoliko kontekstualnih pokazatelja. Isus se obratio farizejima. Odgovorio je na njihovo pitanje: “Je li dopušteno da se muškarac razvede od svoje žene iz bilo kojeg razloga?”.

Rekao je: “Zar niste čitali” (stih 4) i “A ja vam kažem” (stih 9). U stihovima 4-5 pozvao se na Postanak 1, 27 i Postanak 2, 24 za odgovor na njihovo pitanje. Upute iz Postanka prethode razdoblju Mojsija u svom izvornom kontekstu. Posljedično, učenje Postanka (tj. da je Bog od samog početka vremena namjeravao da jedan muškarac bude doživotno oženjen jednom ženom, uz jedinu iznimku – bludništvo) je učenje koje se odnosi na čovječanstvo općenito. Zato ljudi danas ne mogu slobodno ignorirati Božje zakone o razvodu i ponovnom vjenčanju. Hebrejima 13, 4 kaže: “Ženidba neka bude u časti u sviju i postelja neokaljana! Jer bludnicima će i preljubnicima suditi Bog.”

PROČITAJTE: Je li Isus dopustio razvod u slučaju preljuba?

Primijetite reakciju učenika na strogu prirodu Isusove izjave: “Ako je tako između muža i žene, bolje je ne ženiti se” (r. 10). Drugim riječima, ako je muškarac dužan doživotno ostati u braku sa svojom prvom suprugom (s jedinom mogućnošću razvoda zbog seksualne nevjere supružnika), tada muškarac treba dobro razmisliti prije nego što se odluči na brak. Možda bi bilo bolje živjeti sam nego riskirati trajni brak s partnerom koji stvara jad i s kojim je neugodno živjeti.

Isusova završna izjava: “Tko može shvatiti, neka shvati” odnosi se na ono o čemu je On raspravljao, tj. na izbor života u celibatu. Gospodin je objasnio da postoje tri vrste nesposobnih: neki su muškarci nesposobni jer se rodiše bez reprodukcijske sposobnosti. Drugi su takvi jer su ih ljudi onesposobili; npr. istočnjački su vladari haremske poslužitelje često podvrgavali kirurškom zahvatu i učinili ih uškopljenicima. Ali Isus je imao na umu osobito one koji sebe onesposobiše radi kraljevstva nebeskog. Ne mogu svi muškarci živjeti takav život; samo oni kojima je dana božanska moć.

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Svemogući Bože, instituciju braka sa svih strana napadaju sile zloga. I kršćanski su brakovi u kušnjama. Mnogi su pred razvodom. Daj nam svoje milosti i snage da prevladamo sve izazove i neka naši brakovi opstanu. Ljubeći Tebe, pomozi da ljubimo i svoje supružnike, da svaki problem donesemo pred Tebe i s Tvojom pomoći ga prevladamo. Amen!