Imena trojice mudraca: Kako su se zvali mudraci iz Biblije?

Ne znamo imena mudraca iz Biblije, jer njihova imena nigdje ne pišu. U stvari, Biblija ne spominje ime niti jednog od mnogih mudraca koji su posjetili Isusa. No, tradicija nam govori da su se trojica mudraca, koji su posjetili Isusa nakon Njegova rođenja, zvali Gašpar, Baltazar i Melkior. 

Magi

Trojica mudraca, koji su također poznati kao magi, bili su muškarci koji su pripadali različitim obrazovnim staležima. No, iako ih se zove magima, oni nisu bili čarobnjaci ili mađioničari u modernom smislu te riječi.

Njih trojica si bili plemenitog podrijetla, obrazovani, imućni i utjecajni ljudi. Bili su filozofi, savjetnici vladara, učili su mudrost drevnog Istoka. Mudraci koji su posjetili Isusa nisu bili idolopoklonici; bili su ljudi visokog staleža i integriteta, piše Bibleinfo.

Oni su navodno proučavali hebrejska Pisma i ondje su otkrili jedan prijepis istine. Točnije, ono što im je okupilo pažnju vjerojatno je bilo mesijansko proročanstvo iz Staroga zavjeta, osobito riječi Bileama: „Vidim ga, ali ne sad, gledam ga, ali ne izbliza: zvijezda izlazi iz Jakova, žezlo se diže iz Izraela.“ (Brojevi 24, 17)

Zasigurno su bili upoznati s proročanstvom Miheja: „Zato će ih Jahve ostaviti dok ne rodi ona koja ima roditi. Tada će se Ostatak njegove braće vratiti djeci Izraelovoj.“ (Mihej 5, 2; također i Matej 2, 5; 6)

Vjerojatno su znali i razumjeli vrijeme Danielovog proročanstva u odnosu na pojavljivanje Mesije (Daniel 9, 25; 26) i došli su do zaključka da se vrijeme ispunjenja tog proročanstva bliži. 

U noći kada se Krist rodio, na nebu se pojavilo misteriozno svjetlo, koje je postalo sjajna zvijezda, koja je nastavila sjati na zapadnom dijelu nebesa. (Matej 2, 1; 2) Zadivljeni prizorom, mudraci su još jednom bacili pogled na svete spise. Dok su pokušali razumjeti značenje svetih spisa, odlučili su otići i potražiti Mesiju. Poput Abrahama, isprva nisu znali kamo ići, ali su slijedili zvijezdu, koja ih je vodila do odredišta. 

Darovi trojice mudraca 

Tradicija o trojici mudraca nastala je iz činjenice da Biblija spominje tri dara: zlato, tamjan i smirnu, prema Matejevom evanđelju 2, 11. No, Biblija ne govori ništa o tome kolikoj je mudraca došlo u posjet bebi Isusu. Neutemeljena tvrdnja da se radilo o kraljevima nastala je iz prizora opisanih u Izaiji 60, 3. 

PROČITAJTE JOŠ: