Rimljanima 11,26 otvoreno govori: “I tako će se cio Izrael spasiti.” Postavlja se pitanje: “Što se misli pod cijelim Izraelom?” Odnosi li se to na budući Izrael doslovno ili figurativno (odnosi li se na etničke Židove ili Crkvu)?

Oni koji zauzimaju doslovan pristup obećanjima Starog Zavjeta vjeruju da će se ispravni odnos fizičkih potomaka Abrahama, Izaka i Jakova obnoviti s Bogom te primiti ispunjenje zavjeta. Oni koji zastupaju teologiju zamjene vjeruju da je Crkva u potpunosti zamijenila Izrael te naslijediti Božja obećanja dana Izraelu: obećanja će onda biti ispunjena samo u duhovnom smislu.

Drugim riječima, teologija zamjene uči da Izrael neće naslijediti fizičku zemlju Izraela; Crkva je “novi Izrael”, a etnički Izrael je zauvijek isključen iz obećanja – Židovi neće naslijediti Obećanu Zemlju zato što su Židovi.

Mi zauzimamo doslovan stav. Odjeljke koje govore o budućem Izraelu je teško shvatiti figurativno kao Crkvu. Poznati tekst (Rimljanima 11,16-24) opisuje Izrael kao odvojen od Crkve: “prirodne grane” su Židovi, a “divlje grane” pogani. “Drvo masline” je skup Božjega naroda. “Prirodne grane” (Židovi) su “odlomljene” s drveta zbog nevjere, a “divlje grane” (vjerujući pogani) su pricijepljeni. Ovo je da bi Židovi postali “ljubomorni” i bili privučeni vjeri u Krista, tako da ponovo mogu biti “pricijepljeni” i zadobiti svoje nasljedstvo. “Prirodne grane” su i dalje različite od “divljih grana”, tako da se Božji zavjet s Njegovim narodom ispunjava doslovno.

Rimljanima 11,26-29, citat iz Izaije 59,20-21, 27,9; Jeremija 31,33-34, kaže:

“‘Ali doći će otkupitelj Sionu, i onima od sinova Jakovljevih koji se obrate od svog otpadništva, riječ je Jahvina. A ovo je moj savez s njima’, govori Jahve. U pogledu evanđelja oni su, istina, protivnici poradi vas, ali u pogledu izabranja oni su ljubimci poradi otaca. Ta neopozivi su dari i poziv Božji! ”

Ovdje Pavao naglašava “neopozivu” prirodu odabir Izraela kao nacije (vidite Rimljanima 11,12). Izaija je predvidio da će “ostatak” Izraela jednog dana biti nazvan “Sveti narod, Otkupljenici Jahvini” (Izaija 62,12). Bez obzira na trenutno stanje nevjere Izraela, budući ostatak će se pokajati i izvršiti svoj poziv da uspostavi pravednost vjerom (Rimljanima 11,1-8, 11,5). Ovo obraćenje se podudara s Mojsijevim predviđanjem Izraelovog trajnog naseljavanja zemlje (Ponovljeni zakon 30,1-10).

Kada Pavao kaže da će se sav Izrael spasti. U Rimljanima 11,26 on misli na izbavljenje od njihovih grijeha (stih 27) kada prihvate Spasitelja, svog Mesiju, u posljednjim vremenima. Mojsije je rekao, “Jahve, Bog tvoj, obrezat će tvoje srce, srce tvoga potomstva, tako da ljubiš Jahvu, Boga svoga, iz svega srca svoga i iz sve duše svoje i da živiš.” Fizičko nasljeđe Izraela, zemlje obećane Abrahamu, će biti sastavni dio Božjeg konačnog plana (Ponovljeni zakon 30,3-5).

Pa kako će se sav Izrael spasiti? Pojedinosti ovog izbavljenja opisanog u odjeljcima poput Zaharije 8-14 i Otkrivenje 7-19, koja govore o posljednjim vremenima Izraela u vrijeme Kristovog povratka. Ključni stih koji opisuje dolazak u vjeru budućeg ostatka Izraela je u Zahariji 12,10: “A na dom Davidov i na Jeruzalemci izlit ću duh milosni i molitveni. I gledat će na onoga koga su proboli; naricat će nad njim kao nad jedincem, gorko ga oplakivati ​​kao prvenca.”

To će se dogoditi na kraju velike neoplje prorečenoj u Danielu 9,24-27. Apostol Ivan spominje ovo u Otkrivenju 1,7. Vjerni ostatak Izraela je predstavljen u Otkrivenju 7,1-8. Ovi vjerni su oni koje će Gospodin spasiti i dovesti u Jeruzalem “vjernosti i pravdi.” (Zaharija 8,7-8)

Nakon što Izrael doživi duhovnu obnovu, Krist će uspostaviti svoje tisućudugodišnje kraljevstvo na zemlji. Izrael će se sakupiti sa svih krajeva zemlje (Izaija 11,12, 62,10). Simbolične “suhe kosti” iz Ezekielove vizije će se skupiti, pokriti mesom i čudesno oživjeti (Ezekiel 37,1-14). Kao što je Bog obećao, spasenje Izraela će uključiti i duhovno probuđenje i geografski dom: “Duh svoj udahnut ću u vas da oživite, i dovest ću vas u vašu zemlju, i znat ćete da ja, Jahve, govorim i činim ‘- riječ je Jahve Gospoda. “(Ezekiel 37,14)

U dan Gospodnji, Bog će “otkupiti ostatak svoga naroda” (Izaija 11,11). Isus Krist će se vratiti i uništiti pobunjeničku vojsku skupljenu protiv Njega (Otkrivenje 19). Grešnicima će biti suđeno, a vjerni ostatak Izraela će biti odvojen zauvijek kao Božji sveti narod (Zaharija 13,8 – 14,21). Izaija 12 je njihova pjesma oslobođenja; Sion će vladati narodima pod zastavom Mesije Kralja.

Izvor: Gotquestions.org; Prijevod: Ivana R.