Je li grijeh biti domoljub?

Je li grijeh biti domoljub? Budući da je naša prava domovina na nebesima, trebamo li mrziti ovu zemaljsku domovinu?

Kao iskreni vjernici želimo postati što sličniji Kristu i sasvim je prirodno da preispitujemo svoje prioritete. “Je li [nešto] grijeh?” pitanje je koje ćete si možda često postaviti.

Vjernici su putnici na ovom svijetu. 1. Petrova 2, 11 kaže: “Ljubljeni! Zaklinjem vas da se kao pridošlice i putnici klonite putenih požuda koje vojuju protiv duše”, dok Filipljanima 3, 20 kaže: “Naša je domovina na nebesima.”

Mi smo građani neba. Mi smo stranci i hodočasnici na zemlji i provest ćemo vječnost u stvorenom svijetu. Sotona više neće biti bog toga svijeta, kao što je bog ovoga svijeta (2. Korinćanima 4, 4). To je ono zbog čega se ovdje osjećamo kao tuđinci. Sotona ima tako velik utjecaj u sustavima ovoga svijeta.

Svijet je prožet grijehom i čini nam se kao da nismo kod kuće. Ipak, ovaj svijet ne bismo trebali prezirati.

Je li grijeh biti domoljub?

Neki ljudi vjeruju da je domoljublje oblik idolopoklonstva – stavljanje drugog boga ispred živoga Boga – i stoga grijeh. Uči li nas Biblija da nije u redu voljeti ili biti odan svojoj zemlji?

“Nitko ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.” (Matej 6, 24)

Iako se odlomak odnosi na ljubav prema bogatstvu, isti se princip može primijeniti i na druge situacije. Smatrati se domoljubom je dobra stvar. Međutim, moramo provjeriti svoje prioritete. Neki vole reći: “Prvo Bog, a onda domovina.” Je li ova izjava dobra? Mislim da bi je trebalo nadopuniti. Ako vlast u mojoj domovini pokuša nepravedno naštetiti meni ili mojoj obitelji, moja obitelj tu ima prioritet. Stoga, prvo Bog, pa obitelj, pa tek onda domovina.

Vjernici mogu biti ponosni na svoju zemaljsku domovinu, ali Bog treba biti na tronu našega srca. Bog želi da shvatimo da je sve na Zemlji prolazno i da niti jedna rasa nije bolja od druge. Naglasak je da se tijekom života pripremamo za susret s Njim i naši izbori odlučuju gdje ćemo provesti vječnost.

Može li domoljublje biti grijeh?

Apsolutno. Ako je vaša ljubav prema vašoj domovini veća od ljubavi prema Bogu, savjetovao bih da proučite svoje prioritete. Ako vaše domoljublje poprimi oblik rasizma i s visine gledate na građane drugih zemalja, to je grijeh. Isus je jasno rekao da je “Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe” velika zapovijed koju bismo trebali izvršavati. Ako volite Boga, volite i ljude, čak i ako oni vas ne vole.

Tada pristupi jedan od pismoznanaca koji je slušao njihovu raspravu. Vidjevši da im je dobro odgovorio, upita ga: “Koja je zapovijed prva od sviju?” Isus odgovori: “Prva je: Slušaj, Izraele! Gospodin Bog naš Gospodin je jedini. Zato ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svojega, i iz sve duše svoje, i iz svega uma svoga, i iz sve snage svoje! Druga je: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Nema druge zapovijedi veće od tih.” (Marko 12, 28-31)

Sve dok naša ljubav prema domovini ne zamjenjuje ljubav prema Bogu, nema ništa loše u tome da je kršćanin domoljub. Međutim, ako je nečija ljubav prema svojoj domovini veća od ljubavi prema Bogu i Božjem planu otkupljenja ljudi iz “svakog plemena, jezika, puka i naroda”, tada je to grijeh.

Svi su kršćani dvojni građani i od nas se traži da odaberemo kojem ćemo kraljevstvu na kraju dati prioritet. Trebamo voljeti svoju domovinu i biti zahvalni na ljudima koji su se položili svoje živote za nju. No, više od toga, mi smo vjernici i naša najveća ljubav je ona prema Bogu i Njegovom Kraljevstvu.

PROČITAJTE JOŠ: