Hoće li vam Bog oprostiti ako Ga zatajite?

Što ako pokleknete pritisku i ako zatajite Isusa kako biste spasili svoje živote? Hoće li vam Bog to oprostiti? 

Kršćani trebaju očekivati teška razdoblja, koja će trebati izdržati i čak bi trebali biti spremni poginuti za svoju vjeru. Isus je rekao svojim učenicima: „Mrzit će vas zbog mog imena. No oni koji ustraju do kraja bit će spašeni.“ (Matej 10, 22; Marko 13, 13)

Biblija nam pruža mnoge primjere ljudi koji su trpjeli zbog svoje vjere, kao što su Stjepan (Djela 7, 54-60) i Jakov (Djela 12, 1-2). No što ako smo preslabi i ako ne možemo izdržati? Što ako pokleknemo pritisku i ako zatajimo Isusa kako bismo spasili naše živote? Hoće li nam Bog to oprostiti? 

Nijekanje Isusa je ozbiljan grijeh

Isus nam jasno daje do znanja da ćemo se naći u ozbiljnom problemu ako Ga zatajimo. U Matejevom evanđelju 10, 32-33 kaže: „Tko god se, dakle, prizna mojim pred ljudima, priznat ću se i ja njegovim pred Ocem, koji je na nebesima. A tko se odreče mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred svojim Ocem, koji je na nebesima.“

U 2. Timoteju 2, 11-12 piše: „Vjerodostojna je riječ: Ako s njime umrijesmo, s njime ćemo i živjeti. Ako ustrajemo, s njime ćemo i kraljevati. Ako ga zaniječemo, i on će zanijekati nas.“ Prema onome što piše u Pismu, poreći Isusa znači izgubiti spasenje, jer Isus je jedini put prema Ocu (pročitajte Ivanovo evanđelje 14, 6). Ako Ga zaniječemo, ne postoji nikakva druga mogućnost da budemo pomireni s Bogom. 

Apostol Petar je zatajio Isusa 

No tu stvari ne završavaju. Dopustite mi da vam ispričam biblijsku priču o apostolu Petru. Petar je bio Isusov učenik tri godine i bio je vrlo siguran u to koliko je posvećen svom Gospodinu. U noći kada su Isusa trebali uhititi, On je svojim učenicima dao upozorenje: „Ove noći, svi ćete me napustiti.“ No Petar je hrabro odgovorio: „Iako svi oni odu od Tebe, ja nikada neću. Čak i ako moram poginuti s Tobom, neću te zanijekati!“ (Matej 26, 31-35) 

No kada su Isusa uhitili i kada je Petar vidio kako Ga ispituju i tuku, obeshrabrio se. Tri puta su ljudi koji su stajali u blizini prizora izjavili da je Petar bio jedan od onih koji su bili s Isusom. No sva tri puta Petar je to zanijekao rekavši: „Ne znam o čemu govorite. Ne poznajem tog čovjeka.“ (Matej 26, 69-74)

Petar se bojao da će i njega uhititi i da će ga možda ubiti, jer je bio Isusov učenik, stoga kako bi spasio svoj život, zanijekao je svoga Spasitelja. Nakon što je shvatio što je učinio, otišao je na stranu i gorko je plakao. Petar je iskreno volio Isusa, nikada Ga nije namjeravao zanijekati, ali u trenutku slabosti učinio je točno ono što je Isus rekao da će učiniti. 

VIDI OVO: Zašto je Petar zanijekao Isusa Krista?

Petrov odnos s Isusom biva obnovljen

Petar nije imao priliku ispraviti stvari s Isusom jer je Isus umro dan kasnije. No, tri dana nakon toga, Isus je uskrsnuo od mrtvih. Anđeo je rekao ženama, koje su prve došle ispred grobnice: „Ne bojte se. Tražite Isusa iz Nazareta, koji je bio razapet. On je uskrsnuo, nije ovdje. Pogledajte gdje je bio položen. No idite i recite Njegovim učenicima i Petru da ćete se susresti s Njime na putu u Galileju. Ondje ćete Ga pronaći, kao što vam je rekao.“ (Marko 16, 6-7) Anđeo je jasno rekao da se Isus želio susresti s Petrom. 

U 1. poslanici Korinćanima 15, 3-5 čitamo: „Isus se ukazao Kefi te nakon toga Dvanaestorici.“ Kefa je nadimak za Petra, što znači da ovi stihovi ukazuju na to da se Isus najprije osobno susreo s Petrom, prije nego što se susreo s drugim učenicima.

Ne znamo o čemu su točno razgovarali tijekom tog susreta, ali znamo iz kasnije situacije, kada se Isus ukazao pred ostalim učenicima, da je Petru dao odgovornost vođenja brige za crkvu. (Ivan 21, 15-17)

Isus je također rekao Petru da će se susresti s progonom i da će proslaviti Boga svojom smrću. (Ivan 21, 18-19) Te činjenice ukazuju na to da je Isus oprostio Petru njegovo nijekanje i nevjeru. 

Pokajanje je ključ

No, isto tako postoji priča o drugom Isusovom učeniku i ona ne završava dobro. Juda je izdao Isusa i nakon toga je shvatio: „Sagriješio sam i izdao sam nevinog čovjeka.“ Nakon toga je otišao i objesio se te je tako izgubio priliku za pokajanje (pročitajte Matejevo evanđelje 27, 3-5). 

Zatajiti Isusa je vrlo ozbiljna i opasna stvar. No Biblija nam jasno govori: „Ako priznamo naše grijehe, vjeran je On i pravedan i oprostit će nam naše grijehe i očistit će nas od nečistoća i nepravde naše.“ (1. Ivanova 1, 9) Petrova situacija nam ukazuje na to da se ovo pravilo primjenjuje i na grijeh nijekanja Isusa. Stoga, ako smo zatajili Isusa, bilo zbog pritiska obitelji, prijatelja ili iz straha od progona, vratimo se Bogu, priznajmo naše grijehe i primimo Njegov oprost! 

Bojite li se?

Ako niste zatajili Isusa, ali ako se bojite da možda nećete moći ”izdržati zao dan”, iznesite svoje zabrinutosti Bogu u molitvi. Vjerujte u Božja obećanja. Evo neka od njih: 

  • Moje vam je milosrđe dovoljno, jer moja se moć savršeno očituje u vašoj slabosti.“ (2. Korinćanima 12, 9) 
  • A kažem vama, prijateljima svojim: ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, a nakon toga nemaju više što učiniti.“ (Luka 12, 4) 
  • Nadalje, kad vas budu dovodili pred sinagoge i poglavarstva i vlasti, ne budite zabrinuti kako ćete se ili čime braniti, što li reći! Ta Duh Sveti poučit će vas u taj čas što valja reći.“ (Luka 12, 11-12) 
  • Onomu koji vas može očuvati od pada i besprijekorne postaviti pred svoju Slavu u klicanju, jedinomu Bogu, Spasitelju našemu, po Isusu Kristu, Gospodinu našemu: slava, veličanstvo, vlast i moć i prije svakoga vijeka, i sada, i u sve vijeke. Amen.“ (Judina 1, 24-25) 

Autorica: Gretje Commelin; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Biblword.net