Tiru, Sidonu i Sodomi bit će na Dan sudnji lakše negoli vama

Evanđelje dana za utorak, 18. srpnja 2023. godine: Tiru, Sidonu i Sodomi bit će na Dan sudnji lakše negoli vama. (Matej 11, 20-24)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Stane Isus prekoravati gradove u kojima se dogodilo najviše njegovih čudesa, a oni se ne obratiše: »Jao tebi, Korazine! Jao tebi, Betsaido! Da su se u Tiru i Sidonu zbila čudesa koja su se dogodila u vama, odavna bi se već oni u kostrijeti i pepelu bili obratili. Ali kažem vam: Tiru i Sidonu bit će na Dan sudnji lakše negoli vama.«
»I ti, Kafarnaume! Zar ćeš se do neba uzvisiti? Do u Podzemlje ćeš se strovaliti! Doista, da su se u Sodomi zbila čudesa koja su se dogodila u tebi, ostala bi ona do danas. Ali kažem vam: Zemlji će sodomskoj biti na Dan sudnji lakše nego tebi.« (Matej 11, 20-24)

Evanđelje dana – komentar

Velika povlaštenost donosi veliku odgovornost. Nema gradova kojima je ikada ukazana takva čast kao Korazinu, Betsaidi i Kafarnaumu. Utjelovljeni Sin Božji kročio je njihovim prašnim uličicama, poučavao njihov obdaren narod i većinu silnih djela izveo unutar njihovih zidina. Unatoč tim preobilnim dokazima, tvrdoglavo su se odbili pokajati.

U mislima se Isus vratio na Tir i Sidon, koji su podvrgnuti Božjoj osudi zbog svojeg idolopoklonstva i opakosti. Da su oni imali povlasticu vidjeti Isusova čudesa, skrušeno bi se pokajali. Na Sudnji dan će stoga ova dva grada proći bolje negoli Korazin i Betsaida. Jedini grijeh koji ljude izručuje u pakao jest odbijanje da se podlože Isusu Kristu (Ivan 3, 36b). Isus je spomenuo i Kafarnaum, grad koji je uživao Njegovu naklonost jer je postao Isusov dom nakon što su ga odbacili u Nazaretu (Marko 2, 1-12). Da je iskvarena Sodoma, prijestolnica homoseksualnosti bila tako povlaštena, pokajala bi se i bila pošteđena. Grijeh izopačenosti Sodome bio je golem, ali nema većeg grijeha od onog što je ga je Kafarnaum počinio odbacujući svetog Božjeg Sina. Sodoma stoga na Sudnji dan neće biti tako strogo kažnjena kao Kafarnaum. Do neba uzvišen u naklonosti, Kafarnaum će se u osudi strovaliti u pakao. (Prema “Komentaru Novoga zavjeta”, autora Williama MacDonalda)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine, pomozi da budemo poslušni Tvojim zapovijedima; da ne budemo samo slušatelji već i izvršitelji Riječi. Pomozi nam da budemo sol zemlje i svjetlost svijeta kako bi drugi vidjeli Tebe u nama i odlučili Te slijediti. Neka nas Duh Sveti preobražava u Tvoj lik. Proslavi se kroz nas, amen!

NAJNOVIJE!