Kako su anđeli podijeljeni? Postoje tri osnovne skupine!

Među anđelima postoje određeni red i podjele, a srednjovjekovni crkveni skolastici su ih podijelili u tri osnovne skupine.

O međusobnim odnosima anđela ili o njihovoj hijerarhiji Biblija ne govori mnogo, tako da sve što znamo su puka nagađanja. Međutim, može se zaključiti da među njima postoji određeni red i podjele.

Srednjovjekovni crkveni skolastici su ih svrstavali u tri skupine:

a) serafi, kerubini, prijestolja,
b) gospodstva, sile, vlasti,
c) poglavarstva, arkanđeli, anđeli.

Bez obzira da li su svrstani točno ovim redoslijedom, ostaje činjenica da se ti izrazi u Svetom pismu odnose na anđele ili duhovna bića.

1. Serafi: (hebr. Serafim – dosl. “sjajni”) se samo jednom spominju imenom, i to u Izaiji 6,2-6. Njihov je glavni zadatak poštovanje i briga oko Božje svetosti. Oni odražavaju Božju slavu i uzdižu Njegovu svetost.

VIDI OVO: Što sve anđeli čine? Ovo su njihove aktivnosti!

2. Kerubini: (hebr. kerubin) se spominju na nekoliko mjesta (Postanak 3,24; 2. Kraljevima 19,15; Ezekiel 10,1-20; 28,14-16; Otkrivenje 5,6-8). To su vjerojatno “živa bića” ili “duhovna bića” koja se spominju u Knjizi Otkrivenja. Čini se da je sotona prije svog pada najvjerojatnije bio jedan od njih (Jezek. 28,14-16).

3. Prijestolja: (grčki: tronoi) označavaju anđeoska bića koja se nalaze u neposrednoj Božjoj prisutnosti. Neki misle da su u pitanju 24 starješine u Otkrivenju 5,8, no o tome nema nikakvih dokaza. Vjerojatno starješine predstavljaju nebesku Crkvu.

4. Poglavarstva: (grčki: arhai), čini se, označavaju anđeoske vladare koji vladaju određenim ljudima ili narodima. Tako se kaže da je Mihael izraelski knez (Daniel 10,21; Daniel 12,1), a čitamo i o knezu Perzije i Grčke (Daniel 10,20).

VIDI OVO: 17 nevjerojatnih istina koje Biblija otkriva o anđelima

5. Vlasti: (grčki: exousiai) su možda niži organi vlasti. Izraz “arkanđeo” označava anđela koji pod sobom ima druge anđele (Otkrivenje 12,7). Crkva od ranih stoljeća vjeruje da je i Gabriel jedan od arkanđela, jer je osobno povezan s važnom Božjom objavom. Međutim, Pismo ništa ne govori o tome, piše Siont.net.

NAJNOVIJE!