Tko god ište, prima

Evanđelje dana za četvrtak, 2. ožujka 2023. godine: Tko god ište, prima. (Matej 7, 7-12)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se! Doista, tko god ište, prima; i tko traži, nalazi; i onomu koji kuca otvorit će se.
Ta ima li koga među vama da bi svojemu sinu, ako ga zaište kruha, kamen dao? Ili ako ribu zaište, zar će mu zmiju dati? Ako dakle vi, iako zli, znate dobrim darima darivati djecu svoju, koliko li će više Otac vaš, koji je na nebesima, dobrima obdariti one koji ga zaištu!
Sve, dakle, što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima. To je, doista, Zakon i Proroci.« (Matej 7, 7-12)

Evanđelje dana – komentar

Gospodin nam upućuje poziv da ištemo i nastavimo iskati; tražimo i nastavimo tražiti; da kucamo i nastavimo kucati. Mudrost i snaga za kršćanski život bit će dani svima koji usrdno i postojano mole za to. Kršćanin mora moliti u vjeri (Jakovljeva 1, 6-8) i u skladu s Božjom voljom (1. Ivanova 5, 14). Molitva se mora iskazivati ustrajno (Luka 18, 1-8) i iskreno (Hebrejima 10, 22a).

Kada su ispunjeni uvjeti za molitvu, kršćanin može imati potpuno povjerenje u to da će Bog čuti i odgovoriti. Ta je sigurnost utemeljena na karakteru Boga, našega Oca. Na ljudskoj razini znamo da ako sin zaište kruha njegov mu otac neće dati kamen. Niti će mu dati zmiju ako je zaiskao ribu. Zemaljski otac ne bi nikada prevario svog gladnog sina niti mu dao išta što bi moglo zadati bol.

Bog izvodi zaključak od manjeg ka većem. Ako ljudski roditelji ispunjavaju zamolbe svoje djece onime što je za njih najbolje, koliko li će više to činiti naš Otac koji je na nebesima.

Budući da nam naš Otac daje dobre stvari, trebali bismo ga oponašati ljubazno se odnoseći prema drugima. To je tzv. zlatno pravilo. Ove Isusove riječi su Zakon i Proroci, to jest one sažimlju moralno naučavanje Mojsijeva zakona i spise izraelskih proroka. (William MacDonald; prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Hvala Ti, Gospodine, što obećavaš da će odgovoriti na naše molbe koje su u skladu s Tvojom voljom. To nas ohrabruje da i dalje molimo, tražimo i kucamo. Vjerujemo da nam uvijek daješ ono što je najbolje za nas. Oprosti nam za naše sebične prohtjeve i ne dopusti da bilo što uđe u naš život i naškodi nam. Amen!

NAJNOVIJE!