Je li zlo postojalo prije nego što su Eva i Adam sagriješili?

Je li moguće da je zlo postojalo prije nego što su Adam i Eva sagriješili tako što su pojeli plod sa zabranjenog stabla?

Kršćani su upoznati s Postankom 3, situaciju kada su ljudi prvi puta sagriješili. Evu i Adama kušao je sotona u Edenskom vrtu, nakon čega su podlegli učincima zla i grijeha.

Kako priča kaže, Bog je dopustio Evi i Adamu jedenje sa svakog stabla u vrtu, osim sa stabla spoznaje dobra i zla. No pojeli su s tog stabla i pali u grijeh.

Mnogi će tvrditi da su čak i zgriješili prije nego što su pojeli plod, kada Eva nije dala potpuno istinitu izjavu, kažu da čak i ako dotaknu plod da će umrijeti, iako je Bog izričito rekao da s njega ne smiju jesti, dok je Adam pasivno dopuštao njegovoj ženi da jede plod. 

„Zatim reče Bog: “Evo, čovjek postade kao jedan od nas – znajući dobro i zlo! Da ne bi sada pružio ruku, ubrao sa stabla života pa pojeo i živio navijeke!“ (Postanak 3, 22)

Ali je li to zlo postojalo prije ovog trenutka? Mnogi od nas će pokazati na Sotonu i reći da je zlo postojalo s njim davno prije nego što su Eva i Adam sagriješili, ali postoji li dio iz Biblije koji bi to potkrijepio? Je li zlo oduvijek postojalo ili je imalo polazišnu točku? Uronit ćemo u ova i druga pitanja u ovom članku.

Je li zlo postojali prije nego što su Eva i Adam sagriješili?

Kako bismo odgovorili na ovo pitanje, moramo kopati po nekoliko odlomaka Starog zavjeta, kako bismo pronašli prvi grijeh. Prvi grijeh zapravo se događa sa sotonom, i imamo stihove koji to potvrđuju. Analizirajmo sljedeće odlomke.

„Kako pade sa nebesa, Svjetlonošo, sine Zorin? Kako li si oboren na zemlju, ti, vladaru naroda? U svom si srcu govorio: `Uspet ću se na nebesa, povrh zvijezda Božjih prijestolje ću sebi dići. Na zbornoj ću stolovati gori na krajnjem sjeveru.“ (Izaija 14, 12-13)

Ovaj se odlomak odnosi na sotonu. Neke verzije Biblije izričito spominju njegovo ime umjesto “jutarnja zvijezda”. Iz ovih stihova možemo vidjeti da je sotonin ponos doveo do njegovog pada. Nije mu se sviđalo što anđeli obožavaju Boga i sebe je smatrao bićem vrijednim hvale.

Ezekiel 28 opisuje Sotonu kao kerubina, koji je živio na nebu sve dok: “Bio si besprijekoran na svojim putovima od dana kad si stvoren, dok se u tebi ne nađe zloća”. Odavde je sotona zbačen s neba na zemlju, nakon čega je iskušavao Evu i Adama u Edenskom vrtu: 

„I anđele, koji nisu čuvali svojeg dostojanstva nego su ostavili svoje prebivalište, sačuvao je za sud velikoga Dana, okovane u mraku vječnim okovima;“ (Judina 1, 6)

Stoga, zlo je postojalo prije nego što su ljudi sagriješili. 

Je li zlo oduvijek postojalo?

Ovo naravno dovodi do sljedećeg pitanja: Je li zlo oduvijek postojalo, budući da je Bog Stvoritelj ili je nastalo nakon što je sotona postao ohol? Članak na portalu Focus on The Family upozorava na razmišljanje o zlu kao imenici ili stvari. Prema članku “biblijski govoreći, zlo je aspekt odnosa.”

Drugim riječima, ako Bog stvara stvorenja sa slobodnom voljom, to dopušta mogućnost za zlo, mogućnost za odabir činjenja zla i da u središte svog života stave nešto drugo osim Boga. To je uključivalo i anđele. Kada je Bog stvorio nebo i anđele, bića koja su Ga obožavala, to je omogućilo mogućnost da anđeli odluče ne obožavati Boga; nego da umjesto Boga obožavaju sami sebe. Sotona se odlučuje za ovaj izbor i zajedno sa sobom, vodi jednu trećinu anđela. 

Biblija nam ne daje vremenski okvir kada je Bog stvorio anđele i nebo, ali znamo da je stvorio sve što je stvoreno. Ukratko, učenjaci su žestoko raspravljali o podrijetlu zla, a ovaj članak neće moći dati izravan odgovor na to pitanje. Ipak, možemo znati da je zlo postojalo prije stvaranja čovjeka.

Zbog čega je to važno?

Zašto je važno da znamo da je zlo postojalo prije stvaranja svijeta? To je važno,  jer bismo trebali znati što je više moguće o neprijatelju, uključujući i priču o njegovom podrijetlu. Izgleda da je prvi grijeh koji je ikada počinjen ponos. Sveto pismo jasno kaže da ponos ide prije pada. Kad god oholost obuzme naše živote, možemo se sjetiti prvog grijeha i tada nećemo ići cestom koja vodi do uništenja. 

Drugo, važno je, jer zlo pokazuje postojanje Božje ljubavi. Bog nam dopušta posjedovanje slobodne volje i da tu slobodnu volju koristimo kako bismo imali odnos s Njim. Zlo dolazi kada odlučimo upotrijebiti tu slobodnu volju i obožavati nešto drugo. 

Autorica: Hope Bolinger; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Christianity.com

PROČITAJTE JOŠ: