Zašto je Isus “sin Davidov”?

„Kad je čuo da je to Isus Nazarećanin, stane vikati: “Sine Davidov, Isuse, smiluj mi se! Mnogi ga ušutkivahu, ali on još jače vikaše: “Sine Davidov, smiluj mi se.“ (Marko 10, 47-48)

Krist na svome putu prema Jeruzalemu

Prije svoje smrti, Krist je otputovao u Jeruzalem. U isto vrijeme, mnogi drugi su putovali u Jeruzalem kako bi prisustvovali Pashi. Prema Evanđelju po Marku, Krist se nalazio u velikoj gomili ljudi koja se kretala prema gradu. (Marko 10, 1) Za vrijeme njihovog putovanja, prolazili su grad Jerihon. Na rubu toga grada, slijepac je pokušao privući Kristovu pozornost viknuvši: „Isuse, Sine Davidov, smiluj mi se!“ (Luka 18, 38) Prema Markovom evanđelju, naišli su na slijepca nakon što su otišli iz Jerihona. (Marko 10, 46) Nadalje, prema Matejevom evanđelju (20, 29-30), bila su dva slijepca. Bilo kako bilo, mnogi ljudi bili su uzrujani vikanjem i rekli su slijepcu neka umukne. Ovaj članak pokušava objasniti što je gomila vjerojatno pomislila kada je čula riječi ”Isus, Davidov sin”.

Biblijski stihovi gdje se spominje Krist, kao Davidov sin: Matej 1, 1; 9, 27; 12, 23; 15, 22; 20, 30-31; 21, 9; 21, 15; 22, 42, Marko 10, 47-48; Luka 1, 32; 18, 38-39.

Hebrejski izrazi za ”sinovi od” i sin od”

Izraz ”Isus, Davidov sin” ukazuje na to da je postojala obiteljska povezanost između kralja Davida i Krista. To ne znači da je David bio biološki otac Krista. Matejevo evanđelje (Matej 1, 6-16) jasno objašnjava da Krist pripada Davidovoj lozi kroz Josipa, Marijinog muža, Kristove majke. No, Isusa i Davida razdvaja 25 naraštaja, koji su živjeli u razdoblju od tisuću godina.

U Hebrejima, izrazi ”sinovi od” i sin od” mogu se odnosi na obiteljske odnose kroz mnoge naraštaje. Na primjer, svećenici u Jeruzalemskom hramu mogu se zvati ”sinovima Arona”, (2. Ljetopisa 13, 9) iako je Aron, Mojsijev brat, umro stotinama godina ranije. Na isti način, neki od Levita mogu se zvati ”sinovima Koraha” (Psalam 42, 1), a drugi ”sinovima Asafa” (2. Ljetopisa 35, 15; Ezra 3, 10), iako su njihovi zajednički preci živjeli stoljećima prije. (Brojevima 26, 9-11; 1. Ljetopisa 15, 16-17) Na isti način, sljedeći kraljevi Jeruzalema mogli bi biti nazvani ”sinovima Davida”, što znači da svi oni potječu od svog zajedničkog pretka, kralja Davida, koji je u prošlosti Jeruzalem učinio svojim glavnim gradom. (2. Ljetopisa 23, 3)

U Hebrejima ovi izrazi također ukazuju na to da osoba pripada određenoj skupini ljudi, ne samo obitelji. Stoga, uobičajen izraz ”sinovi Izraela” znači Izraelce, kao narod i obitelj. Izraz ”sinovi stranca” može se odnositi na bilo koju osobu koja je u kategoriji ”stranca” (Izaija 56, 3). Kada Amos tvrdi: „Ja nisam prorok niti sin proroka“, ovdje ne samo da tvrdi kako ne dolazi od obitelji proroka, nego tvrdi i kako ne pripada toj kategoriji. (Amos 7, 14) Ponekad biblijski prijevodi izbjegavaju izraze ”sinovi od” ili ”sin od”. Na primjer, ”sinovi Izraela” može se prevesti kao ”narod Izraela”, izraz ”sin stranca” kao ”stranac”, a hebrejski izraz ”sinovi svadbene komore” kao ”svadbeni gosti”. (Matej 9, 15)

Izraz ”Isus, Davidov sin” ne samo da se odnosi na obiteljski odnos između Krista i Davida. On također nalaže da Krist stoji u tradiciji kraljeva Jeruzalema. Zbog toga je gomila iz Jerihona postala nemirna. Što ako bi rimska okupacijska sila u Jeruzalemu obaviještena o tome da se u gradu, među njima, nalazi netko s titulom ”Sina Davida”? Kako bi rimske vlasti reagirale?

VIDI OVO: Kralj David: što možemo naučiti iz Davidova života?

Obećanje o novome kralju

Davno prije nego što je Krist posjedio Jeruzalem, Davidovo kraljevstvo došlo je do svoga završetka. Grad je bio uništen i mnogi ljudi su, među njima i članovi kraljevske obitelji, natjerani u izbjeglištvo. Grad i okolno područje nazvano Juda smanjeno je na malenu provinciju, koja je ovisila o velikim kraljevstvima, koja su vladala nad Judom. U konačnici, Juda je postala dio Rimskog Carstva.

Nekoliko proroka prorokovalo je završetak progonstva. Prognanici će se vratiti. Neki su se zaista i vratili. (Ezra 2, 7) U skladu s drevnim obećanjem (2. Samuelova 7, 12-16), proroci su prorokovali da će Davidovo kraljevstvo obnoviti netko od njegovih potomaka. (Izaija 9, 5-6; Jeremija 30, 18-21; Mihej 5, 1-4; Zaharija 6, 12-13)

Obećanje je čekalo na svoje ispunjenje. U vrijeme kada je Krist hodao zemljom, postojalo je snažno očekivanje da će se to kraljevstvo ostvariti. (Luka 2, 25-26) Slijepac je bio taj koji je vidio ispunjenje tog obećanja, dok su se ostali samo bojali posljedica onoga kada bi netko želio doći na Davidovo prijestolje.

Rimska pogrješka za vrijeme pashalne gozbe

Iz ne biblijskih izvora znamo da je Rimsko Carstvo anektiralo područje nazvano Juda 63. godine prije Krista. To su područje preimenovali u ”Judeja”. U kratkom vremenu, za vrijeme vladavine kralja Heroda Velikog, rimske su vlasti dopustili Judeji određen stupanj neovisnosti. Nakon smrti kralja Heroda, nedugo nakon Kristovog rođenja (Matej 2, 19), za vrijeme pashalne gozbe u Jeruzalemu su izbili nemiri. Rimska vojska je reagirala i usmrtila oko 3.000 ljudi unutar područja hrama. Odnos između rimskih vlasti i Židova nastavio je biti napet, sve do 67. godine, kada je izbio veliki židovski ustanak. Rimska vojska na to je odgovorila uništavanjem Jeruzalema, uključujući i hram.

Za vrijeme rastućih napetosti između Židova i rimskih okupatora, Krist je putovao Galilejom, Samarijom i Judejom. Budući da su se bojali posljedica od rimske vojske, Židovi oko Krista bili su vrlo oprezni oko svega onoga što bi se moglo protumačiti kao pobuna ili izazivanje nemira. Uzvikivanje ”Isus, Davidov sin” rimske su vlasti mogle lako protumačiti kao provokaciju, što je bio razlog zbog kojeg je gomila utišavala slijepca.

No, slijepac (ili slijepci) kod Jerihona, vidjeli su Krista koji je išao prema Jeruzalemu onakvim kakav On jest. Rimske su vlasti bile te koje su razapele Krista u Jeruzalemu nekoliko dana kasnije.

Zaključak

U ovome članku govorili smo o tri aspekta izraza ”Isusa, Davidovog sina”.

Prvo, izraz ukazuje na to da je David bio Kristov predak, no ne nužno i Njegov biološki otac.

Drugo, taj izraz ukazuje na to da bi se Krista moglo zvati s pravom kraljem Jeruzalema.

Treće, izraz ukazuje na to da je Krist ispunio proročanstvo, koje govori da će Bog poslati kralja iz Davidove linije, kako bi obnovio svoje Kraljevstvo.

Ljudi nisu željeli koristiti taj izraz, jer su se bojali onoga što bi rimski okupatori mogli misliti o novom kralju Jeruzalema. No slijepac je vikao čak i glasnije, jer je prepoznao Krista onakvim kakav On jest. Što je s vama? Koji je vaš odgovor?

Autor: Riens de Haan; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Biblword.net

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!