Što će čovjek dati u zamjenu za svoj život?
Foto: freebibleimages.org

Evanđelje dana za petak, 11. kolovoza 2023. godine: Što će čovjek dati u zamjenu za svoj život? (Matej 16, 24-28)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga. Ta što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za život svoj? Doći će, doista, Sin Čovječji u slavi Oca svoga s anđelima svojim i tada će naplatiti svakomu po djelima njegovim.«
»Zaista, kažem vam, neki od ovdje nazočnih neće okusiti smrti dok ne vide Sina Čovječjega gdje dolazi sa svojim kraljevstvom.« (Matej 16, 24-28)

Evanđelje dana – komentar

Isusove riječi nas pozivaju na život samoodricanja, predanja, trpljenja i žrtvovanja. On u biti kaže: “Hoćete li za mnom, morate se odreći svakog sebičnog poriva, promišljeno odabrati pun poniženja, patnje i smrti, i slijediti me. Možda ćete se morati odreći raznih ugoda i materijalnih blagoslova.” Riječi poput ovih navode nas da se zapitamo kako uistinu možemo vjerovati da je ispravno da živimo u raskoši i dokolici. Kako možemo opravdati materijalizam, sebičnost i hladnoću naših srca.

Uvijek postoji kušnja da svoj život spasimo – da živimo udobno, da skrbimo za budućnost, da sami donosimo odluke, a u središtu svega smo MI sami. Nema sigurnijeg načina da se izgubi život. Isus nas poziva da svoj život izlijemo zbog njega i evanđelja, posvećujući mu se duhom, dušom i tijelom. Čak i ako bi vjernik mogao zgrnuti svo bogatstvo svijeta tijekom svojega života, kakvo bi mu to dobro donijelo? Proigrao bi prigodu da svoj život upotrijebi za Božju slavu i spasenje izgubljenih ljudi. Bio bi to loš posao.

PROČITAJTE: Zašto je važno odreći se samoga sebe?

Naš Gospodin je uvidio da neki od njegovih mladih učenika mogu posrnuti na putu učeništva zbog straha od sramote. Stoga ih je podsjetio da će oni koji nastoje izbjeći sramotu zbog njega doživjeti veću sramotu kada se on u sili vrati na Zemlju. Neka nas utješi činjenica da će sve što danas trpimo radi Krista biti izobilno nagrađeno kada se on vrati i njegove se sluge pojave s njim u slavi. (William MacDonald; prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Hvala Ti, Isuse, što si došao na ovaj grešan svijet, patio i umro za nas grešnike. Dao si svoj život da bismo mogli imati vječni život. Tvoj dar je neizmjeran i najmanje što možemo učiniti jest svjedočiti za Tvoje kraljevstvo. Oprosti što ponekad lagodan život i materijalne stvari stavljamo ispred Tebe. Neka nas Tvoj Duh opominje da svu našu ljubav zaslužuješ jedino Ti. Amen!