Gdje je Isus bio između dana svoje smrti i uskrsnuća?

Što Biblija kaže gdje je boravio između svoje smrti, pokopa i uskrsnuća?

Znamo da je Isus umro, bio pokopan i da je uskrsnuo treći dan, no gdje je bio Isus između dana svoje smrti, pokopa i uskrsnuća?

Kada je Isus umro, je li On odmah otišao u raj? Je li se spustio u pakao kako bi oslobodio one koje je grijeh držao zatočenima? Je li Isus bio u stanju limba, čistilišta ili u paklu?

Gdje je Isus otišao nakon svoje smrti na križu?

Apostol Petar u 1. Petrovoj 3, 18 govori o tome je Isus propovijedao ”utamničenim duhovima”:

Doista, i Krist jednom za grijehe umrije, pravedan za nepravedne, da vas privede k Bogu – ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu“.

Isus je bio usmrćen ”u tijelu, ali je bio živ u Duhu”, što je značilo da smrt nije imala vlast nad Njime. Isus je bio bezgrešan, a smrt je plaća za grijehe (Rimljanima 6, 23). No s obzirom na to da Isus nikada nije sagriješio Njegov Duh je ostao živ unatoč tomu što je patio smrt ”u tijelu”. (1. Petrova 3, 18)

VIDI OVO: Kako je Isus mogao provesti tri dana u grobu ako je raspet u petak, a uskrsnuo u nedjelju?

Smrt se ne može zaista dogoditi duhovnom biću, kao što je Isus koji je i Bog. Grob nema vlast nad bezgrešnim tijelom i zato će oni koji su u Kristu biti uskrišeni u vječni život; jer se Njegova pravednost ubraja onima koji vjeruju u Njega.

Zanimljiva stvar ovdje koju Petar piše jest da je Krist objavio proklamaciju utamničenim duhovima. Je li ovo bila proklamacija evanđelja? Je li Isus objavio evanđelje onima koji su poginuli u poplavi ili onima od Noine obitelji koji su bili spašeni, ali su čekali na Isusovo otkupljujuće djelo na Kalvariji? Je li Isus učinio ovo dok je Njegovo tijelo bilo u grobu? Postoji velika kompleksnost u ovim stihovima.

Neki vjeruju da je Isus propovijedao (proklamirao) evanđelje onima koji su umrli u poplavi i koji nikada nisu čuli evanđelje, a oni koje je ubila poplava su sada mogli čuti evanđelje jer Isus još uvijek nije umro kako bi ih spasio. Oni koji su poginuli u poplavi poginuli su zbog suda Božjeg koji je bio izrečen nad njima.

No ovo je nepodudarno s dijelovima Pisma kao što je Hebrejima 9, 27 gdje piše: „I kao što je ljudima određeno jednom umrijeti, a po tom sud“. Ovdje ne piše da će ljudi nakon smrt imati drugu priliku. Jesu li oni koji su poginuli u poplavi oni o kojima Petar govori kao o onima koji su ”u zatvoru”? Ne izgleda kao da to odgovara ovim stihovima ili da je u kontekstu biblijske doktrine.

Ipak, drugi osjećaju da je Isus otišao starim svecima Starog zavjeta koji su bili u raju, ali nisu bili spašeni jer ih Isus još uvijek nije otkupio. Sjećamo se da je Isus rekao lopovu na križu: „Danas ćeš biti sa mnom u raju“ (Luka 23, 43)…

O čemu Petar govori u ovim stihovima? Ne izgleda kao da su sveci Starog zavjeta trebali čuti proklamaciju od Isusa s obzirom na to da su svi oni spomenuti kao oni koji su sigurni od Božjeg otkupljujućeg plana u takozvanoj ”Dvorani vjere” u Hebrejima 11.

VIDI OVO: Velika subota: Što se dogodilo na Veliku subotu?

Isusova objava demonima

Rečeno je kako je Isus dao objavu ”duhovima koji su sada u zatvoru”. Nigdje u Bibliji se za ljude ne kaže da su duhovi, tako da izgleda kao da se ovo odnosi na demonske duhove koji su vezani u bezdanu. Ti demoni su pali anđeli koji su trajno vezani zbog svoje pobunjeničke zlobe. To je ono što ESV Biblija Johna MacArthura ima u svojim bilješkama.

Izgleda da ovo odgovara Judi 1, 6- 7 gdje piše: „I anđele, koji nisu čuvali svojeg dostojanstva nego su ostavili svoje prebivalište, sačuvao je za sud velikoga Dana, okovane u mraku vječnim okovima; kao Sodoma i Gomora i okolni gradovi, koji su se poput njih podali bludu i otišli za drugom puti, stoje za primjer, ispaštajući kaznu u vječnom ognju“. Još veća potvrda za ovo može se naći u 2. Petrovoj 2, 4-5: „Doista, ako Bog anđela koji sagriješiše nije poštedio nego ih je sunovratio u Tartar i predao mračnom bezdanu da budu čuvani za sud; ako staroga svijeta ne poštedje, nego sačuva – osmoga – Nou, glasnika pravednosti, sručivši potop na svijet bezbožni“; U Judi i u 2. Petrovoj poslanici ovi pali anđeli su u zatvoru, u nekoj vrsti spremnika za držanje sve do jednog dana kada će biti bačeni u ognjeno jezero. (Otkrivenje 20, 10) Oni su vezani ”vječnim lancima za sud na Veliki dan” (Juda 1, 6) i ovo je objava ”duhovima koji su u zatvoru” se odnosi barem na dio vremena između dana njegova raspeća i smrti i Njegova uskrsnuća.

