Hoće li Bog izliječiti bolesnu osobu?

Hoće li Bog uvijek izliječiti bolesnu osoba ako ga u vjeri to zamolimo? Činjenica je da Bog liječi, no ne ozdravlja uvijek. Zašto je to tako?

„I otrt će Bog svaku suzu s očiju njihovih, i smrti više neće biti; ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti — jer prijašnje prođe.“ (Otkrivenje 21,4)

Bog može izliječiti bolesnu osobu

Naravno, Bog liječi bolesne. Kako to znam? Ne samo zato što mi Biblija tako kaže, već zato što je Bog izliječio i mene – više nego jednom. Ali isto tako znam da još uvijek imam neke boli koje Bog nije izliječio. Tako da iako Bog liječi, ne ozdravlja uvijek – i to je također iz Biblije.

Iz Mateja 4,23 znamo da je Isus „obilazio svu Galileju naučavajući po njihovim sinagogama i propovijedajući evanđelje o kraljevstvu i ozdravljajući svaku bolest i svaku nemoć u puku“. Knjiga Djela također bilježi da su apostoli ozdravljali ljude u Isusovo ime (Djela 5,12-16).

Zapravo, služba ozdravljanja je bila uobičajena praksa rane Crkve. To doznajemo od Jakova: „Boluje li tko među vama? Neka pozove crkvene starješine, pa neka se oni pomole nad njim pomazavši ga uljem u ime Gospodinovo… Ispovijedajte jedni drugima svoje prijestupke i molite jedni za druge da budete iscijeljeni. Mnogo može djelotvorna molitva pravednika“ (Jakovljeva 5,14. 16).

Bog može izliječiti, a mi se ne trebamo ustručavati moliti za iscjeljenje i nas samih i naših voljenih. Ustvari, čuo sam mnoga svjedočanstva kako je Bog zbunio liječnike i čudesno ozdravio.

Biblijski primjeri kada Bog nije izliječio

No u Bibliji također zapažamo slučajeve kada Bog nije izliječio. U 2. Timoteju 4,20, Pavao kaže: „Erast osta u Korintu, a Trofima ostavih u Miletu bolesna.“ Znamo da je Bog koristio Pavla u iscjeljenju mnogih, uključujući i njega samoga od smrtonosnog ugriza otrovne zmije (Djela 28,3-6). I Pavao i Trofim su bili vjerni Gospodinove sluge i imali su veliku vjeru u Njega da će ih izliječiti; a ipak nam je rečeno da je Pavao ostavio bolesnog Trofima. Epafrodit, Pavlov pomagač i službenik Filipljanima također se spominje kao netko tko je obolio na smrt, premda je Bog poštedio njegov život (Filipljanima 2,25-30).

Zatim je tu Timotej. On je bio čovjek velike vjere i predani Božji sluga; a ipak čitamo kako mu je Pavao rekao: „Ne pij više samo vodu nego uzimaj malo i vina poradi svog želudca i čestih svojih slabosti“ (1. Timoteju 5,23). Sam Pavao spominje „trn u tijelu“ koji je morao podnositi (2. Korinćanima 12,7). Molio je za izbavljenje od toga, ali Božji odgovor je bio: „Dosta ti je moja milost, jer sila se moja u slabosti usavršuje“ (2. Korinćanima 12,8).

Bolest je posljedica toga što smo u prokletom svijetu i u smrtnom tijelu. Dok nas đavao želi uništiti pomoću bolesti i patnje, Bog to koristi da nas oblikuje, izazove da usredotočimo svoju nadu na vječnost (Jakovljeva 1,2-4; 2. Korinćanima 4,16-18).

Bez obzira što Bog odluči učiniti, možemo vjerovati da su Njegov put i volja najbolji. Ne možemo narediti Bogu da nas izliječi, ali ga možemo tražiti. U ovome svijetu imat ćemo nevolje, ali ne trebamo se bojati, jer je On već pobijedio ovaj svijet. Bog vodi sve za naše dobro, čak i bolest, i da, čak i smrt. Kao što je Pavao rekao: „Ta meni je živjeti Krist, a umrijeti dobitak! (Filipljanima 1,21). Jednoga dana bolest više neće biti problem, ali dok ne budemo s Isusom, molimo za ozdravljenje i milost da sve izdržimo.

Izvor: Biblword.net; Prijevod: Vesna L.

PROČITAJTE JOŠ: