Što to znači da Isus sjedi zdesna Bogu?

To što Isus sjedi zdesna Bogu govori da se radi o nečemu od velike važnosti. Što Biblija kaže o tome?

Psalam 110 kaže: „Gospodin reče mom Gospodinu: „Sjedi mi s desne strane“. Novi zavjet pokazuje da je ovo proročanstvo o Gospodinu Isusu (na primjer Matej 26, 64). Zapravo, to je citat Starog zavjeta, koji se najčešće citira u Novome zavjetu. Sjedenje zdesna Bogu govori da se radi o nečemu od velike važnosti. No o čemu se točno radi?

Isus je porazio smrt

Prvo, to što Isus sjedi zdesna Bogu znači da je On porazio smrt. Hebrejima 1, 3 kaže: „On, koji je odsjaj Slave i otisak Bića njegova te sve nosi snagom riječi svoje, pošto očisti grijehe, sjede zdesna Veličanstvu u visinama“; Isus je očistio naše grijehe na križu kroz svoju smrt.

Nakon toga, pisac poslanice Hebrejima izravno nastavlja do Isusovog uznesenja na nebo, gdje On sjedi zdesna Bogu. Isus koji sjedi zdesna Bogu pokazuje to da smrt nije mogla imati vlast nad njime. On je porazio smrt!

Isus ima najviše mjesto

Drugo, to što Isus sjedi zdesna Bogu znači da on ima najviše mjesto. U Bibliji desna ruka, posebno Božja desna ruka, jest ruka snage, (Izlazak 15, 6) autoriteta (Otkrivenje 5, 1) i blagoslova (Postanak 48, 14).

Sjedenje zdesna Bogu znači da Isus dijeli Božju snagu, autoritet i blagoslove. To je najviše mjesto i najveća moguća čast.

PROČITAJTE: Zašto je Isus došao na ovaj svijet?

Kada je Isus zasjeo zdesna Bogu, to je značilo da su sve druge stvari i sva druga bića ispod Njega. Čitamo u 1. Petrovoj 3, 22: „Koji je, otišavši na nebo, s desne strane Bogu, gdje mu se pokoravaju anđeli i vlasti i sile“.

Isus je svećenik koji je uzeo naše grijehe

Treće, to što Isus sjedi zdesna Bogu znači da je On svećenik. To je ono što nam Psalam 110 govori, jer je o osobi koja sjedi zdesna Bogu napisano: „Zakleo se Jahve i neće se pokajati: “Dovijeka ti si svećenik po redu Melkisedekovu“! (Psalam 110, 4)

Glavni zadatak svećenika jest prinošenje žrtava Bogu kako bi On oduzeo grijehe. Svećenik je to morao činiti svakodnevno. (Hebrejima 10, 11) No Isus je drugačiji. On je svoje tijelo ponudio kao žrtvu, jednom zauvijek i svi oni koji vjeruju u Njega dobivaju oproštenje: „U toj smo volji posvećeni prinosom tijela Isusa Krista jednom zauvijek. A ovaj, pošto je prinio jednu jedincatu žrtvu za grijehe, zauvijek sjede zdesna Bogu“. (Hebrejima 10, 10; 12)

Isus je kralj koji će vladati zemljom

Četvrto, to što Isus sjedi zdesna Bogu znači da je On kralj. Ponovno, to znamo jer nam Psalam 110 govori: „Žezlo tvoje moći protegnut će Jahve sa Siona: vladaj posred svojih neprijatelja“! (Psalam 110, 2) Žezlo je instrument kralja. Vladanje je posao kralja.

PROČITAJTE: Biblija upozorava: Budite budni, Isus dolazi!

Ostatak Biblije nam jasno govori da će Isus vladati cijelom zemljom kada se vrati. Na primjer, Isus je nazvan Kraljem kraljeva i Gospodarem gospodara, koji će vladati narodima željeznom palicom. (Otkrivenje 19, 15-16)

Isus će se vratiti kako bi sudio i oslobodio

Stoga, to što Isus sjedi zdesna Bogu znači da On ima najviše mjesto i to će postati još jasnije, nakon što se On vrati kako bi vladao zemljom. Ovo je strašna pomisao za sve koji mu se odupiru i koji Ga odbijaju, jer oni će biti kažnjeni i neće imati vječni život.

No to što Isus sjedi zdesna Bogu isto tako znači da On oprašta grijehe svima onima koji vjeruju u Njega. To isto tako znači da je On porazio smrt i da On može i želi dati vječni život onima koji vjeruju.

Pobrinite se da vi budete među onima koji vjeruju u Krista. Izvrsna je vijest znati da Isus Krist sjedi zdesna Bogu u raju.

Autor: Marten Visser; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Biblword.net

NAJNOVIJE!