Život nam ne daje uvijek ono što očekujemo, pa čak ni čemu se nadamo. Mnogi od nas znaju kako je biti emotivno povrijeđen od strane prijatelja, obitelji ili čak supružnika. Mnogo više nas zna kako je to živjeti s poremećajem, bolesti ili kroničnom boli koja ne nestaje. Svi trebamo iscjeljenje ​​na neki način. Iscjeljenje koje samo Bog može dati.

U prosincu 2012. godine, nakon brojnih godina zdravstvenih borbi, konačno mi je dijagnosticiran lupus. A onda, samo nekoliko mjeseci kasnije servirani su mi razvodni papiri, zbog nevjere. Ova je dijagnoza objasnila mnoge probleme s kojima sam se suočavala tijekom cijelog života, kao i zašto sam fizički ranjena. Moje tijelo se slamalo kad se suočilo s tolikim emocionalnim stresom.

Ne postoji lijek za lupus i ništa ne uklanja sve moje simptome, ali se još uvijek mogu osloniti na Božju moć, ne samo da izliječi moju emocionalnu bol, već i tjelesnu. Ovo su stihovi o kojima razmišljam. Nadam se da će ohrabriti i vas bez obzira na emocionalno, duhovno ili fizičko iscjeljenje koje vam je danas potrebno.

Emocionalno ili duhovno iscjeljenje

1. „Ja sam GOSPOD koji te iscjeljuje.“ – Izlazak 15,26

2. „Iscjeljuje one slomljena srca i povija rane njihove.“ – Psalam 147,3

3. „Vratite se, sinovi odmetnuti, ja ću iscijeliti otpadništvo vaše.“ – Jeremija 3,22

4. „Iscijeli me, GOSPODE, i bit ću iscijeljen, spasi me, i bit ću spašen, jer ti si hvala moja.“ – Jeremija 17,14

5. „Kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i silom, njega koji je prolazio čineći dobro i iscjeljujući sve kojima bijaše ovladao đavao — jer Bog bijaše s njime.“ – Djela 10,38

6. „Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas okrijepiti. Uzmite jaram moj na sebe i naučite od mene jer sam krotka i ponizna srca. I naći ćete spokoj dušama svojim.“ – Matej 11,28-29

7. „On u tijelu svojemu grijehe naše sȃm ponese na drvo da, umrijevši grijesima, pravednosti poživimo; onaj čijom ste modricom iscijeljeni.“ – 1. Petrova 2,24

8. „A on bijaše proboden zbog naših prijestupa, satrt zbog naših bezakonja; na njemu bijaše kazna — radi našega mira, i njegovim ranama mi smo iscijeljeni.“ – Izaija 53,5

9. „Blagoslivljaj GOSPODA, dušo moja, i ne zaboravi sva dobročinstva njegova: on prašta sva bezakonja tvoja, iscjeljuje sve tvoje bolesti.“ – Psalam 103,2-3

10. „Uzdaj se u GOSPODA svim srcem svojim i ne oslanjaj se na vlastiti razum. Misli na nj na svim svojim putima, i on će poravniti tvoje staze. Ne budi mudar u vlastitim očima: boj se GOSPODA i uklanjaj se oda zla. Bit će to lijek tvojemu tijelu i okrjepa tvojim kostima.“ – Izreke 3,5-8

Fizičko iscjeljenje

1. „Što da kažem? Jer on mi reče, on i učini. Sve svoje godine vući ću se u gorčini duše svoje. Gospodine, po tome se živi, i u svemu tome mom je duhu život. Stoga me ozdravi i poživi me.“ – Izaija 38,15-16

2. „Jer dat ću ti ozdravljenje i od tvojih ću te rana iscijeliti, riječ je GOSPODNJA.“ – Jeremija 30,17

3. „Smiluj mi se, GOSPODE, jer ja sam iznemogao; iscijeli me, GOSPODE, jer se tresu kosti moje.“ – Psalam 6,2

4. „GOSPOD će ga ukrijepiti na ležaju bolesničkome, svu ćeš postelju njegovu u bolesti mu izmijeniti.“ – Psalam 41,3

5. „Tad povikaše GOSPODU u tjeskobi svojoj, i od nevolja ih njihovih spasi. Riječ svoju posla, i iscijeli ih, i izbavi ih iz pogibli njihovih.“ – Psalam 107,19-20

6. „A Isus, izašavši, ugleda veliko mnoštvo te se sažali nad njima i ozdravi im bolesnike.“ – Matej 14,14

7. „Te ga moljahu da se samo dotaknu skuta haljine njegove. I svi koji se dotakoše, ozdraviše.“ – Matej 14,36

8. „I ozdravi mnoge bolesnike od različitih bolesti, i zloduhe mnoge izagna. I ne dopusti zlodusima da govore, jer su ga znali.“ – Marko 1,34

9. „A on joj reče: Kćeri, vjera te tvoja spasila! Idi u miru i budi zdrava od svoje patnje!“ – Marko 5,34

10. „I molitva vjere spasit će klonuloga, i Gospodin će ga podići; i ako je počinio grijehe, oprostit će mu se.“ – Jakovljeva 5,15

Autorica: Jen Grice; Prijevod: Vesna L.; Izvor: Ibelieve.com