Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge!
Foto: freebibleimages.org

Evanđelje dana za petak, 12. svibnja 2023. godine: Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge! (Ivan 13, 31-33a.34-35)

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Pošto Juda iziđe iz blagovališta, reče Isus: »Sada je proslavljen Sin Čovječji i Bog se proslavio u njemu! Ako se Bog proslavio u njemu, i njega će Bog proslaviti u sebi, i uskoro će ga proslaviti! Dječice, još sam malo s vama. Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite jedni druge. Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge.« (Ivan 13, 31-33a.34-35)

Evanđelje dana – komentar

Čim je Juda otišao, Isus je počeo s učenicima razgovarati slobodnije i prisnije. Nestalo je napetosti. “Sada je proslavljen Sin Čovječji”, rekao je. Gospodin je unaprijed govorio o djelu otkupljenja koje će ostvariti na križu. Njegova je smrt možda mogla izgledati kao poraz, ali je zapravo bila način da se spase izgubljeni grešnici.

Bog će se pobrinuti da se njegovom Sinu dade odgovarajuća čast. “I odmah će ga proslaviti” – bez odgađanja. To predskazanje o Gospodinu Isusu Bog je ispunio podižući ga iz mrtvih i posjedajući ga sebi zdesna u Nebu.

Gospodin Isus je u ovom odlomku prvi puta nazvao svoje učenike dječicom. Izraz je upotrijebio tek kada je Juda otišao. S njima će biti još samo malo. Zatim će umrijeti na križu. Tada će ga tražiti, ali neće moći za njim jer će se on vratiti u Nebo.

Tijekom njegove odsutnosti trebaju se ravnati prema zapovijedi ljubavi. Ta se zapovijed ne navodi prvi put, jer su već Deset zapovijedi nalagale ljubav prema Bogu i bližnjemu. Ali, ova je zapovijed bila nova na druge načine. Bila je nova u smislu da će Duh Sveti omogućiti vjernicima da joj se pokoravaju. Bila je nova zato što je bila nadmoćna staroj. Stara je rekla: “Ljubi bližnjega svoga”, a nova: “Ljubi neprijatelje svoje.” Bila je nova i zato što je, kao što se objašnjava u stihu, zahtijevala viši stupanj ljubavi: “Kao što sam ja ljubio vas da i vi ljubite jedan drugoga.” (William MacDonald; Prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Nebeski Oče, daruj mi srce koje te želi častiti riječima i djelima. Neka moja ljubav prema Tebi i bližnjima bude iskrena. Oslobodi me svih loših stvari koje bi mogle umanjiti tu ljubav. Neka me u svemu vodi Duh Sveti. Amen!