Koliko je to dugo trajalo nije razjašnjeno. Nije neobično to što Apostolsko vjerovanje tvrdi da je Isus sašao nad pakao. Ovi pali anđeli zatočeni u zatvoru bili su poslani u pakao (2. Petrova 2, 4) pa je Isus morao otići ondje i objaviti svoju pobjedu nad Sotonom i njegovim palim anđelima (demonima). Isus je možda i uzašao u raj nakon ovoga i ostao ondje do svog uskrsnuća na treći dan. Nisam mogao pronaći niti jedno Pismo gdje bi pisalo o tome gdje je Isus bio ostatak vremena između svoje smrti na križu i uskrsnuća.

VIDI OVO: Kako izgleda pakao? Postoje li različite razine patnje?

Isus se spušta u pakao

Druga Petrova 2, 4 kaže: „Doista, ako Bog anđela koji sagriješiše nije poštedio nego ih je sunovratio u Tartar i predao mračnom bezdanu da budu čuvani za sud“ (grčki za pakao je Tartar). Petar namjerno koristi grčku riječ za pakao u stihu 4, Tartar, što je u grčkoj mitologiji mjesto koje je ispod Hada i koje je rezervirano za najgore zlo od ljudi, bogova i demona.

Petar je naglašavao da je ovo najgore mjesto od svega što je Bog stvorio: mjesto vječne muke i patnje. (MacArthur’s Study Bible, str. 1905) Židovi koriste ovaj termin kao izraz najniže od najnižih rupa.

Demoni koji su tada bili ondje i koji po nužnosti moraju sada biti tamo su najgori od palih anđela. Čak su i demoni preklinjali Isusa neka ih ne otjera u bezdan kada im je umjesto toga Isus dopustio da odu u svinje u Luku 8, 31.

Isus se spustio u pakao kako bi proglasio svoju pobjedu, ali nije otišao ondje kako bi patio jer je u stvarnosti Kalvarija bila živi pakao, jer je pakao sam po sebi odsutnost Boga, a Isus je jedno vrijeme bio odvojen od svog Oca. On je otišao u Duhu u pakao kako bi proglasio svoju pobjedu nad zlom i svoju pobjedu nad grobom. Izgleda da ovo odgovara značenju stihova u 1. Petrovoj 3, 18-20.

Mnoštvo biblijskih učenjaka i teologa vjeruju kako će ovi vezani demoni biti pušteni za vrijeme Velike nevolje koja se spominje u Otkrivenju 9, iako mi znamo da sada postoji mnoštvo demona koji tumaraju zemljom i koji su pod vlašću Sotone. (Otkrivenje 12, 7-9)

Bezdan se otvara u Velikoj nevolji

Bezdan koji se spominje u Luki 8, 31 i Mateju 8, 29 je otvoren za najgore i najzlobnije od ovih palih anđela (najgore od demona) kako bi se kaznilo one koji su se odbili pokajati prije početka Velike kušnje. Crkva je već nestala. Otkrivenje 9, 1-3; 10-11 govori o ovim opakim duhovima: „Peti anđeo zatrubi. I vidjeh: zvijezda je s neba na zemlju pala i dani su joj ključi zjala Bezdanova. Ona otvori zjalo Bezdanovo i vinu se iz zjala dim kao dim iz peći goleme te pomrča sunce i zrak od dima iz zjala. Iz dima pak iziđoše na zemlju skakavci i dana im je moć kakvu imaju štipavci zemaljski. Repovi im kao u štipavaca, sa žalcima, a u repovima im moć da ude ljudima pet mjeseci. Nad njima je kralj, anđeo Bezdana, hebrejski mu ime Abadon, grčki Apolion – Upropastitelj“.

Ti trenutno utamničeni opaki duhovi (demoni) čekaju na svoj posljednji sud i znaju da će na kraju biti bačeni u ognjeno jezero zajedno sa Sotonom (Otkrivenje 20, 10) stoga će biti ispunjeni čistim bijesom kada budu pušteni jer mrze ljude. Oni ne mogu nauditi vjernicima stoga svoj suludi bijes iskaljuju na nepokornima koji će isto tako biti bačeni u ognjeno jezero. (Otkrivenje 20, 15)

Pakao nije bio stvoren za ljude

Isus jasno govori kako pakao originalno nije bio osmišljen kao prebivalište ljudi. U Mateju 25, 41b Isus kaže da je „vječna vatra pripravljena za Sotonu i anđele njegove“. Nitko ne treba ići u pakao. Svatko ima izbor. Bog nikoga ne stavlja u pakao. Ljudi sami odlaze u pakao odbacujući Božjeg Jedinog Sina (Ivan 3, 18). Isus je umro za sve one koji bi svoje povjerenje stavili u Njega i obećaje da će ih spasiti od ognjenog jezera. (Ivan 3, 16)

PROČITAJTE: 7 razloga zbog kojih ”dobri” ljudi odlaze u pakao

Ako vi danas niste vjernik u Isusa Krista, to jest ako svoje povjerenje niste stavili u Njega i dobili vjeru koja spašava, vi idete u pakao. On vas ne prisiljava da idete ondje; vi idete ondje vlastitim izborom. Bog ne pokazuje zadovoljstvo u smrti opakih (Ezekiel 18, 32) i On ne želi ni za koga da pogine (2. Petrova 3, 9).

Stoga dođite Bogu danas i molite Ga za oproštenje, pokajte se za svoje grijehe, priznajte ih i bit ćete spašeni. To je moja molitva za vas jer ako Isus dođe drugi puta prije nego što ste spašeni, mrsko mi je pomisliti na to kako ćete završiti i kakav će vaš kraj biti.

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Whatchristianswanttoknow.com

NAJNOVIJE!