8 stvari koje trebate učiniti kada ste kušani na grijeh

Jeste li imali dane kada ste htjeli griješiti? Grijeh se čini primamljivim, a pravednost nezanimljivom. Imate osjećaj da će vas grijeh učiniti sretnijim, a pravednost učiniti nezadovoljnom osobom. Probudite se ujutro s težnjom da učinite nešto što znate da ne biste trebali.

Što trebamo učiniti tih dana kada smo kušani na grijeh?

1. Preuzmite krivnju kako imate želju sagriješiti. Želite sagriješiti jer ste grešnici.

“Neka nitko u napasti ne rekne: »Bog me napastuje.« Ta Bog ne može biti napastovan na zlo, i ne napastuje nikoga. Nego svakoga napastuje njegova požuda koja ga privlači i mami. Požuda zatim, zatrudnjevši, rađa grijehom, a grijeh izvršen rađa smrću. ” (Jakovljeva 1,13-15).

2. Pripazite na Sotonu koji vas zna kušati na specifičnim područjima vašeg života, budući su mu poznate vaše slabosti.

“Otrijeznite se! Bdijte! Protivnik vaš, đavao, kao ričući lav obilazi tražeći koga da proždre. Oprite mu se stameni u vjeri znajući da takve iste patnje podnose vaša braća po svijetu.” (1 Petrova 5,8-9)

VIDI OVO: ISKUŠENJE ILI GRIJEH: Kako prepoznati razliku?

3. Razgovarajte s Bogom. Zamolite Boga da vam pomogne!

“Obucite svu opremu Božju da se mognete oduprijeti lukavstvima đavlovim. 12Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv Vrhovništava, protiv Vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima. ” (Efežanima 6,11-12).

4. Razgovarajte s drugima o vašim grijesima i kušnjama.

”Ispovijedajte dakle jedni drugima grijehe i molite jedni za druge da ozdravite! Mnogo može žarka molitva pravednikova. ” (Jakovljeva 5,16).

5. Propovijedajte evanđelje samom sebi. Budući ste kršćani, Krist vas je otkupio, Njemu pripadate, vi ste Njegovi.

“Dakle, je li tko u Kristu, nov je stvor. Staro uminu, novo, gle, nasta!” (2 Korinćanima 5,17).

6. Oduprite se kušnji. Bog je obećao da neće dopustiti kušnju veću od onoga što možete podnijeti. On će se pobrinuti kako da vas izbavi.

“Nije vas zahvatila druga kušnja osim ljudske. Ta vjeran je Bog: neće pustiti da budete kušani preko svojih sila, nego će s kušnjom dati i ishod da možete izdržati. ” (1 Korinćanima 10,13).

VIDI OVO: TRI OBEĆANJA GRIJEHA: Kako prepoznati iskušenje kada ono dođe?

7. Budite pobožni. Kršćanski život je neprestano svlačenje starog čovjeka i oblaćenje novog.

“Umrtvite dakle udove svoje zemaljske: bludnost, nečistoću, strasti, zlu požudu i pohlepu – to idolopoklonstvo! Zbog toga dolazi gnjev Božji na sinove neposlušne. Tim ste putom i vi nekoć hodili, kad ste u tome živjeli. 8Ali sada i vi odložite sve! Gnjev, srdžba, opakost, hula, prostota van iz vaših usta! Ne varajte jedni druge! Jer svukoste staroga čovjeka s njegovim djelima i obukoste novoga, koji se obnavlja za spoznanje po slici svoga Stvoritelja! Tu više nema: Grk – Židov, obrezanje – neobrezanje, barbar – skit, rob – slobodnjak, nego sve i u svima – Krist. Zaodjenite se dakle – kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni – u milosrdno srce, dobrostivost, poniznost, blagost, strpljivost 13te podnosite jedni druge praštajući ako tko ima protiv koga kakvu pritužbu! Kao što je Gospodin vama oprostio, tako i vi! A povrh svega – ljubav! To je sveza savršenstva. I mir Kristov neka upravlja srcima vašim – mir na koji ste pozvani u jednom tijelu! I zahvalni budite!” (Kološanima 3,5-15).

8. Zahvaljujte. Dok se kušnja fokusira na sve ono što nemate, zahvalnost je fokusirana na ono što vam je darovano po milosti.

“Uvijek se radujte! Bez prestanka se molite! U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu. ” (1 Sounjanima 5,16-18).